Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Eliivuru Aka ya Miyaha sa Biibiliya

Mwaha 100: Yesu Mujardim

Mwaha 100: Yesu Mujardim

NUUMALA okhuma vasaala ya vasuluu, Yesu ni arummwa awe anirowa ojardim ya oJeseemani. Awo yaanirwa va khalai ikwaha sinceene. Yesu vano onaaleela awosa wira avikaniheke owehaweha ni ovekela. Nuumala vo onirowa voorakamela vakhaani, ni onuuramela vathii wira ovekele.

Valokenle ene Yesu onnitthikela iwe waari arummwa awe. Nyuwo munuupuwela wira awo aniirani? Awo anoorupa! Ikwaha tthaaru Yesu onaaleela awosa wira yaahaana ovikaniha owehaweha, masi khuta ekwaha enitthika awe onaaphwanya arupaka. ‘Xeeni nyuwo orupaka okathi ntoko ola?’ Onihimya siiso Yesu ekwaha yookiserya enitthika awe. ‘Okathi woophiya wira miyo kivahereriwe wa anyokhani aka.’

Okathi ene yoowo onniwerya wiiwanyeya onyakula wa muttitthi muulupale. Nkawehani! Alopwana anrwa ni ikatana ni ikopo! Nto awo akunxe mithuko wira saamwaleeleke. Vaavo awo vanaattamela aya, mutthu mukina onnikhuma mmuttitthini mmo orowaka wa Yesu. Owo oninvaha ebeejo, ntoko siniwerya anyu woona va. Mulopwana owo ti Yuda Isikaryoti! Nthowa xeeni vaninvaha awe ebeejo Yesu?

Yuda oninvariha Yesu

Yesu onnikoha wira: ‘Yuda, nyuwo munikivariha ni ebeejo?’ Aayo, ebeejo ela ethoonyeryo. Enniwiiriha alopwana awo ari ni Yuda osuwela wira ola Yesu, mulopwana yoowo awo onimphavela aya. Siiso anyokhani a Yesu annirowa wa owo wira anvare. Masi Pedru khoneemererya waahiya awosa amukuxaka Yesu voohikhala ekhotto. Owo onikumiha ekatana yeeyo erwanne awe nto onamphwata mulopwana omwaattamenle. Ekatana ennikusya muruu wa mulopwa owo ni enakwasa niyaru nawe na moono woolopwana. Masi Yesu onnikwannya niyaru na mulopwana owo ni onavoniha nna.

Yesu onimuleela Pedru wira: ‘Muttikiherye ekatana anyu nipuro naya. Khimunuupuwela wira miyo kinoowerya onvekela Tiithi aka ikonto sene sa malaikha wira okoopole miyo?’ Aayo, owo onoowerya! Masi Yesu khoninvekela Muluku wira orumihe malaikha, okhala wira onnisuwela wi okathi woophiya wira anyokhani awe amukuxe. Siiso onnaahiya awosa amukuxaka. Nrowee niwehee yeeyo enimwiiraneela Yesu vano.

Mateyo 26:36-56; Luka 22:39-53; Yohani 18:1-12.Makoho

 • Yesu ni arummwa awe anirowa woowi nuumala okhuma mu esaala ya vasuluu, ni onaaleela opaka exeeni?
 • Yesu onaaphwanya arummwa apakaka exeeni vaavo vanitthika awe, ni ela eniiraneya ikwaha kavii?
 • Tanii onikela mujardim, nto Yuda Isikaryoti onipaka-ni, ntoko enooniherya aya elatarato?
 • Nthowa xeeni Yuda vanimbexari awe Yesu, nto Pedru onipaka exeeni?
 • Yesu onihimya exeeni wa Pedru, masi nthowa xeeni Yesu vahininvekela awe Muluku wira orumihe malaikha?

Makoho oowuncererya

 • Mmusome Mateyo 26:36-56.

  Moota xeeni enamuna yeeyo Yesu aavanha awe miruku awiixutti awe ery’aya ntakiheryo noolokexa wa axitokweene eeKristau olelo? (Mat 20 :25-28; 26:40, 41; aGal 5:17; aEf 4:29, 31, 32)

  Yesu oonela sai orumeeliwa wa ikaruma sa ekhotto sa werutthuni voophavela omwiiriha yootakhala mukhw’awe? (Mat 26:52; Luk 6:27, 28; Yoh 18:36)

 • Mmusome Luka 22:39-53.

  Vaavo nlaikha nimosaa naarwiiya aya wa Yesu mujardim ya oJeseemani wira nimulipihe, ela yaataphulela wira Yesu aari ootteettheya munroromelo nawe? Nkatthokiheryani. (Luk 22:41-43; Yes 49:8; Mat 4:10, 11; aHeb 5:7)

 • Mmusome Yohani 18:1-12.

  Yesu aaxeerenrye sai awiixutti awe wa anamavaanyiha, ni exeeni ninwerya ahu wiixutta mu ntakiheryo nna? (Yoh 10:11, 12; 18:1, 6-9; aHeb 13:6; Yak 2:25)