Yezabeli aahikhalana mwaana mwaamuthiyana aitthaniwa Athaliya, yoowo aari ootakhala ntoko maama awe. Athaliya aatheliwe ni mwene a oYuda. Nuumala iyawe okhwa, mwanawe aahikhala mwene. Masi okathi mwanawe aakhwiiye awe, Athaliya aahiipaka mwene a oYuda. Nuumala-vo aahimananiha owiiva atthu otheene a emusi ya mwene. Nto aahimwiiva khula mutthu aarowa okhala mwene, nave aahiwiiva axisulu awe. Atthu otheene yaanimoova.

Muulupale aanamukuttho, Yehoyada, ni mwaarawe Yehoxeba, yaahisuwela wira ele Athaliya aapaka awe yaari yootakhala vanceene. Tivo, yaahileva okumi aya ni yaahimwiipithiha musulwaawe Athaliya aitthaniwa Yowasi. Mwaana owo aakhala mutemplo.

Vaavo Yowasi aaphiyerinhe awe iyaakha 7, Yehoyada aahaathukumanya makhulupale otheene ni aLevi, aaleela wira: ‘Mweemele vamukhora wa etemplo ni muhimuhiye mutthu avolowaka’. Nuumala-vo, Yehoyada aahimukhaliha Yowasi mwene a oYuda ni aahinwariha mmuruni ekhara ya omwene. Atthu otheene a oYuda yaahimutthapela, ekhuwelelaka wira: ‘Mwene okhale mukumi iyaakha sinceene!’

Pwiyamwene Athaliya aahiiwa okhuwela iwo wa muttitthi wa atthu ni aahitthimakela otemplo. Okathi anwenhe awe mwene, aahikhuwela ohimyaka so; ‘Koorukunuweliwa! Koorukunuweliwa!’ Makhulupale yaahinvara pwiyamwene ole ootakhala, yaahimukumiherya ota khumwiiva. Masi etthu xeeni yaapakiwe moottharelana wira ekhaliheriwe atthu yaale yaahaapuxiwe ni mweettelo woohiloka wa pwiyamwene ole?

Yehoyada aahaakhaliherya atthu otheene wataana ni Yehova, ni olapha wira yaarowa omukokhorelaka paahi Yehova. Yehoyada aahipwexakasa  etemplo ya Bayali ni ilatarato saya. Owo aahaathanla anamukuttho ni aLevi wira evareke muteko otemplo wira atthu emukokhoreleke Muluku opuro ole. Owo aahaathanla alipa-oolipelela etemplo wira ohikhale mutthu a mwiikho aarowa okela mpaani mme. Nuumala-vo, Yehoyada ni makhulupale yaahimukuxa Yowasi ni yaahimuroiha empa ya mamwene khumukilaathiha veehiceni. Atthu otheene a oYuda yaahihakalala. Vano awo yaaniwerya omurumeela Yehova ahihapuxiwaka ni mutakhali Athaliya ni okokhoreliwa wa Bayali. Munniwerya oweha moota olipa murima wa Yehoyada waakhalihenrye aya atthu anceene?

“Muhiwòve yawo anìva erutthu, mene ehinawerya wiva munepa. Nto nwòve yale anawerya ohonona ekumi ni tho erutthu o Jehena”.​—Matheyo 10:28, [Biblya Exirima]