Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Muthanle nttaava Emakhuwa

 YOOSOMA 46

Aahooniheriwa Muluku Eekeekhai Omwaako Karmelo

Aahooniheriwa Muluku Eekeekhai Omwaako Karmelo

Mahimo 10 a omwene wa Isarayeli yaahilamuleliwa ni mamwene manceene ootakhala, masi Akhabi aari ootepexa otakhala waavikana otheene. Owo aahimuthela muthiyana mutakhali yoowo aamukokhorela Bayali. Nsina nawe naari Yezabeli. Akhabi ni Yezabeli yaahisariha elapo ele okokhorela wa Bayali ni yaahiwiiva maprofeta a Yehova. Exeeni Yehova aapanke awe? Owo aahimuruma profeta Eliya wira amuleele Akhabi moolumo awe.

Eliya aahimuleela mwene Akhabi wira khiyaarowa orupa epula wIsarayeli mwaha wa mweettelo awe wootakhala. Saahivira iyaakha tthaaru ehirupaka epula. Ipyo khisaannunwe ni atthu yaahaaphwanya etala. Muhoolo mwaya Yehova aahimuruma Eliya orowa okumana-tho ni Akhabi. Mwene aalavunle so: ‘Ti nyuwo mukumihenrye muxankiho ola! Nyuwo murina nthowa’. Eliya aahaakhula so: ‘Khahiyo miyo kikumihenrye. Ti nyuwo munimukokhorela Bayali. Nrowe nimusuwele Muluku eekeekhai. Mwaathukumanye atthu othene ni maprofeta a Bayali vamwaako Karmelo’.

Atthu yaahithukumana vamwaako. Eliya aahihimya so: ‘Muupuwele saana. Akhala wira Yehova Muluku eekeekhai, mmutthareke yoowo, masi moona wira Bayali, mmutthareke yoowo! Vano nrowe niwehe. Maprofeta 450 a Bayali ahaana olokiherya yoovaha aya ni oromola nsina na muluku aya. Nave miyo kinoolokiherya yawaka ni kinooromolaka nsina na Yehova. Muluku onrowa waakhula, khumoriha mooro, yoowo tori Muluku eekeekhai’. Atthu yaaheemererya.

Maprofeta a Bayali yaahilokiherya yoovaha aya. Nihiku notheene awo yaahimukhuwelela muluku, aya ehimyaka so: ‘Bayali, munaakhule!’ Okhala wira Bayali khaawaakhula, Eliya aahipacerya waatheya ohimyaka so: ‘Mutepeke okhuwela. Woonasa-wene onoorupa, ohaana ovenxiwa’. Maprofeta ale yaahimwiittana Bayali mpakha makaaripi, masi khuuvo aawaakhunle.

Eliya aahihela yoovaha awe valtari, ni aahimwiitthela maasi altari otheene. Nuumala-vo aahivekela so: ‘Xontte Yehova, nwooniherye atthu ala wira nyuwo mwa Muluku eekeekhai’. Okathi ene yoole, Yehova aahikumiha mooro wiirimu ni aahipaha yoovaha ya Eliya. Atthu yaahikhuwela ehimyaka so: ‘Tthiri Yehova paahi tori Muluku eekeekhai!’ Eliya aahiwiirela  so: ‘Muhaahiye maprofeta a Bayali etthyawaka!’ Nihiku nle, maprofeta 450 a Bayali yaahiiviwa.

Vaavo naakhumelenle aya neeku naamukhaani ophareya, Eliya aahimuleela Akhabi so: ‘ Epula ennoorwa. Mulokiherye ekaaro anyu, murooke owaani’. Yaahikhumelela meeku manceene, yaahoopa epheyo ni yaahirupa epula yinceene. Vano elimwe ele yaahimala. Akhabi aahiwela ekaaro awe, ni aahuupiha vanceene. Okhaliheriwaka ni Yehova, Eliya aahitthimaka mpakha ovikana ekaaro eyo! Masi niireke mixankiho sotheene sa Eliya saahimala? Nrowe niwehe.

“Wira atthu asuwele wi nyuwo, nsina nanyu ti Yehova, nyuwo paahi ti mukhanle a Vasuluxa a elapo yotheene”.​—Esalimo 83:18 [Tradução do Novo Mundo, nwt-TPO