Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqala 24-30

YOHAANNISA 7-8

Masqqala 24-30
 • Mazamure 12⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yesuusi Ba Aawaa Bonchchiis”: (10 daq.)

  • Yoh 7:15-18—Asay Yesuusa A timirttiyawu sabbin, hegawu sabettana bessiyay Yihoowa gidiyoogaa yootiis (cf-AM 100-101 ¶5-6)

  • Yoh 7:28, 29—Yesuusi Xoossay kiittin yiidoogaa yootiis; hegee I Yihoowawu haarettiyoogaa bessees

  • Yoh 8:29—Yesuusi bana ezggiya asawu I ubba wode Yihoowa ufayssiyaabaa oottiyoogaa yootiis (w11 3/1 13 ¶19)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Yoh 7:8-10—Yesuusi ammanenna ba ishanttussi wordduwaa yootidee? (w07-AM 2/1 6 ¶4)

  • Yoh 8:58—Coo “Taani de7ais” giyoogaappe “Kase taani de7ais” gaanaadan oottiyabay aybee, qassi hegee koshshiyaaba gidiyoy aybissee? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Yoh 8:31-47

MINNADA HAGGAAZA

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Yaatada, shiiquwawu shoobba.

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Issi xiqisiyaa doora; yaatada xannaˈissiyo xuufiyaa imma.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lvs 9-10 ¶10-11

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA