Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Mutakiheke Waamini Waya

 MURU 21

Owo Aaniwanana Woova ni Ohoverya

Owo Aaniwanana Woova ni Ohoverya

1-3. Itthu xeeni sinceene Pedru oonale awe siiraneyaka, nto ohiyu ole owo aapaka exeeni?

PEDRU aaneettiha ekalawa awe vaariipale ene, amananihaka orowa ohoolo. Nto khuweha waarya vakhaani epantte onikhuma nsuwa, vano niireke yaari ethoonyeryo wira vahooxa? Miyoono sawe, ni makhata awe saaninwereya mwaha wooviriha okathi munceene eettihaka ekalawa. Epheyo yoopa ophareya wa oGalileya yaanivaviha ikharari sawe. Mawimpi yaanimana ekalawa awe, nave-tho maasi ooriirya a mphareya yaanimmana. Masi, aanivikaniha weettiha ekalawa.

2 Pedru ni apatthani awe yiira amuhiiye ene Yesu ekhawe ota wa ephareya. Nihiku nenne, awo yaahimoona Yesu aalyihaka atthu anceene yaavoliwe etala, orumeelaka iphaawu ni ihopa vakhaani paahi. Nuumala atthu ale oweha mwiiriirya ole, yaahiphavela ompaka Yesu okhala mwene aya. Masi owo khaaphavela wiirela mpantta epoliitika. Nave ti etthu yaaphavela awe waatumererya atthareli awe, ohiirela mpantta epoliitika. Akhumakaru eriyari ya muttitthi ole, Yesu aahaaleela arumeyi awe wira awele ekalawa nto aroweke mpantta mukina wa ephareya, okathi yoowo Yesu aarowa awe omwaako mekhawe wira alompe.Mar. 6:35-45; mmusome Yohani 6:14-17.

3 Mweeri wanooneya saana osulu, waahala vakhaani osareya; nto awiixutti anikhuma arowaka mphareya, vano ekalawa eneetta vakhaani-vakhaani erowaka. Masi yaaweryale vakhaani paahi weettiha saana ekalawa aya. Mwaha wootemwa, ni onyakula wa epheyo ni mawimpi, vanaavila ovaanela yeettihaka ekalawa. Woonasa wene ehaavo etthu Pedru yuupuwela awe.

Mwa iyaakha piili, Pedru aahiixutta itthu sinci wa Yesu, masi nlelo aahaana wiixutta itthu sikina

4. Exeeni enniiriha ophavela omutakiha Pedru?

4 Tthiri khisaareere itthu sowuupuwelela! Saahivira iyaakha piili nuumala Pedru omusuwela Yesu oNazarethi. Owo aahiixutta itthu sinci, masi nlelo aahaana wiixutta itthu sikina. Yoolakela awe ya owanana mixankiho ntoko woova ni ohoverya, onniniiriha hiyo ophavelaka omutakiha yena. Nrowe niwehe nthowa naya.

 “Nomphwanya Mesiya!”

5, 6. Pedru aakhala sai?

5 Pedru khaarowa oliyala nihiku naamusuwenle awe Yesu. Munnawe Andreya, aahimuruuhela ehapari yootepexa oreera oriki: “Nomphwanya Mesiya!” Nuumala Pedru wiiwa masu ala, mukhalelo awe waahiturukeya. Okhuma vaavale, owo khaarowa-tho okhala ntoko saarya awe.Yoh. 1:41.

6 Pedru aakhala oKafarnawu, muttetthe waaphwanyaneya ekhopela ekina ya ntthiya nuulupale niitthaniwa Ephareya ya oGalileya. Owo ni Andreya yaari atothi a ihopa, vamosa ni Yakobo ni Yohani, aana a Zebedeyo. Pedru aakhala ni amwaarawe, amaathi awe, ni munnawe, Andreya. Wira owerye okhapelela etthoko siiso omweettaka nakoso a ihopa paahi, mutthu aahaana wiimananiha vanceene, okhalana ikuru ni osuwela ovara saana muteko owo. Tthiri, Pedru aaniviriha mahiku manceene ovaraka muteko ohiyu, okathi alopwana awo yaarihela aya matthavi mmaasini nto khiyapurula matthavi awo wira avare khuta etthu yaawerya aya. Nave-tho pooti wuupuwelaka muteko aavara awe othana, okathi ihopa saathanliwa aya ni otumihiwa, nave-tho okathi waatatha awe ni ottottha matthavi.

7. Exeeni Pedru aiwale awe voohimya sa Yesu, ni xeeni ihapari iyo saarya aya soohakalaliha?

7 Biibiliya onihimya wira Andreya aari mwiixutti a Yohani Mbatiza. Ninnikupali wira Pedru aninwiriyana saana munnawe olavulaka itthu saalaleiwa ni Yohani. Nihiku nimosa, Andreya aahinweha Yohani omuthoonyaka Yesu muNazarethi, oriki: ‘Nkamoneni: Mwapwittipwitthi a Muluku’. Voohipisa, Andreya animutthara Yesu, nto vootteeliwa murima aahimuleela munnawe Pedru, wira: Mesiya oophiya! (Yoh. 1:35-40) Nuumala orukunuweliwa Muluku wEdeni, iyaakha 4.000 ottuli, Yehova Muluku aahileiherya wira mutthu mmosa, aamoorwa wira aavahe apinaatamu nlipelelo neekeekhai. (Maph. 3:15) Vano Andreya aahimphwanya Moopoli aaleiheriwe, eyo piiyo, Mesiya! Nave-tho Pedru aahitthimaka wira amoone Yesu.

8. Naataphulela exeeni nsina Yesu anvahale awe Pedru, nto xeeni akina anoona aya wira nsina nlo khinamphwanela?

8 Mpakha okathi ole, Pedru aasuweliwa okhala Simoni, aahiiso Simeyoni. Masi Yesu aahinweha khimuhimeerya wira: “Nyuwo mwá Simoni, mwana a Yohani: vano murowa wihaniwaka Kefa. (Kefa onihimya wira “Pedru”, eyo p’iyo “mwala)”. (Yoh. 1:42) Nuulumo noowi “Kefa” nintaphulela “nluku”, wala “mwala”. Masu ala a Yesu, woonasa wene yaari eprofesia. Yesu aahiwerya woona wira Pedru aarowa okhala ntoko nluku, oolipa, oohoova, ni oororomeleya eriyari ya awiixutti a Kristu. Niireke Pedru oona siiso? Woonasa wene nnaari.  Hata atthu yaale anisoma Evangelyo mahiku ala, anihimya wira Pedru khahiyo aari oolipa ntoko nluku. Akina anihimya wira mikhalelo sa Pedru, ntoko sinihimmwa aya mBiibiliyani, sinooniherya wira owo aari oowoova, oohilipa, ni oohiroromela.

9. Mikhalelo xeeni Yehova ni Mwanawe aniweha aya, nto xeeni vanitthuneya ahu ororomelaka moonelo aya?

9 Pedru aahikhalana soovonya sawe. Yesu aanisuwela eyo. Masi, Yesu omutakihaka Yehova, yoowo ori Tiithi awe, aaweha mikhalelo sooloka sa atthu. Yesu aahiweha mikhalelo sooloka sa Pedru, nave aaniphavela omukhaliherya olipiha mikhalelo iyo. Nave-tho olelo-va, Yehova ni Mwanawe anniweha mikhalelo sahu sooloka. Pooti onivilaka okupali wira nookhalana mikhalelo sooloka seiyo Yehova ni Mwanawe aniweha aya. Masi, nihaana ororomelaka moonelo aya, ni niphaveleke okhaliheriwa, ntoko Pedru.Mmusome 1 Yohani 3:19, 20.

“Muhòvé”

10. Itthu xeeni sooreera aawenhe awe Pedru, masi aatthikenle opaka exeeni?

10 Woonasa wene Pedru aanimuhoola Yesu muteko woolaleerya okathi munceene. Ni pooti wira aahinweha Yesu opakaka mwiiriirya woopacerya wa otatuxa maasi khukhala eviinyu, vafestani ya ekasamento oKanani. Etthu yootepexa otthuneya, okhala wira Pedru aahiiwa ihapari suulupale Yesu aalavunle awe sa Omwene wa Muluku. Hata iiwale ni woona itthu sooreera, Pedru aahimuhiya Yesu onatthikela muteko awe wa ototha ihopa. Nuuvira myeeri vakhaani, aahikhala-tho vamosa ni Yesu, nto waari okathi yoola Pedru aalattuliwe awe ni Yesu, wiirela mpantta muteko woolaleerya okathi wotheene.

11, 12. (a) Exeeni yaamwiiranenle Pedru ohiyu ole aatotha awe ihopa? (b) Okathi anwiriyana awe Yesu, makoho xeeni khino Pedru uupuwelela awe?

11 Pedru iira ovirinhe ene ohiyu wootepa oxankiha. Okhala wira yaahimananiha ototha ihopa ikwaha sinceene arihelaka matthavi aya mphareya, masi khuhiphwanya etthu. Voohaaniherya Pedru aaheererya orumeela inamuna soovirikana saasuwela awe, orowaka epantte ekina wira oone opuro waryaaya ihopa. Tthiri, waahikhala okathi Pedru, ntoko siira aya alipa-oototha ihopa akina, aaphavela awe woona maasi aruuhaka ihopa sinceene nto khiyakela muntthavini vookhweya. Ekeekhai wira wuupuwelela moota owo waamwaruuhela onyoonyiwa paahi. Pedru khaathweeliha muteko awe maana atthu yaalipana ni muteko yoole. Masi vano Pedru aahikhuma mmaasini ohivanre ehopa. Matthavi yaahaana otathiwa. Tivonto, okathi Yesu aaphiyale awe, amphwannye aatteliwe miteko.

Pedru khaatewma omwiiwa Yesu olavulaka mwaha muulupale wa olaleerya wawe, eyo piiyo, Omwene wa Muluku

12 Muttitthi waahimurukurerya Yesu onanwiriyana okathi aalavula awe. Mwaha woohikhala opuro, Yesu aahikela mukalawani khunvekela Pedru wira oroihe mmaasini vakhaani ekalawa ele. Nto mwaha wa  omaaleleya wa maasi muttitthi waarowa wiiwaka saana Yesu aixuttihaka. Pedru aaniwiriyana-tho saana voolikana ni muttitthi waari ota. Owo khaatemwa omwiiwa Yesu olavulaka mwaha muulupale wa muteko awe woolaleerya, eyo piiyo, Omwene wa Muluku. Tthiri yaari eparakha yuulupale Pedru omukhaliherya Kristu muteko woolaleerya muttetthe ole. Masi niireke anwerya okhaliherya muteko owo? Ankhi etthoko awe, aarowa olyihaka sai? Woonasa wene Pedru aahitthikela wuupuwela ovelavela wawe mwaha woohivara ihopa ohiyu ovinre.—Luka 5:1-3.

13, 14. Mwiiriirya xeeni Yesu aapanke awe mmureerelo wa Pedru, nto Pedru oonenle sai?

13 Nuumala Yesu ophera olavula, owo aahimwiirela Pedru: “Murowé eríyari, eri màsi manjene, murihele matthavi anyu mmàsini, mutotheke”. Pedru anihoverya vanceene ele yaarummwa awe. Khwiira so: “Pwiya, nokukhumuwa ohiy’ula wothene, khuhivar’etthu. Vano, okhala wira nyuwo mohimya, kinorihela-tho matthavi mmàsini”. Pedru iira omalinhe ene niinano oreherya matthavi. Tivonto, Pedru khaaphavela orihela matthavi mmaasini, maana ihopa saahithowa nave ele khahiyo yaari ewoora ihopa saarwa aya wira silye! Hata vari siiso, aahiiwelela, ni aahaaleela akhwaawe yaari ekalawa ekina wira amutthare.Luka 5:4, 5.

14 Okathi aapacenrye awe opurula matthavi, Pedru aahoona wira yaanilemela. Ohikupaliki, owo aanipurula ni ikuru sotheene, nto aahipacerya woona ihopa sinceene sivariwe ene ni ntthavi. Oxankale ene, onniwiitthana akhwaawe yaari ekalawa ekina wira amukhaliherye. Nuumala ophiya, yahoona wira ikalawa piili khisaaphiyerya oteexa ihopa iye sotheene. Maana ikalawa soopiili saahisarya, masi, nlelo ihopa khuhala, nave-tho ikalawa saahipacerya omireya mwaha wa olemela wa ihopa. Pedru aahitikinihiwa vanceene. Hata aatonko onweha Kristu opakaka itthu sootikiniha, ekwaha ela yaahitepa onvara murima. Voovirikana ni Pedru, Yesu aahikhalana owerya wowiiriha ihopa okela mmatthavini! Pedru aahipacerya woova. Nto aahikhoroma, khwiira: “Pwiya, nvenyé va varyaka, mana miyo ki natampi”. Khoona wira aaniphwanela okhala vamosa ni Mutthu aarina ikuru sa Muluku!Mmusome Luka 5:6-9.

“Miyo ki natampi”

15. Yesu aamukhalihenrye sai Pedru wira ohoove wala ohoverya?

15 Mooreerela murima, Yesu aakhunle so: “Muhòvé! Okhuma olelo vava munokhala mutothi àtthu”. (Luka 5:10, 11) Ole khahiyo waari okathi wowoova wala ohoverya. Pedru aahaana ovarexexa muteko  ole woolaleerya ohicalelaka soovonya sawe; hata oxankiheya voohimya sa moota aarowa awe okhapelela emusi awe. Yesu aahikhalana muteko muulupale, eyo piiyo, muteko woolaleerya yoowo aarowa orukunuxa makhalelo a apinaatamu. Pedru, aamurumeela Muluku “òwakuva olevelela”. (Yes. 55:7) Yehova aarowa omukhapelela Pedru werutthuni ni omunepani.Math. 6:33.

16. Pedru, Yakobo ni Yohani yoonenle sai nlattulo na Yesu, nto xeeni yoothanla yaapanke aya yaarya aya yooloka?

16 Pedru aaheemya nlattulo na Yesu, ntoko Yakobo ni Yohani. Nto “awo yahikumiha ikalawa saya mmàsini, yahihiya sothene, khumutthara Yesu”. (Luka 5:11) Pedru aahimuroromela Yesu ni Muluku, yoowo aamurumme. Tthiri yaari yoothanla yuulupale yaapanke awe. MaKristau yaawo olelo-va anixintta ohoverya ni woova, wira amurumeele Muluku, annooniherya waamini. Nto Yehova onirowa waakhaliheryaka mahiku otheene.Esal. 22:4, 5.

 “Muhoveryenle-ni?”

17. Itthu xeeni Pedru uupuwelela awe mwa iyaakha iye piili aaryaawe ni Yesu?

17 Saahivira iyaakha piili Pedru amusuwenle ene Yesu, okathi eettiha awe ekalawa ohiyu ole yoopa aya epheyo ophareya wa oGalileya, ntoko sihimmwale aya wanipacerya wa muru ola. Khaninsuwela etthu yuupuwela awe Pedru. Maana khisaareere itthu sowuupuwela! Waaniheryasa, Pedru uupuwela okathi yoole maathi awe, aavonihiwa awe ni Yesu. Nave aanuupuwelela Mwaha Muulupale Yesu aalavunle awe Vamwaako. Ni khula ekwaha aaniweha inamuna Yesu aixuttiha awe, ni miteko suulupale saavara awe, ooniheryaka wira aari Mesiya tthiri, yoowo Aathanliwe ni Yehova. Nto nuuvira myeeri sinceene, Pedru khaawerya-tho woona soovonya sawe sa khalai ntoko woova, ni ohoverya. Nave Pedru aahithanliwa ni Yesu wira okhale mmosa wa arummwa ale 12! Masi hata vari siiso, ntoko saarowa awe woona mmansawe, Pedru nlelo khaamalinhe woova ni ohoverya.

18, 19. (a) Mutthokiherye ele Pedru oonale awe oryeene Ephareya ya oGalileya. (b) Yesu aakhunle sai yooveka ya Pedru?

18 Okathi wa iwoora 3 sa ohiyu, wala opaceryaka oxa mpakha okhuma nsuwa, vootutuxerya Pedru aahihiya weettiha ekalawa awe nto khukilaathi paahi. Oryeene ottaiwene, aahoona wira ehaavo yeeteteya! Niireke waari weeteteya wa nipheru na mawimpi yooneya mwaha wa omwaleya wa mweeri? Nnaari, yaari etthu yeemenle ni yoorakama. Aamoonale mutthu. Nto okathi aattamela awe aahoona wira mutthu owo, eetta vasulu va maasi! Okathi mutthu ole aattamela awe, vaakhala ntoko wira aarowa ovikana ekalawa ele. Arummwa ale yaanoova, maana yoona wira waari munepa. Nto mutthu ole aahilavula oriki: “Khurunuwani murima: ti miyano. Muhòvé”! Nto mutthu ole aari Yesu!Math. 14:25-28

19 Pedru aakhunle wira: “Pwiya, mwàri nyuwo, kirumeni kiphiye varyanyu, kettaka vasulu va màsi”. Wanipacerya aarina olipa murima. Otikhinaka mwiiriirya ole, Pedru aahiphavela olipiha waamini wawe. Nto aaphavela omutakiha Yesu. Vooreerela murima, Yesu aahimwiitthana Pedru. Pedru aahikhuruwa mukalawani, ni onanyakela maasi atekhumaka. Nkahaya muupuwele moota Pedru saarya awe vaavo oona awe wira aanyakela nipuro noolipa mmaasini. Masi ehaavo etthu emosa yaakhumelenle.Mmusome Matheyo 14:29.

“Ònaka epheyo yatepa wopa, ahòva”

20. (a) Waamini wa Pedru waavukunwe sai, nto yaakhumelenle exeeni? (b) Yesu aamwiixuttinhe exeeni Pedru?

20 Pedru aahaana omukupali Yesu. Okhala wira owo taarina ikuru sa Yehova, saarowa omukhaliherya Pedru weetta vasulu va mawimpi a maasi ale. Yesu aapaka eyo mwaha woosuwela wira Pedru aanimwaamini. Masi Pedru aahixanka. Hiyo ninsoma so: “Nto, ònaka epheyo yatepa  wopa, ahòva”. Okathi Pedru oonawe mawimpi amanaka ekalawa, ni akumiheryaka mapheru, owo aahixanka. Waaniheryasa aahuupuwela wira aarowa omireya mphareya. Okathi wancerereya aya woova wawe, nto waamini wawe waanivukuwa. Nto mulopwana ole aavahiwe nsina na Mwala, mwaha wookhala mutthu oowiilipiha, aahipacerya omireya ntoko nluku, maana waamini wawe khiwaalimpe. Pedru aanisuwela okata, masi okathi ole, khaaroromenle osuwela wawe okata. Owo aahikhuwela oriki: “Pwiya, mukòpole”. Yesu aahinvarela moono khumukumiherya ota. Nto nlelo oryeene vasulu va maasi Yesu aahimwiixuttiha etthu yootthuneya iiraka: “Nyuwo, mulopwana òwamini vakhani: muhoveryenle-ni?”Math. 14:30, 31.

21. Xeeni ohoverya oryaaya etthu yootepa woopiha, nto ninrowa okhootta sai?

21 Masu oowi: “muhoveryenle-ni”, tooreerela! Ohoverya, etthu yootepa woopiha ni onniiva. Akhala wira ninnihoverya, waamini wahu onoovukuwaka mpakha ohilipa-tho omunepani. Nto vanitthuneya okhoottela ohoverya! Moota xeeni? Nivikanihaka olipiha waamini wahu. Akhala wira nimmakela wuupuwela itthu sookhulumula ni sowoopiha, wala itthu saarowa oniiriha omuliyala Yehova ni Mwanawe, nto ohoverya wahu onrowa otepaka wunnuwa. Masi akhala wira ninnimuupuwela Yehova, ni Mwanawe, mwaha wa ele epanke aya, ni enipaka aya vano, ni ele enirowa aya opaka ohoolo, wa ale anaaphenta, waamini wahu onrowa otepaka olipa.

22. Xeeni vanitthuneya ahu otakiha waamini wa Pedru?

22 Okathi Pedru aamutthara awe Yesu orowaka mukalawani, owo aahoona wira epheyo yahimaala. Vano Ephareyaeleya oGalileya, yaahimaaleleya. Pedru ni awiixutti akina yaahimmye so: “Vekekhai, nyuwo mwá Mwana a Muluku!” (Math. 14:33) Nto vaahipacerya oxa, nave Pedru aanihakalala vanceene. Ohiyu ole, Pedru aahiwerya omaliha woova ni ohoverya. Ekeekhai wahaana ovira okathi wira Pedru okhale muKristau onilikana ni nluku noolipa, ntoko Yesu saahimmye awe. Masi Pedru aahilakela ovikaniha wunnuwa omunepani. Niireke nyuwo moolakela opaka etthu emosaru? Nto muhaana otakiha waamini wa Pedru.