Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DAANEELA 1-3

Yihoowawu Ammanettiyoogee Anjjuwaa Demissees

Yihoowawu Ammanettiyoogee Anjjuwaa Demissees

Heezzu yelaga Ibraawetu taarikee nuuni ubbatoo Yihoowawu ammanettidi deˈanawu murttanaadan maaddees

3:16-20, 26-29

Kaallidi deˈiya xiqiseti qonccissiyoogaadan, nuuni Yihoowawu ammanettiyoogaa bessanawu waatana danddayiyoo?