Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqala 18-24

DAANEELA 1-3

Masqqala 18-24
 • Mazamure 148⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihoowawu Ammanettiyoogee Anjjuwaa Demissees”: (10 daq.)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Dane 1:5, 8— Daaneelinne a heezzu laggeti kawuwaassi kaˈˈida kattaa miyoogee banttana tunissiyaabadan qoppidoy aybissee? (it-2 382)

  • Dane 2:44—Xoossaa Kawotettay misiliyan qonccida saˈaa haaruwaa xayssana koshshiyoy aybissee? (w12 6/1 19, saaxiniyaa; w01-AM 10/15 6 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Dane 2:31-43

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Isi 40:22—Tumaa Tamaarissa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Roo 15:4—Tumaa Tamaarissa—JW.ORG erissiyo karddiyaa imma.

 • Haasayaa: (6 daq. woy sima) w17.02 29-30—Huuphe yohuwaa: Nuuni Genccana Danddayiyoobay Ay Keenakko Yihooway Kaseti Yiggi Xeellidi Nuna Gakkana Paaciyaa Doorii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA