Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Muthanle nttaava Emakhuwa

 YOOSOMA 80

Yesu Aahaathanla Arummwa 12

Yesu Aahaathanla Arummwa 12

Nuumala Yesu olaleerya eyaakha emosa nnimeya, aahaana opaka yoothanla yuulupale. Ti pani aarowa awe omuthanla wira ovareke muteko ni yena? Ti pani aarowa awe omwiixuttiha wira ahooleleke muloko wa eKristau? Wira opake saana soothanla iyo, Yesu aahiphavela osuwela moonelo wa Yehova. Nto aahirowa omwaako mekhawe, ni aahivekela ohiyu wotheene. Mmeeloni mwaya voosiisu, Yesu aahaathukumanya atthareli awe akina ni arummwa awe 12. Munnuupuwela masina aya arummwa awo? Taala: Pedru, Andreya, Yakobo, Yohani, Filipe, Bartolomeyo, Matheyo, Tomé, Yakobo mwaana a Alfeyo, Simoni, Yuda ni Yuda Isikaryoti.

Andreya, Pedru, Filipe, Yakobo

Arummwa ale 12 yaanirowa olaleerya ni Yesu. Nuumala owo owiixuttiha moota woolaleerya, aahaaruma orowa olaleerya mekhaya. Yehova aahaavaha owerya wira yoomoleke minepa sootakhala ni yaavoniheke atthu yaawereriwa.

Yohani, Matheyo, Bartolomeyo, Tomé

 Yesu aaniwiitthana arummwa ale 12 okhala apatthani awe, ni aanaaroromela. AFarisi yuupuwela wira arummwa ale khiyaasuwela etthu ni yaari atthu oohisoma. Masi Yesu aahaavaha malakiheryo wira evare saana muteko aarumme awe. Awo yaarowa oviriha okathi munceene eri ene ni Yesu ohinatthi okhwa ni nuumala ohihimuwa. Moolikanasa ni Yesu, arummwa anceene yaari a oGalileya. Akina a yaawo yaahithela.

Yakobo mwaana a Alfeyo, Yuda Isikaryoti, Tadeyo, Simoni

Arummwa yaari atthu oohimalela ni yaanivonya. Ikwaha sikina yaanilavula ehinatthi wuupuwela ni yaanipaka soothanla soohiloka. Okathi mukina khiyooniherya opixa murima. Awo yaanivaanyihana ephavelaka omusuwela ti pani aari muulupale. Masi hata vari siiso, awo yaari atthu ooloka ni yaanimphenta Yehova. Yaarowa okhala ntoko maripu wala mathipelo a muloko wa eKristau nuumala Yesu otthikela wiirimu.

“Kinwirelani apatthani aka, okhala wira kihosuwelihani sothene siwìwalyaka Atithi”.​—Yohani 15:15