Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Muthanle nttaava Emakhuwa

Moolumo Oopacerya a Epantte 10

Moolumo Oopacerya a Epantte 10

Yehova ti Mwene a atthu otheene. Owo onniweha itthu sotheene, nave khonirowa ohiya opaka eyo. Mwa ntakiheryo, aahimoopola Yeremiya vaavo aariheliwe awe mulittini wira okhwe. Owo aahimoopola Xadraki, Mexaki, ni Abedi-Nego munlittini na mooro, ni aahimoopola Daniyeli munlittini na akharamu. Yehova aahimukhapelela Estheri wira owerye waakiha nloko nawe notheene. Owo khonirowa ohiya otakhala wiiraneyaka mwa okathi wotheene. Eprofesia ya elatarato yuulupale ni mwiri muulupale enninlipiherya wira moohipisa Omwene wa Yehova onoomaliha otakhala wotheene ni onoolamulela elapo.

EPANTTE ELA

YOOSOMA 57

Yehova Aahimuruma Yeremiya Olaleerya

Etthu xeeni mmiravo ola profeta aahimmye awe yahaareere waananara makhulupale a oYuda?

YOOSOMA 58

Opwetexiwa wa Yerusalemu

Atthu a oYuda ni oYerusalemu yaahitthikela-tho waakokhorela amuluku eethiru, nto Yehova aahaanyanyala.

YOOSOMA 59

Amiravo Axexe Yaawo Yaamwiiwelenle Yehova

Amiravo aYuda yaahipaka yoothanla ya ovikaniha omwaamini Yehova hata yaakhala wa mwene a oBabilonia.

YOOSOMA 60

Omwene Ohinrowa Omala

Daniyeli aahitthokiherya yootaphulela ya oloha wa Nabukhodonosori.

YOOSOMA 61

Awo Khiyuuramme Ohoolo wa Elatarato

Xadraki ni Mexaki ni Abedi-Nego yaahikhootta okokhorela elatarato ya eweero ya mwene a oBabilonia.

YOOSOMA 62

Omwene Yoowo Onlikana ni Mwiri Muulupale

Oloha wa Nabukhodonosori waathoonyerya okumi awe wa muhoolo.

YOOSOMA 63

Moolumo Yaalempwale Vaxirini

Yaakhumelenle silini etthu ela yootikiniha ni yaataphulela exeeni?

YOOSOMA 64

Daniyeli Munlittini na AKharamu

Munvekeleke Yehova mahiku otheene, sintoko iira awe Daniyeli!

YOOSOMA 65

Estheri aahiwoopola atthu a nloko nawe

Nnaamwi Estheri aari a elapo ekina owo aahihiya okhala ekhwaasuni khukhala pwiyamwene.

YOOSOMA 66

Ézira Aahiixuttiha Nlamulo na Muluku

Nuumala aIsarayeli onwiriyana Ézira yaahimuleiherya Muluku.

YOOSOMA 67

Ixiri sa oYerusalemu

Nehemiya aahileeliwa wira awanani awe yahimpaka palano wira yaatuphele. Xeeni owo ahoovale awe?