Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqala 26–Xiqimita 2

MAZAMURE 142-150

Masqqala 26–Xiqimita 2
 • Mazamure 55nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Gitanne Galatay Bessiyoogaa’: (10 daq.)

  • Maz 145:1-9—Yihoowa gitatettawu zawi baawa (w04-AM 1/15 10 ¶3-4; 11 ¶7-8; 14 ¶20-21; 15 ¶2)

  • Maz 145:10-13—Ammanettidi Yihoowawu oottiyaageeti a sabboosona (w04-AM 1/15 16 ¶3-6)

  • Maz 145:14-16—Yihooway bawu ammanettidi oottiyaageeta maaddees (w04-AM 1/15 17-18 ¶10-14)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 143:8—Ha xiqisee ubba gallassi Xoossaa bonchissiya ogiyan deˈanaadan nuna waati maaddii? (w10-AM 1/15 21 ¶1-2)

  • Maz 150:6—Mazamure maxaafaa wurssetta paydoy nuuni waatana koshshiyoogaa qonccissii? (it-2 448)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 145:1-21

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) 1PHe 5:7—Tumaa Tamaarissa.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Maz 37:9-11—Tumaa Tamaarissa.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) fg timirtte 9 ¶3—Hegan deˈiya qofaa tamaaree oosuwan peeshshanaadan maadda.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA