Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Mwiixutte Myaha sa Biibiliya

 YOOSOMA 60

Omwene Ohinrowa Omala

Omwene Ohinrowa Omala

Ohiyu omosa, mwene Nabukhodonosori aahiloha etthu yootikiniha. Nto owo aahituthuwa vanceene ni khaawenrye-tho orupa. Aahiwiitthana anamaxitta awe ni aahaaleela so: ‘Mukitaphulele oloha waka’. Awo yaahimwaakhula wira: ‘Nyuwo mwene, munileele oloha wanyu’. Masi Nabukhodonosori aahiwaakhula so: ‘Nnaari! Nyuwo muhaana okihimeerya silohalyaka, mwaahiwerye kinoowiivani’. Awosa yaahimuleela-tho wira: ‘Munihimeerye silonhe anyu: vano hiyo nnimootaphulelani’. Owo aahihimya so: ‘Otheene anyu mumphavela okiwoka paahi. Mukihimeerye etthu elonhe aka!’ Awo yaahimuleela mwene wira: ‘Mulaponi motheene khaavo onwerya woohimeeryani elonhe anyu. Etthu emphavela anyu ti yootepa ovila’.

Nabukhodonosori aahinanariwa vanceene ni aahiruma wiivakasiwa asuweli otheene a elapo ele, omuhela muhina Daniyeli, Xadraki, Mexaki, ni Abedi-Nego. Daniyeli aahinvekela mwene wira onvahe okathi. Nuumala-vo, Daniyeli ni apatthani awe yaahinvekela Yehova wira aakhaliherye. Exeeni Yehova aapanke awe?

Moolohani, Yehova aahimooniherya Daniyeli ele Nabukhodonosori aalohenrye awe ni yootaphulela aya. Mmeeloni mwaya, Daniyeli aahirowa wa murumeyi a mwene ni aahimuleela wira: ‘Muhiwiivakase asuweli. Miyo kinoowerya omuhimeerya mwene oloha wawe’. Murumeyi ole aahimuroiha Daniyeli wa Nabukhodonosori. Daniyeli aahimuhimeerya mwene wira: ‘Muluku oniphavela woosuwelihani itthu sinrowa wookhumelelani muhoolo. Etthu elonhe anyu tiila: Nyuwo muhoona elatarato yaarina muru wa eweero, etthirima ni miyoono sa eparatha, erukulu ni itara sa ekoobre, metto sa eyuuma, inawu saya saari sa eyuuma yootakaaheriwa ni oloko. Nuumala-vo, nluku naahiparuwa vamwaako ni naahiphita inawu sa elatarato eyo. Eyo yaahiphweeya ni yaahivavihiwa ni epheyo. Nluku nlo, naahipakeya mwaako muulupale ni waahisareya elapo yotheene’.

Daniyeli aahihimya-tho wira: ‘Oloha wanyu onitaphulela so: Muru wa eweero  onithoonyerya omwene anyu. Eparatha enithoonyerya omwene onrowa okhumelela ohoolo wanyu. Nuumala-vo, onookhumelela mukina onrowa olikanaka ni ekoobre ni onrowa olamulela elapo yotheene. Omwene onrowa okhumelela moottharelana, onrowa okhala woowerya ni woolipa ntoko eyuuma. Nuumala-vo, onookawanyeya, ipantte sikina sinrowa okhala soolipa ntoko eyuuma vano sikina sinrowa okhala soohilipa ntoko oloko. Nluku naapakeyale mwaako ninthoonyerya Omwene wa Muluku. Owo onoopwetexa omwene wotheene wa mulaponi, ni onrowa okhala wa mahiku otheene’.

Nabukhodonosori aahuurama ohoolo wa Daniyeli mpakha vathi. Aahimuleela so: ‘Muluku anyu ohookhaliheryani otaphulela yooloha aka. Khuuvo Muluku onlikana ni owo’. Ohiya omwiiva Daniyeli, Nabukhodonosori aahimukhaliha mukhulupale a asuweli otheene ni maguvernatoro a iprovinsia sa oBabilonia. Munniweha moota Yehova aakhunle awe nivekelo na Daniyeli?

“Awo yahathukumanya mamwene nipuro aHeberi anìhanaya oHarmagedoni”.​—Wisupulula 16:16