Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Muthanle nttaava Emakhuwa

 YOOSOMA 52

Anakhotto a Mooro a Yehova

Anakhotto a Mooro a Yehova

Mwene a oSiria, Beni-Hadadi, aahivikaniha waatuphela aIsarayeli. Masi profeta Eliseyo aamakela omulopola mwene a wIsarayeli, nto owo aaniwerya otthyawa wira ahiiviwe. Beni-Hadadi aahuupuwela onvara Eliseyo. Mwene owo aahileeliwa wira Eliseyo aakhala muttetthe wa oDotani, nto aahaaruma anakhotto a oSiria wira yanvare.

Anakhotto ale yaahiphiya oDotani ohiyu. Mmeeloni mwaya voosiisu, murumeyi a Eliseyo aahikhumela vate ni aahiweha wira epooma ele yaahirukureriwa ni anakhotto anceene. Owo aahoova ni aahikhuwela ohimyaka so: ‘Eliseyo, nintthuna wira exeeni?’ Vano Eliseyo aahimwaakhula wira: ‘Muhoove, anakhotto arina ahu khareere waatta waavikana awo’. Okathi ene yoole, Yehova aahimwiiriha murumeyi ole oweha wira myaako sotheene saarukurenrye epooma ele saahisareya ikhavalo ni ikaaro sa mooro.

Okathi anakhotto a oSiria yeererya aya onvara Eliseyo, owo aahilompa so: ‘Yehova, mutthuke maitho aya wira ehooneke etthu’. Mootikiniha, nnaamwi anakhotto ale yaaweha, khiyaawerya osuwela opuro yaari aya. Eliseyo aahaaleela wira: ‘Ola khahiyo muttetthe oniphavela anyu. Mukitthareke  miyo: kinimoophwanyihani mulopwana onimphavela anyu’. Awo yaahimutthara Eliseyo oSamariya, weiwo aakhala awe mwene a wIsarayeli.

Nuuvira okathi munceene, anakhotto a oSiria yaahisuwela opuro waari aya. Mwene a wIsarayeli, aahimukoha Eliseyo wira: ‘Kiwiiveke?’ Niireke Eliseyo aahittottela mureerelo okathi ole wira owiive anakhotto yaale yaaphavela omwiiriha etthu yootakhala? Nnaari. Eliseyo aakhunle so: ‘Nnaari muhiwiive. Mwaavahe yoolya elye, nuumala-vo mwaahiye erooke’. Nto mwene aahilokiherya yoolya yinceene ni aahaavaha. Nuumala-vo, aahiwiirela wira erowaseke elapo aya.

“Hiyo nosuwela wira Muluku onninìwa nanvekelaka etthu, nanvekelakaru sintthara otthuna wawe”.​—1 Yohani 5:14