Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Waakhuliwa wa Makoho 10 Yaawo Anikohiwa ni Amiravo

 NIKOHO 8

Exeeni Enireerela Aka Osuwela sa Otupheliwa ni Alopwana?

Exeeni Enireerela Aka Osuwela sa Otupheliwa ni Alopwana?

XEENI VARI AYA VOOLOKA WUUPUWELA NIKOHO NLO?

Khula eyaakha, imilyau sinceene sa atthu annirihiwa itthu sootakhala, ni akina annirupihiwa, vanceenexa amiravo.

NYUWO MWAAROWA OPAKA EXEENI?

Anita aahitupheliwa, nto ohinatthi osuwela ele yiiraneya aahimoroxeliwa vathi mowaakuveya. Owo onihimya so: “Kaahipaka khula etthu yaawerya aka wira kiisaakihe. Kaahimananiha okhuwela, masi nkaawerya. Kaahimukakha, omuxokari, ommana esooko, ni omutiina. Moohipisa, kaahoona mwaalo ohomaka erutthu aka. Nto ikuru saka sotheene saahikimalela”.

Vaakhanle wira ti nyuwo, mwarowa opaka exeeni?

MUUPUWELE SAANA!

Waaniheryasa nyuwo mwa mutthu oowiikasoopa. Woonasa wene munnisyaka weetta ohiyu. Hata vari siiso, pooti okhumelela itthu sootakhala. Biibiliya oni: “Atthu òtthyawexa khanaxintta akhw’aya anvothanaya . . . atthu òsuwelexa khankhala makhulupale. Tthiri, oreriwa n’utakhaliwa khunimuthanla mutthu”.Musuweli 9:11.

Ntoko Anita, atthu akina antupheliwa ni ale ahinaasuwela aya. Akina antupheliwa ni mutthu animusuwela aya aahiiso mmusi. Okathi Natalia aarina awe iyaakha 10, aahitupheliwa ni mmiravo aattamanne awe. Owo onihimya so: “Kaahoova vanceene ni wuuliwa muru, nto wanipacerya khuuvo kaamulenle aka”.

 NYUWO KHAMURINA NTHOWA!

Annette onnivikaniha wiivaha nthowa mwaha wa etthu ele. Owo onihimya so: “Mahiku otheene, kinimakela wuupuwelela mwaha ole. Kinoona wira kaahaana opaka etthu ekina wira kiisaakihe. Masi kinnuupuwela wira nuumala okihoma ni mwaalo, ikuru saahikimalela ni kaanithukumela. Khiivo-tho yaaweryaka opaka, masi kinoona wira kaahaana opaka etthu”.

Nave-tho Natalie ookhalana muupuwelo mmosaru. Owo oni: “Kaahaana owiiwelela anamuyari aka ni osyaka wiiroromela, maana awo yaahikileela miyo ni muhima aka wira naahaana othweelaka hoothe mphironi. Nto kinoona wira mwaha wa ohiwiiwelela anamuyari aka, mmiravo ole aahikituphela. Eyo yaahaawereya amusi aka, ni kinoona wira miyo kirina nthowa maana kihaakumiherya maxakha. Nlelo nkinwerya oliyala”.

Akhala wira munniivaha nthowa mwaha woowi mootoko otupheliwa ntoko Annette wala Natalie, muupuweleke wira nyuwo khahiyo mwaaroophavela. Atthu akina anihimya wira eyo khahiyo etthu yootakhala, maana amiravo waasivela opaka itthu iyo, aahiiso ale anitupheliwa anoolakela. Masi khaavo oniphavela otupheliwa. Akhala wira mootoko otupheliwa musuweleke wira nyuwo khamurina nthowa!

Ekeekhai wira ti vookhweya ohimya wira: “Nyuwo khamurina nthowa”, masi ti voovila okupali. Atthu akina khaniphavela olavula ehasara eyo ni annihaawa mwaha wa wiivaha nthowa, ni wuupuwela itthu sikina soohiloka. Masi mwiikoheke so: ‘Kaahimuleele mutthu, tani onrowa ohakalala, ti miyo wala tuule okituphenle?’ Nto muhaana omuleela mutthu mukina.

MMULEELE MUTTHU ONIMUROROMELA ANYU

Biibiliya onihimya wira okathi naxariya Yobi aaxankale awe aahimyale so: “Kinrowa olavula n’uripiwa waka murima”. (Yobi 10:1) Woonasa wene opaka eyo onimookhaliheryani. Omuleela mutthu onimuroromela anyu, onimookhaliheryani ovilela ele yookhumelenleni ni oxintta miyuupuwelo soohiloka.

Nyuwo pooti ohiwerya okuxa mekhinyu miyuupuwelo sanyu sotheene. Munoonela sai omuleela mutthu mukina wira ookhaliheryeni?

Annette ooweha wira miruku iyo sinnivareleya muteko. Owo onihimya so: “Kaahimuleela mpatthani aka a vamurimani. Owo aahikitumererya ovaanela ni axitokweene anli a muloko ahu. Nto kaahipaka eyo. Awosa yaahikikhaliherya ikwaha sinceene ni yaahikileela itthu soolipiha kaatthuneya aka, eyo piiyo, yaahikileela wira miyo nkaarina nthowa mwaha wa ele yaakhumelenle. Tthiri miyo nkaarina nthowa”.

Natalie aahaaleela anamuyari awe wira aahitupheliwa. Owo onihimya so: “Awosa yaahikikhaliherya, ni yaahikitumererya olavula mwaha ole, nto eyo yookikhaliherya ovukula oriipiwa murima ni isara”.

Nave-tho Natalie onniphwanya nimaaliho vaavo onivekela awe. Owo onihimya so: “Onvekela Muluku wookikhaliherya, vanceenexa okathi kahaaphavela aka ovaanela ni mutthu mukina. Okathi kinivekela aka kinnilavula mootaphuwa. Eyo ennikiphwanyiha murettele ni omaaleleya”.

Muhoolo mwaya munoophwanya “okathi w’ovoniha”. (Musuweli 3:3) Mukhapeleleke erutthu anyu ni muupuwelo anyu. Murupeke vanceene. Nave mmuroromeleke Yehova Muluku yoowo onnihakalaliha okathi  wooxanka.2 aKorinto 1:3, 4.

AKHALA WIRA MOOPHIYERYA IYAAKHA SOONAMORARI

Akhala wira namorado anyu onoovekelani wira mpakase etthu Biibiliya onikhoottiha awe, mukhootte moolipa murima muriki: “Nkimphavela” aahiiso “Muhikivare!” Muhoovelele omuyeleela namorado anyu. Akhala wira onoohiya onamorari ni nyuwo, muhikhumuwe; tthiri owo khoophentani. Nyuwo muniphwanela mulopwana ekeekhai, yoowo onttittimiha erutthu anyu ni sookupali sanyu.

MWEEHERERYE OSUWELA WANYU

Coretta onihimya so: “Okathi kaasoma aka ensino médio, amiravo yeettana aka oxikola yaaninvara sutia aka ni olavula moolumo ooveeha. Awo yaahimya wira okumi aka waamuloka akhala wira kaamweemya orupa naawo”.

Nyuwo munuupuwela wira amiravo ale:

  1. Yaamuthweelasa paahi?

  2. Yaamunveka?

  3. Yaaphavela omurupiha?

Candice onihimya so: “Kiri ene mukaaroni, mmiravo mmosa aahipacerya olavula itthu sowuuliha muru ni ovarakasa moono aka. Kaahimmana ntata nawe ni kimuleela wira okhume opuro ole. Masi owo aakiweha ntoko mulolo”.

Munuupuwela wira mmiravo ole aaphavela omwiiriha exeeni Candice?

  1. Aamuthweela paahi?

  2. Aamunveka?

  3. Aaphavela omurupiha?

Bethany onihimya so: “Eyaakha evinre, mmiravo mmosa aamakela okileela wira khaareere osiveliwa ni miyo ni wira aaphavela orowa opasiyari, masi kaanikhootta. Okathi mukina aanivara moono aka anathweeliha. Nto kaanimuleela wira okihiye, masi owo khaaphavela. Nihiku nikina aahikiphwanya kimutthukaka sapatilya aka, nto owo aahimana makhuttu aka”.

Mwa moonelo anyu, niireke mmiravo ole:

  1. Aamuthweela paahi?

  2. Aamunveka?

  3. Aaphavela omurupiha?

Wa makoho otheene, waakhula wooloka ori eleetera C.

Ovirikana xeeni okhanle eriyari ya ophavela orupihana, ovekana ni othweela?

Ole oniphavela orupihana onnivikaniha omuleela mutthu owo onimphavela awe hata owo akhoottaka.

Otumereryana orupihana etthu yowoopiha maana onnikumiherya maxakha.