Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yoosiyaasa Taarikiyaa: Yihoowa Siiqa; Iitabaa Ixxa—SHaaho I

Yoosiyaasa Taarikiyaa: Yihoowa Siiqa; Iitabaa Ixxa—SHaaho I

Yoosiyaasi Yihoowawu goynniyoogaa aggida asaa giddon dicciis. He wode deˈiya asay ubbay Baala goynnees. I asaappe dummatanawunne likke gididabaa oottanawu xalanee?