Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Biibiliya Onniixuttiha Exeeni?

 MURU 3

Tiivi Ekhanle Yoolakela ya Muluku wa Apinaatamu?

Tiivi Ekhanle Yoolakela ya Muluku wa Apinaatamu?

1. Tiivi ekhanle yoolakela ya Muluku wa apinaatamu?

MULUKU ookhalana yoolakela yooreera wa apinaatamu. Owo aahimpaka mulopwana ni muthiyana oopacerya, Adamu ni Eva, wira akhaleke ejardim yooreera. Muluku aaphavela wira Adamu ni Eva akhalane anamwane, yincereryeke mikano sa ejardim ele, ni akhapeleleke inama.Maphattuwelo 1:28; 2:8, 9, 15; nwehe Enoota 6.

2. (a) Ninsuwela sai wira Muluku onoopaka ele eleihenrya awe? (b) Moovarihana ni Biibiliya, atthu a mukhalelo xeeni anrowa okhalaka valaponi, nto mpakha silini?

2 Niireke munoona wira vanooweryaneya okhala mparayiisu? Yehova onihimya so: “Itthu sinkisivela, kinimwira”. (Yesaya 46:9-11; 55:11) Tthiri, Muluku onoopaka ele eleihenrya awe, ni khiivo etthu aahiiso mutthu onrowa omukhoottiherya. Maana Yehova oopaka elapo ela wira ekhaliweke. Owo ‘khapattunxe elapo ehirina etthu’. (Yesaya 45:18) Tthiri oniphavela wira atthu akhaleke valaponi. Atthu a mukhalelo xeeni Muluku aaphavela wira akhaleke valaponi, nto mpakha silini? Biibiliya onihimya so: “Anaxariya [aahiiso oowiiwelela] animwakhela elapo yohiyeriw’aya: anrowa okhalaka-mo mahiku othene”.Esalimo 37:29; Wisupulula 21:3, 4.

3. Okhala wira atthu anniwereiwa ni okhwa, vano nikoho xeeni ninkhumelela?

3 Olelo-va, atthu anniwereiwa ni okhwa. Mapuro manceene, atthu anniwana ni wiivanana. Mwekeekhai ela khahiyo yoolakela ya Muluku. Exeeni yiiraneyale, ni nthowa xeeni? Biibiliya paahi tonisuwela waakhuliwa waya.

 NWANANI A MULUKU

4, 5. (a) Ti pani aalavunle ni Eva orumeelaka enowa ojardim ya wEedeni? (b) Vaniweryaneya sai mutthu ooloka okhala nawiiye?

4 Biibiliya onihimya wira Muluku ookhalana nwanani oniihaniwa Diabo “wala Satana”. Nto Satana aahirumeela enowa wira elavule ni Eva ojardim ya wEedeni. (Wisupulula 12:9; Maphattuwelo 3:1) Satana aahiiriha enowa okhalaka ntoko yaalavula.—Nwehe Enoota 7.

5 Nto, niireke Muluku tompanke Satana Diabo? Nnaari! Nlaikha nimosa nenno naakhala wiirimu okathi yoole Muluku aapaka awe elapo wira Adamu ni Eva akhaleke, naahimmwareela Muluku khukhala Diabo. (Yobi 38:4, 7) Moota xeeni? Vaniweryaneya sai mutthu ooloka okhala nawiiye? Maana khuuvo oniyariwa oryeene nawiiye. Eyo pooti wiiraneya akhala wira mutthu onniphavela etthu ehikhanle yawawe. Nto avikaniha wuupuwelela etthu eyo, ophavela wawe woohiloka pooti wunnuwa. Wakhumelela okathi wooreerela, owo onimwiiya. Nto khiyakhala nawiiye.Mmusome Yakobo 1:13-15; nwehe Enoota 8.

6. Moota xeeni nlaikha nimosa naakhanle aya nwanani a Muluku?

6 Ela ti etthu yiiraneyale ni nlaikha nne. Nuumala Yehova waapattuxa Adamu ni Eva, aahaaleela wira yaayareke anamwane wira ‘asareyeke mulaponi mothene’. (Maphattuwelo 1:27, 28) Waaniheryasa nlaikha nne nuupuwenle so: ‘Atthu ale otheene yahaana okikokhorela miyo, ohiya omukokhorela Yehova!’ Vaavo naatepa aya wuupuwelela, nto naamutepa okhalela nrima okokhoreliwa Yehova. Nlaikha nna naaphavela okokhoreliwa ni atthu. Nto naahirowa onwoka Eva. (Musome Maphattuwelo 3:1-5.) Mwaha woopaka eyo naahikhala Satana Diabo, ni nwanani a Muluku.

7. (a) Xeeni Adamu ni Eva akhwiiya aya? (b) Xeeni vanuuluvala ahu ni okhwa?

7 Adamu ni Eva khiyaamwiiwelenle Muluku maana  yaahilya muhokorokho ole. (Maphattuwelo 2:17; 3:6) Awo yaahimutthekela Yehova, vano muhoolo mwaya yaahikhwa ntoko Yehova saahimmye awe. (Maphattuwelo 3:17-19) Anamwane a Adamu ni Eva aattheka, tivonto annookhwa. (Mmusome aRoma 5:12.) Nrowe nithokorerye ntakiheryo nimosa, wira niiwexexe moota anamwane a Adamu ni Eva sitthenka aya. Nkahaya muupuwele eforma wala epanela enooxiwa eboolo yeeyo ephottokonwe. Khuta eboolo enipakiwa enrowa okhala yoophottokowa ntoko epanela eyo. Vaavo Adamu yahaamwiiwelenle aya Muluku, awo yaahittheka. Okhala wira hiyo na anamwane a Adamu, otheene ahu noottheka aahiiso noorava ‘ophottokowa’. Nave okhala wira otheene ahu noottheka, ninnuuluvala ni okhwa.aRoma 3:23; nwehe Enoota 9.

8, 9. (a) Exeeni Satana aaphavela awe wira Adamu ni Eva akupaliki? (b) Xeeni Yehova ahaawiivale awe anammwareya ale okathi ene yoole?

8 Satana aahipacerya ommwareela Yehova okathi yoole aawiirinha awe Adamu ni Eva ohimwiiwelela Muluku. Aaphavela wira Adamu ni Eva akupaliki wira Yehova nawoothe, ni namalamulela ootakhala ohiniphavela okhala waya saana. Nto Satana aahaahimeerya Adamu ni Eva wira khanitthuneya onwiriyana Muluku, masi ahaana opaka soothanla saya voohimya sa ele eri yooloka ni yoohiloka, ahittharaka malakiheryo a Muluku. Vano exeeni Yehova aarowa awe opaka? Tthiri anwerya owiiva anammwareya ale wira omalihe mwaha ole. Nto aarowa wooniherya sai wira Satana nawoothe? Tthiri aahaana wira etthu.

9 Ekeekhai wira Yehova khaawiivale okathi ene yoole anammwareya ale. Masi aaheemererya wira apinaatamu yiilamuleleke. Ela enninikhaliherya woona wira Satana nawoothe ni woona wira Yehova onnisuwela etthu yooloka wa apinaatamu. Ninrowa wiixutta itthu sikina sa mwaha  ola Muru 11. Nto munoonela sai yoothanla ya Adamu ni Eva? Niireke vaari vooloka omwiiwelela Satana ohiya Muluku? Moone wira Yehova aahaavaha itthu sooloka Adamu ni Eva, niire so, ekumi yooloka, opuro wooreera wira akhaleke, ni muteko woohakalaliha. Masi Satana khiivo yaapanke awe mmureerelo aya. Mwaari mwa nyuwo mwaarowa opaka exeeni?

10. Ti pani onireerela anyu omuthanla ntoko namalamulela anyu?

10 Ntoko Adamu ni Eva, olelo-va otheene ahu nihaana  opaka soothanla, maana okumi ahu onlipa ni soothanla sinipaka ahu. Hiyo pooti othanla omwiiwelela Yehova ntoko Namalamulela ahu, nimukhaliheryaka wooniherya wira Satana nawoothe. Aahiiso pooti omuthanla Satana ntoko namalamulela ahu. (Esalimo 73:28; Musome Miruku 27:11.) Olelo-va, atthu vakhaani paahi tanithanla omwiiwelela Muluku. Masi akhala wira khahiyo Muluku onilamulela elapo ela, nto ti pani?

TI PANI ONILAMULELA OLUMWENKU?

Vaakhanle wira omwene wotheene wa mulaponi khahiyo wa Satana, niireke owo aamunvaha Yesu?

11, 12. (a) Enooniherya exeeni mwaha wa Satana onvaha omwene Yesu? (b) Soolepa xeeni sinooniherya wira Satana tonilamulela olumwenku?

11 Yesu onnimusuwela ole onilamulela olumwenku. Okathi omosa Satana “ahimòniherya omwene wothene wa mulaponi n’uvuwa waya”. Moottharelana Satana aahimuleiherya Yesu wira: “Kinimovahani itthu iye sothene, mwakikokhorelaru [aahiiso okuuramela]”. (Matheyo 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Vano mwiikoheke so: ‘Vaakhanle wira omwene ole wotheene khahiyo wa Satana, niireke aamunvaha Yesu?’ Nnaari. Tthiri iguvernu sotheene sineettihiwa ni Satana.

12 Nto nyuwo pooti wuupuwela so: ‘Vaniweryaneya sai Satana okhala namalamulela a olumwenku? Niireke khahiyo Yehova Muluku Oowerya Sotheene yoowo opattunxe olumwenku?’ (Wisupulula 4:11) Aayo, topattunxe; masi Yesu aahimuhimya Satana okhala “ole onruma vathí-va”. (Yohani 12:31; 14:30; 16:11) Murummwa Paulo aahimuhimya Satana Diabo okhala “muluku a vathí-va”. (2 aKorinto 4:3, 4) Nave murummwa Yohani olempe wira: “Elapo yothene enniweriwa ni mutakhali”.—1 Yohani 5:19.

ONROWA OPWETEXIWA SAI OLUMWENKU WA SATANA?

13. Xeeni vanitthuneya aya olumwenku musya?

13 Olumwenku ola onootepa otakhala. Woosareya  ikhotto, ohiroromeleya, wootha ni owali. Apinaatamu khaniwerya omaliha mixankiho sotheene, hata yiimananihaka vanceene. Moohipisa Muluku onrowa opwetexa olumwenku ola wootakhala okathi wa ekhotto ya Harmagedoni, nto onrowa orantteliha ni olumwenku wa xariya.Wisupulula 16:14-16; nwehe Enoota 10.

14. Ti pani Muluku omuthanlale awe wira okhale Mwene a Omwene Awe? Exeeni Biibiliya aahimmye awe vahinatthi voohimya sa Yesu?

14 Yehova oomuthanla Yesu Kristu okhala Mwene a eguvernu Awe ya wiirimu, aahiiso Omwene awe. Iyaakha ikonto sinci sivinre, Biibiliya aahihimya vahinatthi wira Yesu aarowa olamulela ntoko “mwené a murettele”, ni wira eguvernu awe khenrowa omala. (Yesaya 9:5, 6) Nto Yesu aahiwiixuttiha atthareli awe wira avekeleke orwa wa eguvernu ela oriki: ‘Omwene anyu orwe; otthuna wanyu wireye ntoko wirimu siso vathí-va’. (Matheyo 6:10) Muru 8, ninrowa wiixutta moota Omwene wa Muluku onrowa aya orantteliha iguvernu sa mulaponi. (Mmusome Daniyeli 2:44.) Moottharelana, Omwene wa Muluku onrowa wiiriha elapo okhala eparayiisu yooreera.—Nwehe Enoota 11.

ELAPO ESYA ERI VAKHIVIRU!

15. Nintaphulela exeeni nuulumo noowi ‘elapo esyá’?

15 Biibiliya onileiherya so: “Hiyo ninniwehererya erimu esyá n’ilapo esyá, eryaya-mo exariya”. (2 Pedru 3:13; Yesaya 65:17) Ikwaha sikina vaavo Biibiliya vanilavula awe sa “elapo”, onaahimya atthu yaawo ankhala valaponi. (Maphattuwelo 11:1) Tivonto, anaxariya a ‘elapo esyá’ anihimmwa atthu yaale animwiiwelela Muluku, nto anrowa oreelihiwa.

16. Etthu xeeni yooreera Muluku onrowa awe waavaha ale anrowa okhalaka elapo esya, nto nipake exeeni wira naakhele yoovaha ela?

16 Yesu aahileiherya wira atthu yaale anrowa okhala elapo esya ya Muluku, anrowa ovahiwa “ekumi yohimala”. (Marko  10:30) Nipake exeeni wira naakhele yoovaha ela? Xontte mmusome Yohani 3:16 ni 17:3, wira musuwele waakhuliwa wa nikoho nna. Vano nrowe niwehe ele Biibiliya enihimya awe sa moota okumi sinrowa aya okhala mParayiisu valaponi.

17, 18. Ninsuwela sai wira muhoolo onookhala murettele ni ovareleleya valaponi?

17 Otakhala, ikhotto, ikrime, ni owali sinoomala. Khuuvo mutthu ootakhala onrowa okhalaka valaponi. (Esalimo 37:10, 11) Muluku onrowa ‘omaliha ikhotto mulaponi mothene’. (Esalimo 46:10; Yesaya 2:4) Valaponi anrowa okhalaka atthu animphenta Muluku ni animwiiwelela. Nave-tho onrowa okhala murettele mahiku otheene.Esalimo 72:7.

18 Atthu a Yehova anrowa okhala moovareleleya. Khalai, vaavo anaIsarayeli yaamwiiwelela aya Muluku, yaakhala moovareleleya maana Muluku aanaakhapelela. (Onamukuttho 25:18, 19) MParayiisu, khuuvo onrowa woovaka etthu wala omoova mutthu. Tthiri okathi wotheene ninrowa okhalaka moovareleleya!Mmusome Yesaya 32:18; Mikeya 4:4.

19. Ninsuwela sai wira elapo esya ya Muluku enimwaatta yoolya?

19 Enookhala yoolya yinceene. “Mmatta mothene muruwerye solya sinjene: mattumuxa esareye ipyó”. (Esalimo 72:16) Yehova, ‘Apwiya Muluku ahu ononireriha’ nto ‘etthaya enimwimiha mihokorokho sowatta’.Esalimo 67:7.

20. Ninsuwela sai wira elapo yotheene enookhala eparayiisu?

20 Elapo yotheene enrowa okhala eparayiisu. Atthu otheene anrowa okhalana ipa sooloka ni ijardim sooreera. (Mmusome Yesaya 65:21-24; Wisupulula 11:18.) Elapo yotheene enrowa okhala yooloka ntoko saarya aya ejardim ya wEedeni. Okathi wotheene Yehova onrowa onivahaka  khula etthu eniphavela ahu. Omuhimyaka Yehova, Biibiliya oni: “Munnitthukula matat’anyu, munnavaha yolya atthu othene”.Esalimo 145:16.

21. Ninsuwela sai wira onookhala murettele eriyari ya apinaatamu ni inama?

21 Onookhala murettele eriyari ya apinaatamu ni inama. Inama khasinrowa-tho owoopopihaka apinaatamu. Mwaana mwaamukhaani khonrowa woovaka inama soowali olelo-va.Mmusome Yesaya 11:6-9; 65:25.

22. Yesu onrowa owiiriha exeeni ale aniwereiwa?

22 Khuuvo onrowa owereiwaka. Okathi Yesu aaryaawe valaponi aahaavoniha atthu yaawereiwa. (Matheyo 9:35; Marko 1:40-42; Yohani 5:5-9) Masi ntoko Mwene a Omwene wa Muluku, Yesu onrowa ompenuxa khuta mutthu. Maana khuuvo onrowa ohimyaka wira: “Miyo ki muretta”.Yesaya 33:24; 35:5, 6.

23. Muluku onrowa owiiriha exeeni ale akhwiiye?

23 Okhwa onoomala. Muluku onileiherya wira onimwaahihimuxa atthu imilyau sinceene akhwiiye. Tthiri “ale òrera murima n’ale òtakhala murima, anohihimuwa mokhwani”.Mmusome Yohani 5:28, 29; Miteko 24:15.

24. Munoonela sai okhala mParayiisu?

24 Otheene ahu nookhalana eparakha yoopaka ele eniphavela ahu. Hiyo pooti othanla wiixutta voohimya sa Yehova ni omurumeela, aahiiso opaka ele eniphavela ahu. Nto nathanla omurumeela Yehova, nnookhalana okumi woohakalaliha muhoolo. Vaavo mulopwana mmosa anvekenle awe Yesu wira omuupuwele nuumala okhwa, Yesu aamuleihenrye so: “Onokhale ni miyo mparadiso”. (Luka 23:43, BE) Nrowe niixutte voohimya sa Yesu Kristu ni moota sinrowa awe owaakhwaniherya anatiri ooreera a Muluku.