Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ichashe 2-8

ISIYAASA 24-28

Ichashe 2-8
 • Mazamure 12nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Ba Asawu Koshshiyaabaa Kunttees”: (10 daq.)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 26:15—Yihooway ‘biittaa zawaa aassiyo wode’ waati maaddana danddayiyoo? (w15 7/15 11 ¶18)

  • Isi 26:20—Ha xiqisiyan “soo” geetettida, naagetti attiyo sohoy ayba gidana danddayii? (w13 3/15 23 ¶15-16)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 28:1-13

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) “Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa” tobbiyoogaa. Asaa haasayissiyo biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Qassi gujjidi eranawu koyiya uraa Deʼon Deʼiyaabay Merettidee?giya biiduwaa bessanaadan aassiyaageeta minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 138

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (15 daq.) Woy qassi, Laytta Maxaafaappe tamaaridobaa tobbana danddayettees. (yb16 140-142)

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 6 ¶8-15, qassi “Sabbakanaadan Denttettida Beni Wode Gita SHiiqota” giya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 10nne Woosaa