Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Muthanle nttaava Emakhuwa

 YOOSOMA 92

Yesu Aahaakhumelela Atothi a Ihopa

Yesu Aahaakhumelela Atothi a Ihopa

Ovinre ene okathi vakhaani, nuumala Yesu waakhumelela arummwa awe, Pedru aahuupuwela orowa ototha ihopa ephareya ya oGalileya. Tome, Yakobo, Yohani ni aawiixutti akina yaahimutthara. Ohiyu wotheene yaahitotha masi khiyaavanre etthu.

Vahinatthi oxa, awiixutti yaahinweha mulopwana eemenle ene ekhopela ekina. Owo aahaakoha mowiiwanyeya ohimyaka so: ‘Moovara ihopa?’ Awo yaahimwaakhula wira: ‘Nnaari!’ Mulopwana ole aahaahimeerya wira: ‘Murihele ntthavi moono woolopwana wa ekalawa’. Okathi yaapanke aya eyo, ntthavi naya naahisareya ihopa nave ekalawa aya yaahisareya. Mootutuxerya Yohani aahisuwela wira mulopwana ole aari Yesu, nto aahihimya so: ‘T’Apwiya!’ Mowaakuveya, Pedru aahituphela mmaasini ni aahipacerya okata orowaka epantte aari awe Yesu. Awiixutti akina yaahimutthara ni ekalawa.

Okathi yaaphiyale aya ekhopela ekina, yaahoona iphaawu ni ihopa sooxiwaka vamooroni. Yesu aahaahimeerya awiixutti awe wira eruuhe ihopa  sikina etakaaherye epake eyoolya. Nuumala-vo Yesu aahihimya so: ‘Rwaani, mulyeeke!’

Emalihakaru olya, Yesu aahimukoha Pedru wira: ‘Munnikiphenta ovikana ototha ihopa?’ Pedru aahaakhula so: ‘Aayo, Pwiya! Nyuwo moosuwela wira kinnoophentani!’ Yesu aahimwiirela so: “Mulyiheke ipwittipwitthi saka”. Yesu aahimukoha-tho so: ‘Pedru, munnikiphenta tthiri?’ Pedru aahimwaakhula wira: ‘Pwiya! Nyuwo moosuwela wira kinnoophentani!’ Yesu aahimuleela so: “Mulyiheke ipwittipwitthi saka”. Yesu aahimukoha-tho Pedru ekwaha ya neeraru, vano Pedru aahiriipiwa murima. Nto aahaakhula so: ‘Pwiya, nyuwo moosuwela sotheene! Miyo kinnoophentani!’ Yesu aahimuleela so: ‘Mulyiheke ipwittipwitthi saka’. Nuumala-vo, Yesu aahimuleela-tho Pedru wira: ‘Muthipeleleke okitthara’.

“Yesu ahiwirela: ‘Mukitthareke: kinimokhalihani atothi àtthu’. Awo yahihiya nananoru matthavi aya, khumuttharaka Yesu”.​—Matheyo 4:19, 20