Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Laappune 23-29

DOOMETTAABAA 27-28

Laappune 23-29
 •  Mazamure 10⁠nne Woosaa

 • Doommiyo Wode Haasayiyoobaa (1 daq.)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yaaqoobi Baassi Bessiya Anjjuwaa Demmiis”: (10 daq.)

  • Doo 27:6-10—Ribiqa Yaaqoobi baassi bessiya anjjuwaa demmanaadan maaddaasu (w04-AM 4/15 11 ¶4-5)

  • Doo 27:18, 19—Yaaqoobi Eesawa milatidi ba aawaakko geliis (w07-AM 10/1 31 ¶2-3)

  • Doo 27:27-29—Yisaaqi bayra naˈaa anjjuwaa Yaaqoobawu immiis (it-1-E 341 ¶6)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (10 daq.)

  • Doo 27:46–28:2—Ha taarikiyaappe aqo oyqqidaageeti ay tamaarana danddayiyoonaa? (w06-AM 4/15 6 ¶3-4)

  • Doo 28:12, 13—Yaaqoobi ‘gayyiyaabaa’ beˈido aymuwaa birshshettay aybee? (w04-AM 1/15 28 ¶6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Xoossaa Yihoowabaa, haggaazuwaabaa, woy harabaa neeni yootana koyiyo ayyaanaaban alˈˈobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Doo 27:1-23 (th xinaate 2)

MINNADA HAGGAAZA

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo WodeBiiduwaa: (5 daq.) Tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa; qassi yaatada ezggiyaageeta kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Aassiyaagee keettaaway yootiyoobaa ezggiyoogaa waati bessidee? Aassiyaagee Tamaarissanawu Maaddiya Miishshata waatidi loytti goˈettidee?

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta. (th xinaate 6)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (5 daq. woy sima) jl timirtte 17 (th xinaate 11)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA