Konttenttiyaa bessa

Yihooway Ubbatoo Aggenna Siiquwaa Bessiis

Unˈˈissiyaabay deˈishinkka Yooseefi Yihoowanne harata siiqiyoogaa waati bessidaakko qassi bana gakkida he metuwaa ubban Yihooway A siiqiyoogaa waati akeekidaakko beˈa. Doomettaabaa 37:1-36; 39:1–47:12⁠ppe ekettidaagaa.