Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hidaare 4-10

1 YOHAANNISA 1-5

Hidaare 4-10
  • Mazamure 122⁠nne Woosaa

  • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

MINNADA HAGGAAZA

  • Nabbabanawunne Tamaarissanawu Keehippe Minna: (10 daq.) Tobbiyoogaa. Ayyaanan Mishettiyoogaa giyo biiduwaa bessa, yaatidi Tamaarissanawu giyo brooshuriyaappe xinaate 11 tobbite.

  • Haasayaa: (5 daq. woy sima) w04-AM 10/1 29—Huuphe Yohuwaa: 1 Yohaannisa 4:18n, Yohaannisi “tumu siiqoi yashshaa kessi olees” giidoy woyganaassee? (th xinaate 7)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA