Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Mwiixutte Myaha sa Biibiliya

 YOOSOMA 49

Pwiyamwene Ootakhala Onnihukhummwa

Pwiyamwene Ootakhala Onnihukhummwa

Ori ene owannyawe wIzireyeli, mwene Akhabi aaniweha vaxanelani vawe ematta ya mulopwana aitthaniwa Nabothi. Akhabi aaniphavela ematta eyo ni aahinvekela Nabothi wira omutumiherye. Masi Nabothi aahikhootta, okhala wira Nlamulo na Yehova nanaakhoottiherya aIsarayeli otumiha ematta yaahiyerinwe aya ni axitiithi aya. Niireke Akhabi aahimuttittimiha Nabothi mwaha woopaka etthu yooloka? Nnaari. Akhabi aahinanariwa vanceene! Aahiriipiwa murima, ahinaphavela-tho okhuma okwaartu wawe, ni aanikhootta olya.

Mutakhali Pwiyamwene Yezabeli, yoowo aari mwaarawe Akhabi, aahimuhimeerya so: ‘Nyuwo mwa mwene a wIsarayeli. Munoowerya okhalana khula etthu eniphavela anyu. Kinimoovahani ematta eyo’. Owo aahaalepela ipaphelo makhulupale a muttetthe wira amootherye Nabothi wira onveeha Muluku, nto ohaana ovonyakasiwa maluku mpakha okhwa. Makhulupale awo yaahiira sintoko Yezabeli aarumme awe, nuumala-vo Yezabeli aahimuleela Akhabi wira: ‘Nabothi ohookhwa! Vano mwakuxeke ematta awe’.

Moolikanasa ni Nabothi, yaahikhala atthu akina yaiviwe ni Yezabelei ehitthenke etthu. Yezabeli aahiwiiva atthu anceene yaale yamphenta Yehova. Aanikokhorela ilatarato ni aanipaka itthu sikina sootakhala. Yehova aahoona itthu sotheene soohiloka Yezabeli aapanke awe. Exeeni aarowa awe omwiiriha?

Nuumala Akhabi okhwa, mwanawe, Yorami aahikhala mwene. Yehova aahimuruma mulopwana mmosa aitthaniwa Yehu wira amuhukhumu Yezabeli ni emusi awe.

Yehu aaheettiha ekaaro awe anarowa wIzireyeIi weiwo aakhala awe Yezabeli. Nave Yorami aahiwela ekaaro, aahirowa okumana ni Yehu ni aahimukoha so: ‘Yehu, murweenle murettele?’ Yehu aahimwaakhula wira: ‘Onikhala sai murettele, amaminyu epakaka itthu sootakhala?’ Nto Yorami aahimananiha  orukunuxa ekaaro awe wira otthyawe. Masi Yehu aahivonya nttheere khumuhoma Yorami mpakha okhwa.

Moottharelana Yehu aahirowa owannyawe Yezabeli. Vaasuwenle awe wira Yehu aanoorwa, Yezabeli aahiripeleliha maitho awe, aahivasa ikharari sawe, anathurumela vaxanelani. Okathi Yehu aaphiyale awe, Yezabeli aahimukhomasa mwa enamuna yoohikhalela. Yehu aahaakhuwelela arumeyi yaari ni Yezabeli ohimyaka so: ‘Mmurihele vathi-va’. Awosa yaahinvara Yezabeli ni yaahimuriha vaxanelani, owo aahimorela vathi ni aahikhwa.

Nuumala-vo, Yehu aahiwiiva anamwane 70 a Akhabi ni aahimalamaliha okokhoreliwa wa Bayali. Niireke munniweha wira Yehova onnoona itthu sotheene ni onniphuka mwa okathi wooreerela, nave onnaahukhumu atthu yaale anipaka itthu soohiloka?

“Mihakhu siphwanyiwe vowakuveya khasimmalela omureriha mwanene”.​—Miruku 20:21