Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAATIYOOSA 26

Paasikaynne Godaa Kahoy Issi Mala Gididobaanne Dummatiyoobaa

Paasikaynne Godaa Kahoy Issi Mala Gididobaanne Dummatiyoobaa

26:18

Paydoy xaafettidobaa shaakka era.

1

2

3

4

Hegeetuppe Godaa Kahuwawukka goˈettiyoogeeti awugeetee?