Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Muthanle nttaava Emakhuwa

SIRI MIHINA

SIRI MIHINA

Mpantta 1 OKHUMA MAPHATTUWELO MPAKHA EPULA YA MUTAASEKE

Mpantta 2 EPULA YA MUTAASEKE MPAKHA OTAPHULIWA WEJIITU

Mpantta 3 OTAPHULIWA WEJIITU MPAKHA MWENE OOPACERYA A ISARAYELI

Mpantta 4 MWENE OOPACERAYA A ISARAYELI MPAKHA WIIPOTTHANI OBABILONIA

Mpantta 5 WIIPOTTHANI OBABILONIA MPAKHAA OTEKIWA-THO WA IXIRII SA OYERUSALEMU

Mpantta 6 OYARIWA WA YESU MPAKHA OKHWA WAWE

Mpantta 7 OHIHIMUWA WA YESU MPAKHA OTTHUKWELIWA WA PAULO

Mpantta 8 YEELE BIIBILIYA ENIHIMYA AWE VAHINATTHI ENNAAKHWANELA