Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | IBRAAWE 11

Ammanoy Keehi Koshshiyaaba Gididoy Aybissee?

Ammanoy Keehi Koshshiyaaba Gididoy Aybissee?

11:1, 6, 33-38

Kaallidi deˈiya hanotatun mino ammanoy nena waati maaddana danddayii?

  • Yihoowa haggaazuwan neeni oottana danddayennabadan qoppiyo issibaa oottanaadan imettiyo wode.—Ibr 11:8-10

  • Neeni siiqiyo uri hayqqiyo wode.—Ibr 11:17-19

  • Kawotettati neeni kaseegaadan laˈatettan goynnennaadan diggiyo wode.—Ibr 11:23-26