Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hidaare 13-19

ABDDIYYU 1–YOONAASA 4

Hidaare 13-19
 • Mazamure 102⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Intte Mooruwaappe Tamaarite”: (10 daq.)

  • [Abddiyyu Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • [Yoonaasa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Yona 3:1-3—Yoonaasi ba mooruwaappe tamaariis (ia 114 ¶22-23)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Abd 10—Eedooma biittay waanidi ‘merinawu xayidee’? (w07-AM 11/1 13 ¶5)

  • Abd 12—Xoossay Eedooma qaxxayidoogaappe ay tamaarana danddayiyoo? (jd 112 ¶4-5)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Yona 3:1-10

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) wp17.3 koyro sinttaa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) wp17.3—Ha maxeetee izaawussi kase imettiis. Zaarettada oycha; qassi xannaˈissanawu goˈettiyo xuufetuppe issuwaa erissa.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) ld 12-13​—Tobbana misileta doora.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA