Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Isiine 15-21

2 TASALONQQE 1-3

Isiine 15-21
 • Mazamure 67⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Makkalanchchay Qoncciyoogaa”: (10 daq.)

  • [Naaˈˈantto Tasalonqqe Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • 2Tas 2:6-8—Qonccibeenna “he makkalanchchai” haˈˈikka oottiiddi deˈees (it-1-E 972-973)

  • 2Tas 2:9-12—“He makkalanchchai” cimmidoogeeti pirddettana (it-2-E 245 ¶7)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • 2Tas 1:7, 8—Geeshsha Maxaafay Yesuusinne kiitanchchati ‘tamaa lacuwan’ saluwaappe yaana giyoogee woygiyoogee? (it-1-E 834 ¶5)

  • 2Tas 2:2—PHawuloosi “ayyaanay kaalettin odettida qaalaa” giidobay aybee? (it-1-E 1206 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) 2Tas 1:1-12 (th xinaate 10)

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA