Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ROOME 15-16

Genccaanne Minttettuwaa Demmanawu Yihoowa Woossa

Genccaanne Minttettuwaa Demmanawu Yihoowa Woossa

15:4-7

Yihooway nuna minttettiyoonne nuuni genccanaadan maaddiyo ogetuppe issoy A Qaalaa. Geeshsha Maxaafay yootiyo leemiso gidida ha asatubay nena waati minttettii?

  • Noha

  • Yooseefa

  • Daawita