Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Laappune 30–Hosppune 5

DOOMETTAABAA 29-30

Laappune 30–Hosppune 5
 •  Mazamure 93⁠nne Woosaa

 •  Doommiyo Wode Haasayiyoobaa (1 daq.)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yaaqoobi Machchota Ekkiis”: (10 daq.)

  • Doo 29:18-20—Yaaqoobi Raaheelo ekkanawu Laabaanayyo laappun layttaa oottanawu eeno giis (w03-AM 10/15 29 ¶6)

  • Doo 29:21-26—Laabaani Yaaqooba cimmidi ayyo Liyo immiis (w07-AM 10/1 8-9; it-2-E 341 ¶3)

  • Doo 29:27, 28—Yaaqoobi metiya hanotaa loˈˈo ogiyan xooniis

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (10 daq.)

  • Doo 30:3—Raaheela Yaaqoobi Baalippe yeliyo naati baageeta gaada qoppidoy aybissee? (it-1-E 50)

  • Doo 30:14, 15—Raaheela shahaarana danddayiyo injjiyaa aggiyoogaa keenaa inkkoyiyaa keehi koyidoy aybissa gidana danddayii? (w04-AM 1/15 28 ¶7)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Xoossaa Yihoowabaa, haggaazuwaabaa, woy harabaa neeni yootana koyiyo ayyaanaaban alˈˈobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Doo 30:1-21 (th xinaate 2)

MINNADA HAGGAAZA

 • Nabbabanawunne Tamaarissanawu Keehippe Minna: (10 daq.) Tobbiyoogaa. Minttettiyoogaanne Loˈˈobaa Qoppiyoogaa giyo biiduwaa bessa, yaatidi Tamaarissanawu giyo brooshuriyaappe xinaate 16 tobbite.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (5 daq. woy sima) bhs 59 ¶21-22 (th xinaate 18)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA