Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Laappune 27–Hosppune 2

ERMMAASA 12-16

Laappune 27–Hosppune 2
 • Mazamure 128nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Israaˈeelati Yihoowa Dogidosona”: (10 daq.)

  • Erm 13:1-5—Ermmaasi daro daafurana koshshikkonne, liinuwaa danccuwaa qosanaadan Xoossay azazin azazettiis (jr-E 51 ¶17)

  • Erm 13:6, 7—Ermmaasi danccuwaa ekkanawu adussa ogiyaa biis; shin danccoy moorettiis (jr-E 52 ¶18)

  • Erm 13:8-11—Yihooway Israaˈeelati morgge zozza gidiyo gishshawu eti aara matatti deˈiyo dabbotay moorettanaagaa leemisuwan yootiis (jr-E 52 ¶19-20; it-1 1121 ¶2)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Erm 12:1, 2, 14—Ermmaasi oychidobay aybee, qassi Yihooway woygidi zaaridee? (jr-E 118 ¶11)

  • Erm 15:17—Ermmaasi laggetettaa waatidi xeellidee, qassi nuuni a leemisuwaa waatidi kaallana danddayiyoo? (w04-AM 5/1 12 ¶16)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Erm 13:15-27

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Godaa Kahuwaa shoobe woraqataanne biiduwaa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Godaa Kahuwaa shoobe woraqataanne biiduwaa—Hara wode zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Haasayaa: (6 daq.) w16.03 29-31—Waanna qofaa: Xoossaa asay Gita Baabiloonin omoodettidoy awudee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA