Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hosppune 17-23

ERMMAASA 25-28

Hosppune 17-23
 • Mazamure 73nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Ermmaasadan Xala Gidite”: (10 daq.)

  • Erm 26:2-6—Ermmaasi pirddaa kiitaa yootanaadan Yihooway azaziis (w09-AM 12/1 24 ¶6)

  • Erm 26:8, 9, 12, 13—Ermmaasi ba morkketa yayyibeenna (jr-E 21 ¶13)

  • Erm 26:16, 24—Yihooway xala gidida ba ashkkaraa naagiis (w09-AM 12/1 25 ¶1)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Erm 27:2, 3—Dumma dumma kawotettaappe kiitettida asati Yerusalaame yiidoy aybissa gidanee, qassi Ermmaasi etawu qambbaraa medhidoy aybissee? (jr-E 27 ¶21)

  • Erm 28:11—Ermmaasi Hanaanee a eqettido wode akeekancha gidiyoogaa waati bessidee, qassi a leemisuwaappe ay tamaariyoo? (jr-E 187-188 ¶11-12)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Erm 27:12-22

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) T-36 —Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) T-36 —Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lv 7 ¶4-5—Tamaariyaa wozanaa waati denttettanaakko bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA