Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hidaare 6-12

AMOXA 1-9

Hidaare 6-12
 • Mazamure 60⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihoowa Koyite; Intte Deˈuwan Deˈana”: (10 daq.)

  • [Amoxa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Amo 5:4, 6—Nuuni Yihoowa erananne a sheniyaa oottana koshshees (w04-AM 11/15 24 ¶20)

  • Amo 5:14, 15—Yihooway loˈˈuwaanne iitaa xeelliyaagan kessido maaraa kaallananne dosana bessees (jd 90-91 ¶16-17)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Amo 2:12—Ha xiqisiyan deˈiya qofaa waatidi oosuwan peeshshana danddayiyoo? (w07-AM 10/1 14 ¶8)

  • Amo 8:1, 2—‘Teeray kumido keeshee’ aybawu leemisoo? (w07-AM 10/1 14 ¶6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Amo 4:1-13

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) “Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa” tobbiyoogaa. Asaa haasayissiyo biiduwaa huuphiyan huuphiyan bessin, ayfettiyaabaa tobbite.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA