Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Naase 20-26

LUQAASA 21-22

Naase 20-26
 • Mazamure 27⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Intte Attiyo Wodee Matiis”: (10 daq.)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Luq 21:33—Yesuusi ha xiqisiyan giidobaa nuuni waati akeekana bessii? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Luq 22:28-30—Yesuusi maacettido maachchay aybee, I oonaara maacettidee, qassi he maachchay demissiyoobay aybee? (w14 10/15 16-17 ¶15-16)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Luq 22:35-53

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Intte heeran meeze gidida, eqettanawu denttiyo qofawu zaaruwaa yoota.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Keettaaway ooso oyqqidaba gidikko waatanaakko bessa.

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo WodeBiiduwaa: (5 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA