Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Naase 27–Masqqala 2

LUQAASA 23-24

Naase 27–Masqqala 2
 • Mazamure 130⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Haratuyyo Atto Gaanawu Giigi Uttite”: (10 daq.)

  • Luq 23:34—Yesuusi A mittaa bolli kaqqida Rooma wotaaddaratuyyo atto giis (cl-AM 297 ¶16)

  • Luq 23:43—Yesuusi iitabaa oottida bitaniyawu atto giis (g-AM 2/08 11 ¶5-6)

  • Luq 24:34—Yesuusi PHeexiroosawu atto giis (cl-AM 297-298 ¶17-18)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Luq 23:31—Yesusui ha xiqisiyan woyganawu koyideeshsha? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Luq 23:33—Asaa mittaa bolli kaqqi woranawu mismaariyaa goˈettiyoogaa bessiya, bookki demmidobay aybee? (nwtsty misiliyaanne biiduwaa)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Luq 23:1-16

MINNADA HAGGAAZA

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Yaatada, Tamaarissiyo Miishshata giyaagaa giddon deˈiya xuufiyaappe woy harabaappe awu haniyaabaa imma.

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Issi xiqisiyaa doora; yaatada xannaˈissiyo xuufiyaa imma.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) fg timirtte 4 ¶3-4

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA