Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA | ERMMAASA 29-31

Yihooway Ooratta Maachaabaa Kasetidi Yootiis

Yihooway Ooratta Maachaabaa Kasetidi Yootiis
UTETTAA

Yihooway Higgiyaa maachay ooratta maachan laamettanaagaa kasetidi yootiis; hegee merinawu goˈˈana.

HIGGIYAA MAACHAA

 

OORATTA MAACHAA

Yihoowanne Israaˈeelata

MAACETTIDAAGEETA

Yihoowanne ayyaana Israaˈeelata

Muusa

GAANNATIYAAGAA

Yesuus Kiristtoosa

Mehiyaa yarshshuwaa

BAASO GIDIDABAA

Yesuusa yarshshuwaa

Masettida shuchchaa

XAAFETTIDOBAA

Asaa wozanaa