Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hosppune 24-30

ERMMAASA 29-31

Hosppune 24-30
 • Mazamure 27nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Ooratta Maachaabaa Kasetidi Yootiis”: (10 daq.)

  • Erm 31:31—Ooratta maachaabay xeetu layttappe kaseti odettiis (it-1 524 ¶3-4)

  • Erm 31:32, 33—Ooratta maachay Higgiyaa maachaappe dummatees (jr-E 173-174 ¶11-12)

  • Erm 31:34—Ooratta maachay nagaraa muleera atto giissees (jr-E 177 ¶18)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Erm 29:4, 7—Omoodettida Ayhudati Baabiloona katamawu ‘saroy deˈanaadan koyana mala’ azazettidoy aybissee, qassi he maaraa nuuni waati oosuwan peeshshanee? (w96-AM 5/1 11 ¶5)

  • Erm 29:10—Ha xiqisiyaa qofay Geeshsha Maxaafaa hiraagay tuma gidiyoogaa waati bessii? (g-AM 6/12 14 ¶1-2)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Erm 31:31-40

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Maa 6:10 —Tumaa Tamaarissa.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Isi 9:6, 7; Ajj 16:14-16—Tumaa Tamaarissa.

 • Haasayaa: (6 daq. woy sima) w14 12/15 21—Huuphe Yohuwaa: Ermmaasi Raaheela Ba Naatuyyo Yeekkidoogaa Yootidoy Ay Qonccissanaassee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA