Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Muthanle nttaava Emakhuwa

 YOOSOMA 10

Mmuupuwele mwaarawe Lothi

Mmuupuwele mwaarawe Lothi

Lothi aakhala ni taata awe Abrahamu, elapo ya oKanani. Nto awosa yaahikhalana inama sinceene. Masi elapo ele yaahaayevela okhala wira inama saya khisaareere. Abrahamu aahimuleela Lothi wira: ‘Khivanireerela nyuwo ni miyo okhalaka hoothe. Vano muhaana othanla muttetthe mmosa wira mwakhaleke weiwo, ni miyo kinoothanla muttetthe aka’. Moohaanyiherya, moolumo ala a Abrahamu yooniherya ophenta!

Lothi aahiweha elapo emosa yooreera waattamela epooma yaitthaniwa Sodoma. Elapo eyo yaahikhala maasi ooreera ni malaxi. Nto Lothi aahithanla yeeyo ni aahikuxa emusi awe khuthaamela weiwo.

Atthu a oSodoma ni epooma yoowaattamela ya oGomora yaari ootakhala vanceene. Nto okhala wira atthu awo yaari ootepa otakhala, Yehova aahimpaka palano wira opwetexe ipooma iye. Masi Muluku aaphavela omoopola Lothi ni emusi awe. Nto aahiruma malaikha manli wira yamuleele Lothi. Awo yaahimmye so: ‘Mwaakuveke! Mukhumase epooma ela! Yehova oniphavela opwetexa’.

Lothi khaakhumme mowaakuveya. Nto okhala wira aanipisa, malaikha ale yaahinvarela ntata Lothi ni amwaarawe ni anaawe anli axithiyana, yahaakumiherya ota. Nuumala-vo yaahaaleela wira: ‘Mwaatthunaka okhala mukumi, mutthyawe. Muhiwehe ottuli, mwaweha vale ottuli, munimookhwa’.

 Okathi yaaphiyale aya epooma yiitthaniwa oSowari, Yehova aahikumiha mooro ni sófiri wiirimu, ni aahipaha ipooma sa oSodoma ni oGomora. Ipooma iye piili saahipwetexiwa moomalela. Vaavo mwaarawe Lothi ahaamwiwelenle awe Yehova nto khuwehaka ottuli, owo aahithatuwa nripu na maakha! Masi Lothi ni anaawe anli axithiyana yaahoopowa mwaha woowi yaahimwiiwelela Yehova. Awo yaahiriipiwa murima vanceene maana mwaarawe Lothi khaamwiiwelenle Yehova. Tthiri eyo enniixuttiha wira nihaana opaka ele Yehova onniruma awe.

“Mmupuwele mwar’awe Lothi”.​—Luka 17:32