Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Mwiixutte Myaha sa Biibiliya

 YOOSOMA 86

Yesu Aahimuhihimuxa Laazaro

Yesu Aahimuhihimuxa Laazaro

Yesu aahikhalana apatthani araru yaakhala oBethania yaawo aaphentexa awe. Awo yaari Laazaro ni axirokora awe anli, Maria ni Martha. Nihiku nimosa, Yesu oryeene epantte ekina ya muro Yordani, Maria ni Martha yaahiruma wiitthaniwa Yesu mowaakuveya, ahimyaka so: ‘Laazaro khoreere owereiwa. Xontte murwe moohipisa!’ Masi Yesu khaaronwe mowaakuveya. Yaahivira mahiku manli, nto aahaaleela awiixutti awe wira: ‘Nrowe oBethania. Kinrowa onvenxa Laazaro, maana owo onoorupa’. Arummwa yaahihimya wira: ‘Akhala wira Laazaro onoorupa, owo onoovenya’. Nto Yesu aahaaleela oratteene wira: ‘Laazaro ohookhwa’.

Okathi Yesu aaphiyale awe oBethania, yiira avinreene mahiku maxexe nuumala Laazaro ovithiwa. Yaahikhala atthu anceene yaamuxukurya Maria ni Martha. Okathi Martha aiwale awe wira Yesu aahiphiya, owo aahimutthimakela, khumuhimeerya so: ‘Pwiya, nyuwo mwaari vaava, murokora aka khaakhwa’. Yesu aahimuleela Martha wira: ‘Murokora anyu onoohihimuwa. Nyuwo munnikupali eyo, Martha?’ Owo aahaakhula wira: ‘Miyo kinnikupali wira owo onoohihimuwa muhoolo’. Yesu aahimuleela-tho wira: “Miyo ki ohihimuwa n’ikumi”.

Nto Martha aahirowa omuleela Maria wira: ‘Yesu oophiya’. Maria aahimutthimakela Yesu, nave atthu anceene yaahimutthara. Maria aahikokhora ohoolo vawe, ni owo khaamaala wunla, ohimyaka so: ‘Pwiya, nyuwo mwaari vaava, murokoraka khaakhwa!’ Yesu aahiriipiwa murima vanceene vaavo anweha awe Maria aikhupanyeryaka, nto Yesu aahipacerya wunla. Okathi atthu yanweha aya inlaka, awo yaahimya so: ‘Mmooneke Yesu moota amphenta awe Laazaro’. Masi akina yaaniikoha so: ‘Niireke ola khanwerya omoopola mpatthani awe?’ Exeeni Yesu aarowa awe opaka?

Yesu aahirowa nikhuku aavithiwe awe Laazaro, nto opuro ole naahittiyeliwa ni nluku nuulupale. Owo aahihimya wira: ‘Mukumihe nluku nla’. Martha aahimuhimeerya so: ‘Masi aavira mahiku maxexe! Owo onninkha’. Awo yaahikumiha nluku nle, nto Yesu aahivekela oriki: ‘Tiithi, kinnoxukhuruni maana munnikiwiriyana. Miyo koosuwela wira  nyuwo munnikiwiriyana, masi kinlavula siiso mwaha wa atthu ala, wira asuwele wira nyuwo mukirumme’. Nuumala-vo, owo aahikhuwela ni nsu noorunya, khwiira: “Lázaro, mukhumele otá nno!” Yaahiiraneya etthu yootikiniha: Laazaro aahikhuma mmahiye, avitikeleliwe ene ikuwo. Yesu aahihimya wira: “Mmutaphule, mmuhiye aroweke”.

Atthu anceene yaaweha itthu iye yaahimwaamini Yesu. Masi akina yaahirowa waaleela aFarisi. Okhuma vaavo, aFarisi yaaniphavela omwiiva Laazaro ni Yesu. Mmosa a arummwa ale 12, Yuda Isikaryoti, aahirowa okumana ni aFarisi ni aahaakoha wira: ‘Munrowa okiliva kavi, kookhaliheryani onvara Yesu?’ Awo yaahiiwanana omuliva musurukhu 30 wa eparatha, nto Yuda Isikaryoti aahipacerya ophavelasa okathi wooreerela onvariha Yesu.

“Muluku ahu, Muluku òwopola: Apwiya Muluku ànopola mokhwani”.​—Esalimo 68:21