Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Biibiliya Onniixuttiha Exeeni?

 MURU 14

Etthoko Anyu Enoowerya Okhala Yoohakalala

Etthoko Anyu Enoowerya Okhala Yoohakalala

1, 2. Exeeni Yehova eniphavela awe wa anamathelana?

YEHOVA MULUKU taakumihenrye ekasamento yoopacerya. Biibiliya onihimya wira Muluku aahimpaka muthiyana “khumuroihela mulopwana”. Adamu khaareere ohakalala khuhimya wira: “Ola nikhuva na makhuv’aka, erutthu y’erutthu aka!” (Maphattuwelo 2:22, 23) Nto ela enooniherya wira Yehova oniphavela wira anamathelana ahakalaleke.

2 Mooriipiha murima, atthu anceene kharina ohakalala vatthokoni vaya. Masi, Biibiliya ookhalana malakiheryo manceene aniwerya waakhaliherya atthu ophwanya ohakalala ni okhumela saana vatthokoni vaya.Luka 11:28.

ELE MULUKU ENIPHAVELA AWE WA ALOPWANA OOTHELA

3, 4. (a) Mulopwana oothela aathokoreryeke sai amwaarawe? (b) Xeeni varyaaya vootthuneya wira anamathelana alevelelaneke?

3 Biibiliya oniixuttiha wira mulopwana ooloka tuule onaathokorerya, onaaphenta ni waattittimiha amwaarawe. Xontte mmusome aÉfeso 5:25-29. Okathi wotheene, mulopwana oothela ohaana waathokoreryaka amwaarawe moophenta. Nave ohaana waakhapelela, owaakiherya, ni osyaka opaka khuta etthu yaarowa waakumiherya maxakha.

4 Masi mulopwana ohaana opaka exeeni vaavo mwaarawe vanivonya awe? Alopwana oothela anitumereriwa so: “Mwaphenteke amwar’inyu, muhahaxeké”. (aKolosi 3:19) Nave nyuwo alopwana oothela, muupuweleke wira munnivonya. Nto akhala wira Muluku onnoolevelelani, muhaana  waalevelela amwaarinyu. (Matheyo 6:12, 14, 15) Vaavo anamathelana anilevelelana aya ni murima wotheene, anookhalana etthoko yoohakalaliha.

5. Xeeni mulopwana oothela onitthuneya awe waattittimiha amwaarawe?

5 Yehova oniphavela wira mulopwana oothela aattittimiheke amwaarawe. Mulopwana ohaana wuupuwela saana itthu sinimusivela mwaarawe. Opaka eyo etthu yootepa otthuneya. Maana akhala wira mulopwana khonaathokorerya saana amwaarawe, Yehova khonrowa owiriyana mavekelo awe. (1 Pedru 3:7) Wira mutthu okhale a faita wa Muluku ohaana omphenta Yehova. Yehova onnaavaha efaita alopwana ni athiyana.

6. Enitaphulela exeeni mulopwana ni muthiyana okhala “mutthu mmosá pahi”?

6 Yesu aahimmye wira mulopwana ni muthiyana athelanne, “khahiyó-tho atthu anli: ari mutthu mmosá pahi”. (Matheyo 19:6) Nave ahaana ororomelana ni osyaka mweettelo waarowa okumiherya ohiroromelana. (Miruku 5:15-21; aHéberi 13:4) Alopwana oothela ni athiyana ootheliwa ahaana okhalana moonelo wooloka voohimya sa orupihana. (1 aKorinto 7:3-5) Nto mulopwana ohaana wuupuwela wira “khavo mutthu oniphweliwa n’erutthu awe: ohiya vo, khula mutthu onnilyiha erutthu awe”. Tivonto mulopwana ohaana waakhapelela ni waaphenta amwaarawe. Mwa sotheene, muthiyana onnisiveliwa vaavo iyawe vanimureerela awe murima ni omphenta.aÉfeso 5:29.

ELE MULUKU ENIPHAVELA AWE WA ATHIYANA OOTHELIWA

7. Xeeni etthoko enitthuneya aya okhalana muhooleli?

7 Khula emusi enitthuneya okhalana muhooleli, wira eettiheke mmureerelo wa emusi eyo. MBiibiliyani eliivuru ya  1 aKorinto 11:3, BE onihimya wira: “Muru wa mulopwana ori othene ti Kristu, ni muru wa muthiyana ti mulopwana, ni muru wa Kristu ti Muluku”.

8. Muthiyana ootheliwa onrowa wooniherya sai wira onnimuttittimiha iyawe?

8 Tthiri khula mulopwana onnivonya. Masi vaavo muthiyana vanikhaliherya awe soothanla sa iyawe ni murima wotheene, atthu a vatthokoni annittottela mureerelo. (1 Pedru 3:1-6) Biibiliya onihimya so: “Muthiyana amuttittimiheke iy’awe”. (aÉfeso 5:33) Ankhi akhala wira iyawe khahiyo namoona a Yehova? Nnaamwi vari siiso, muthiyana owo ohaana omuttittimiha iyawe. Biibiliya onihimya wira: “Nwìweleleke aiy’anyu: siso, yakhala wira aiy’anyu khanamini masu a Muluku, ephwanyihiweke wamini ni mwettelo anyu worera. Nyuwo khamumphavela olavula, okhala wira awo animona mwettelo anyu worera ni wottittimiheya”. (1 Pedru 3:1, 2) Moohaanyiherya ntakiheryo nooloka na muthiyana ootheliwa pooti omukhaliherya iyawe ottittimiha waamini wa mwaarawe.

9. (a) Muthiyana ootheliwa onrowa opaka exeeni akhalana muupuwelo woovirikana ni wa iyawe? (b) Tito 2:4, 5 onaavaha miruku xeeni athiyana ootheliwa?

 9 Vano muthiyana onrowa opaka exeeni akhala wira okhalana moonelo onivirikana ni wa iyawe? Muthiyana owo pooti olavula moonelo awe mwa nttittimiho. Mwa ntakiheryo, Sara aahihimya etthu yahaamusivenle Abrahamu, masi Yehova aamuhimenrye so: “Mwireke sothene Sara sinovekelaweni”. (Maphattuwelo 21:9-12) Muthiyana ootheliwa ohaana omukhaliherya iyawe nnaamwi okathi mukina mulopwana muKristau oothela opakaka soothanla sihinivarihana ni Biibiliya. (Miteko 5:29; aÉfeso 5:24) Muthiyana ootheliwa ohaana okhapelelaka etthoko awe. (Mmusome Tito 2:4, 5.) Vaavo iyawe ni anaawe vaniweha aya wiimananiha wa muthiyana owo, awo anootepaka omuttittimiha ni omphenta.Miruku 31:10, 28.

Moota xeeni Sara oryaawe ntakiheryo nooloka wa athiyana ootheliwa?

10. Biibiliya onihimya exeeni sa ovalaana ni omwalana?

10 Ikwaha sikina anamathelana annithanla ovalaana aahiiso omwalana mowaakuveya. Masi, Biibiliya onihimya wira “muthiyana otheliwe ahimwalané n’iy’awe” siiso-tho “mulopwana ahimwalané ni mwar’awe”. (1 aKorinto 7:10, 11) Masi sihaavo itthu sootepexa ohiloka siniwiiriha ale athelanne ovalaana, masi eyo yoothanla yuulupale. Ankhi omwalana? Biibiliya onihimya wira oraruwa paahi ti etthu enimweemererya mutthu omwalana.Matheyo 19:9.

ELE MULUKU ENIPHAVELA AWE WA ANAMUYARI

Yesu ntakiheryo nooloka wa khuta mutthu a vatthokoni

11. Anamwane aniphavela exeeni wa anamuyari aya?

11 Nyuwo anamuyari, muhaana oviriha okathi munceene muryeene ni aniinyu. Maana anamwane aniphavela okhala ni nyuwo, ovikana etthu ekina, wira nwiixuttiheke voohimya sa Yehova.Otumererya 6:4-9.

12. Anamuyari ahaana opaka exeeni wira awaakiherye anaaya?

12 Olumwenku ola wa Satana onootepa otakhala, aakhala atthu aniphavela waatuphela aniinyu wira yaarupihe.  Anamuyari anceene owuuliha muru olavula ni anaaya voohimya sa enoka. Masi muhaana waalakiherya aniinyu wira asuweleke okhootta ni waasyaka atthu awo ootakhala. Tthiri nyuwo anamuyari muhaana owaakiherya aniinyu. *1 Pedru 5:8.

13. Anamuyari anrowa waakhaliherya sai anaaya?

13 Anamuyari ahaana muritti wa owiixuttiha anaaya moota wookhala. Nto munrowa owiixuttiha sai aniinyu? Muhaana owiixuttiha ni waalaka mooreerela. (Yeremiya 30:11) Nto muhaalakeke aniinyu munanariwe ene. Nave  moolumo anyu ahikhaleke ntoko “tukuthi onvulaliha”. (Miruku 12:18) Nwiixuttihe aniinyu otthuneya waya okhala oowiiwelela.aÉfeso 6:4; aHéberi 12:9-11; nwehe Enoota 30.

ELE MULUKU ENIPHAVELA AWE WA ANAMWANE

14, 15. Xeeni anamwane anitthuneya aya owiiwelela anamuyari aya?

14 Okathi wotheene Yesu aanimwiiwelela Tiithi awe, hata okathi wooxankiha. (Luka 22:42; Yohani 8:28, 29) Nave Yehova oniphavela wira anamwane awiiweleleke anamuyari aya.aÉfeso 6:1-3.

15 Nyuwo anamwane, nnaamwi moonaka ovila owiiwelela anamuyari anyu, muupuweleke wira owiiwelela, onoomwiiriha Yehova ni anamuyari anyu ohakalala vanceene. *Miruku 1:8; 6:20; 23:22-25.

Exeeni enrowa waakhaliherya amiravo okhala oororomeleya wa Muluku okathi oneehereriwa aya opaka itthu soohiloka?

16. (a) Satana oneererya sai owiiriha amiravo opaka itthu soohiloka? (b) Xeeni vanitthuneya aya waathanla apatthani animphenta Yehova?

16 Diabo pooti waarumeela apatthani anyu ni amiravo ntoko nyuwo wira mpake itthu soohiloka. Muluku onnisuwela wira weehereriwa iwo pooti ovila okhootta. Mwa ntakiheryo, Dina, mwaana mwaamuthiyana a Yakobe aahikhalana apatthani yahamphenta Yehova. Nto apatthani awe yaahimukumiherya maxakha Dina ni amusi awe. (Maphattuwelo 34:1, 2) Tivonto, akhala wira apatthani anyu khanimphenta Yehova, pooti oweehereryani wira mpake itthu sihinimusivela Yehova, eyo pooti wookumiheryani maxakha nyuwo ni amusi anyu nave-tho pooti omunyoonyiha Muluku. (Miruku 17:21, 25) Tivonto vanitthuneya aya okhalana apatthani animphenta Yehova.1 aKorinto 15:33.

 ETTHOKO ANYU ENOOWERYA OKHALA YOOHAKALALA

17. Muritti xeeni orina awe khuta mutthu a vatthokoni?

17 Vaavo atthu a vatthokoni anitthara aya malakiheryo a Muluku, awo annisyaka maxakha manceene. Nto mwaari mulopwana oothela, mumphenteke mwaarinyu ni omuthokorerya saana. Mwaari muthiyana ootheliwa, mmuttittimiheke ni omwiiwelela iyanyu, muttharaka ntakiheryo na muthiyana oniromoliwa eliivuru ya Miruku 31:10-31. Mwaari namuyari, nwiixuttihe aniinyu omphenta Muluku. (Miruku 22:6) Akhala wira mwa tiithi, mwaalakiheryeke ni ‘musuweleke owettiha sana atthu ètthoko anyu’. (1 Timótheyo 3:4, 5; 5:8) Nto nyuwo anamwane, nwiiweleleke anamuyari anyu. (aKolosi 3:20) Muupuweleke wira atthu otheene a vatthokoni annivonya, tivonto mowiiyeviha nvekeleke oleveleliwa ni mwaaleveleleke akina. Tthiri, Biibiliya ookhalana malakiheryo a Yehova anivareleya muteko wa khuta mutthu a vatthokoni.

^ etti. 12 Soohimmwa sikina sa moota wowaakiherya anamwane, sinniphwanyaneya muru 32 wa eliivuru eni: Aprenda do Grande Instrutor, yoolaleiwa ni Anamoona a Yehova.

^ etti. 15 Anamwane khanitthuneya owiiwelela anamuyari aya akhala wira annaavekela etthu enikhoottihiwa ni nlamulo na Muluku.—Miteko 5:29.