Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqala 12-18

MAZAMURE 120-134

Masqqala 12-18
 • Mazamure 33 nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Taayyo Maadoy Yihoowappe Yees’: (10 daq.)

  • Maz 121:1, 2—Yihooway ubbabaa medhidoogee nuuni an ammanettanaadan oottees (w04-AM 12/15 12 ¶3)

  • Maz 121:3, 4—Yihooway ba ashkkaratuyyo koshshiyaabaa akeekees (w04-AM 12/15 12 ¶4)

  • vMaz 121:5-8—Yihooway ba asaa ammanettidi Naagiyaagaa (w04-AM 12/15 13 ¶5-7)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 123:2—‘Ashkkaray ba godaa kushiyaa xeelliyoogaabaa’ yootido leemisuwaappe ay akeekiyoo? (w06-AM 9/1 15 ¶3)

  • Maz 133:1-3—Ha mazamuriyaappe tamaariyo issibay aybee? (w06-AM 9/1 16 ¶2)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 127:1–129:8

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) wp16.4 koyro sinttaa—Yiillotida keettaawawu markkata.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) wp16.4 koyro sinttaa—I woy a shiiquwaa baanaadan shoobba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) fg timirtte 8 ¶6—Hegan deˈiya qofaa tamaaree oosuwan peeshshanaadan maadda.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 37

 • Yihooway Taayyo Darobaa Oottiis: (15 daq.) Ha biiduwaa, Yihooway Taayyo Darobaa Oottiis. giyaagaa jw.org saytiyaappe bessa. Kaallidi deˈiya oyshata tobbite: Yihooway Kiristtaalo waati maaddidee, qassi hegee a waatanaadan denttettidee? Iita qofay o unˈˈissiyo wode, a waatay? Kiristtaali hanotay nena waati maaddii?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia Kuushshaa ¶1-13

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 20 nne Woosaa