Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqala 3-9

YOHAANNISA 1-2

Masqqala 3-9
 • Mazamure 13⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yesuusi Ba Koyro Malaataa Oottiis”: (10 daq.)

  • [Yohaannisa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Yoh 2:1-3—Issi bullachchan yeellayana danddayiyaabay gakkiis (w15 6/15 4 ¶3)

  • Yoh 2:4-11—Yesuusi oottidobay erissiyo ashkkaratu ammanuwaa minttiis (jy-AM 41 ¶6)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Yoh 1:1—Yohaannisi “Qaalai” Ubbaa Danddayiya Xoossaa gibeennaagaa waati eriyoo? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Yoh 1:29—Xammaqiya Yohaannisi Yesuusa ‘Xoossaa dorssaa’ giidoy aybissee? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Yoh 1:1-18

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo WodeBiiduwaa: (4 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bhs 50, Tumaa 2

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 38

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (8 daq.)

 • Dirijjitee Oottidobaa: (7 daq.) Masqqala aginawu giigida, Dirijjitee Oottidobaa giyo biiduwaa bessa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 10 ¶1-4, Wurssetta Qofaa 8

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 66⁠nne Woosaa