Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Mwiixutte Myaha sa Biibiliya

 YOOSOMA 91

Ohihimuxiwa wa Yesu

Ohihimuxiwa wa Yesu

Nuumala Yesu okhwa, mulopwana mmosa oothaaciri aitthaniwa Yosefe, aahinvekela Pilato wira omweemererye okuxa murutthu wa Yesu waathomeiwale vamwirini. Yosefe aahivitikeelela murutthu owo ni esanta, aahihela makhura oowunkhela, ni khunvitha Yesu nikhuku nimosa naarumeeliwa ntoko mahiye. Owo aahipirikixela nluku nuulupale vamukhora va nikhuku nle. Aalupale a anamukuttho yaahimuhimeerya Pilato wira: ‘Ninnoova wira awiixutti akina a Yesu anoorowa wiiya murutthu awe, nuumala-vo yaahimeeryeke atthu wira oohihimuwa’. Nto Pilato aahaaleela wira: ‘Murowe mwamulipeleleke ntoko sinweryanyu’.

Nihiku na neeraru voosiisu, athiyana akina yaahirowa omahiye ni yaahiphwanya nluku nikumihiwe ene vamukhora va mahiye. Mmahiye yaahiphwanya nlaikha. Nlaikha nlo nahaaleela wira: ‘Muhoove! Yesu oohihimuwa. Vano, murowe mwaaleele awiixutti awe wira anomphwanya oGalileya’.

Mowaakuveya Maria Madalena aahitthimaka arowaka okumana ni Pedru ni Yohani. Aahaahimeerya so: ‘Apwiya aakuxiwa omahiye!’ Pedru ni Yohani yaahitthimakela omahiye. Okathi yaawenhe aya wira mahiye khiyaakhanle etthu, yaahihokolowela mmawannyeya.

Vaavo Maria aatthikenle awe omahiye, aahiweha malaikha manli ni aahaaleela so: ‘Nkinsuwela wiixaathiwe aya Apwiya aka’. Nuumala-vo, owo aahinweha mulopwana mmosa, nto uupuwela wira aari namuteko aareeriha ejardim. Maria Madalena aahimwiirela so: ‘Xontte mukihimeerye omwixanthi anyu’. Masi okathi mulopwana ole aamwiitthanne awe ohimyaka so: “Maria!”, owo aahisuwela wira aari Yesu. Maria aahikhuwela ohimyaka so: ‘Mwiixuttihi!’, nave aahinvarela. Yesu aahimwiirela so: ‘Vano murowe, mwaahimeerye axinnaka wira mookiweha’. Mowaakuveya, Maria aahitthimaka khurowa waaleela awiixutti wira aahinweha Yesu.

Nihiku nenlo, awiixutti anli yaahikhuma oYerusalemu erowaka wEmawúsi. Yeettaka siisaale, mulopwana mmosa aahaakhumelela mphironi nto aahaakoha ele yaavanela aya. Awo yaahimwaakhula so: ‘Khamwiiwale itthu siiraneyale mahiku ala?’ Nsuri aalupale a anamukuttho yaahinvahererya Yesu wira iiviwe. Vano athiyana akina anihimya wira owo mukumi’. Mulopwana ole aahaakoha wira: ‘Nyuwo khamunaakupali maprofeta? Awo  yaahihimya wira Kristu aamwiiviwa nuumala-vo aamuhihimuxiwa’. Mulopwana ole aahaataphulela Soolempwa. Okathi yaaphiyale aya muttetthe wEmawúsi, awiixutti ale yaahimukhanyererya wira akhale ni awo. Okathi yaalya aya eyoolya ya ohiyu nuumala owo ovekelela ephaawu, maitho aya yaahitthukuwa khuweha wira mulopwana ole aari Yesu. Naananoru owo aahirimeela.

Awiixutti ale anli yaahivenya mowaakuveya khuhokolowela oYerusalemu enupa yaathukumanne aya arummwa, ni yaahaaleela etthu yaakhumelenle. Okathi yaari aya mpaani mme, Yesu aahaakhumelela. Wanipacerya arummwa khiyaakupali wira aari Yesu. Nuumala-vo owo aahihimya so: ‘Mooneke matata aka ni mukivareke. Vaahilempwa wira Kristu aarowa ohihimuwa mookhwaani’.

“Miyo k’ephiró. Miyo k’ekekhayí. Miyo k’ekumí. Khavo onwerya orowa w’Atithi, ahivinre mwa miyo”.​—Yohani 14:6