Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Omwene wa Muluku Onnilamulela!

 MURU 3

Yehova Onnuupulula Yoolakela Awe

Yehova Onnuupulula Yoolakela Awe

YOOLAKELA YA MURU OLA

Wooniherya wira vakhaani-vakhaani Yehova onniiriha wiiwexexiwa soolakela sawe, masi paahi wa ale animoova

1, 2. Yehova uupulunle sai soolakela sawe wa apinaatamu?

ANAMUYARI oophenta, okathi onithokorerya aya mwaha wa vatthokoni annahela muhina anaaya. Masi anipaka eyo mwa miruku, annithanla itthu sene sinoona aya oreerela waleela. Awo anihimya itthu seiye sinoona aya wira anaaya anoowerya tthiri wiiwexexa.

2 Vamosaru, Yehova onnithanla wuupulula vakhani-vakhaani soolakela sawe wa emusi ya apinaatamu. Owo onnipaka eyo okathi onoona awe wira ti wooreerela tthiri. Nkathokoreryani vakhaani moota Yehova suupulunle awe ikeekhai voohimya sa Omwene mwa iyaakha sinci sivinre.

Xeeni Omwene Waarya Awe Wootthuneya?

3, 4. Niireke Yehova aahithanla vahinatthi itthu saarowa waakhumelala apinaatamu? Mutthokiherye.

3 Okhalawene wanipacerya, Omwene wa Mesiya khiwiirela mpantta wa yoolakela ya Yehova. Mwaha wa xeeni? Mwaha woowi Yehova khahiyo tothanlale ephiro apinaatamu enitthara aya; ohiya-vo, owo ohaapattuxa apinaatamu, khwaavaha otaphuwa woothanla mweettelo oniphavela aya. Tthiri aahaaleela Adamu ni Eva yoolakela awe wa apinaatamu, oriki: “Mwayareke an’inyu munjerereye, musareye mulaponi mothene, mwettiheke elapo”. (Maph. 1:28) Yehova aahaavekela-tho wira yiiweleleke sooruma sawe voohimya sa mweettelo wooreera ni woohiloka. (Maph. 2:16, 17) Adamu ni Eva yanwerya othanla okhala atthu oororomeleya wa Muluku. Vakhanle wira awosa vamosa ni anaaya yaahipaka eyo, khivaarowa otthuneyaka Omwene onilamuleliwa ni Kristu wira aakhwaniherye yoolakela ya Muluku. Olelo-va, olumwenku waarowa osareya atthu oomalela, otheene amukokhorelaka Yehova.

4 Orukunuwela wa Satana, vamosa ni Adamu ni Eva, khomwiirinhe Yehova wooceela yoolakela awe ya elapo osareya apinaatamu oohittheka. Yehova aahirukunuxa enamuna yowaakhwaniherya yoolakela awe ele. Yoolakela ya Yehova kheniireya ntoko kampoi onivira muxipooroni paahi wira ophiye onirowa awe, ni onipittuwa mwaha wa sowiira sa atthu akina. Nuumala Yehova opacerya yoolakela awe, khiivo etthu enimwiiriha ohiya. (Mmusome Yesaya 55:11.) Akhala wira ehaavo etthu enittiyelela ephiro, Yehova onirumeela ephiro ekina. * (Okhum. 3:14, 15) Okathi ononaawe  oreerela Owo onnaaleela arumeyi awe oororomeleya, enamuna ya niinaano eniphavela awe orumeela wira aakhwaniherye yoolakela awe.

5. Yehova aathokorenrye sai ohiiwelela waakhumelenle wEdeni?

5 Wira orehere orukunuweliwa wiiranen’ye wEdeni, Yehova aahilakela okumiherya Omwene. (Math. 25:34) Okathi ole wiiren’ya aya etthu ele yooriipiha murima wa apinaatamu, Yehova aahipacerya wooniherya etthu yaarowa awe orumeela wira aareerihe apinaatamu ni orukunuxa masooso akumiheriwe ni olamulelo wootakhala wa Satana. (Maph. 3:14-19) Hata vaari siiso, Yehova khoonihenrye ekwaha emosa paahi, itthu sotheene voohimya sa marehereryo a oMwene owo.

Yehova Onnipacerya Wuupulula Ekeekhai Voohimya sa Omwene

6. Yehova aalaihenrye exeeni, nto etthu xeeni yahuupulunle awe?

6 Orumeelaka eprofesia yoopacerya, Yehova aahilaiherya wira “osùlu” wa muthiyana waarowa onyakela enowa. (Musome Maphattuwelo 3:15.) Masi okathi ole, khaahimmwale ole aarowa okhala osuulu wa muthiyana ole, ni osuulu wa enowa. Tthiri sahivira iyaakha sowiiraka 2.000, Yehova ohoonihenrye. *

7. Xeeni Abrahamu ohalaka othanliwa, nto etthu xeeni yootthuneya eniixutta ahu mwa yowiiraneya ela?

7 Nuuvira okathi, Yehova aahimuthanla Abrahamu wira mwa yoowo okhumelela osuulu waahimmwale. Aahithanliwa Abrahamu mwaha woowi ‘ahìwelela molumo’ a Yehova. (Maph. 22:18) Yowiiraneya ela enninooniherya etthu emosa, eyo piiyo, Yehova onniwooniherya soolakela sawe paahi atthu yaale animuttittimiha saana.—Musome Esalimo 25:14.

8, 9. Itthu xeeni sekeekhai voohimya sa osuulu waalaiheriwe Yehova suupulunle awe wa Abrahamu ni wa Yakobe?

8 Olavulaka ni Abrahamu ntoko mpatthani awe orweela mwa nlaikha, Yehova ahuupulula mukwaha woopacerya etthu emosa yootepa otthuneya vohimya sa osuulu walaiheriwe, wira osuulu owo waarowa okhala pinaatamu. (Maph. 22:15-17; Yak. 2:23) Masi pinaatamu ola aarowa onyakela sai enowa? Ankhi enowa yaarowa okhala ti pani? Itthu saarowa ohimmwa muhoolo saarowa wooniherya waakhuliwa wa makoho ala.

9 Yehova aahilakela wira osuulu walaiheriwe okhumelele orweela mwa Yakobe musulwa awe Abrahamu. Yakobe aari mutthu aammwaamini saana Muluku. (Maph. 28:13-22) Nto orweela mwa Yakobe, Yehova aahooniherya wira Yuda, mwaana a Yakobe taarowa orumeeliwa wira okhumelele osuulu waalaiheriwe. Nto Yakobe aahihimya vahinatthi wira osuulu wa Yuda aarowa waakhela ekopo yoomwene, ekopo enithoonyerya olamulelo wa Mwene, ni wira “onrowa wìweleliwaka n’atthu otheene”. (Maph. 49:1, 10) Orumeelaka masu awo, Yehova aahooniherya wira Ole Aalaiheriwe aarowa okhala namalamulela, niire so, mwene.

10, 11. Xeeni Yehova uupulunle awe soolakela sawe wa Davidi ni wa Daniyeli?

10 Iyaakha sowiiraka 650 nuuvira mahiku a Yuda, Yehova aahuupulula itthu sikina voohimya sa yoolakela awe wa Mwene Davidi, osuulu wa Yuda. Yehova aahimuhimya Davidi okhala “mulopwana òwiwelela”. (1 Sam. 13:14; 17:12; Mit. 13:22) Okhala  wira Davidi aanimuttittimiha Muluku, Yehova aahimuthanla Davidi wira opakane nivarihano, omulaiheryaka wira mutthu mmosa mwa osuulu awe aarowa olamulelaka mahiku otheene.—2 Sam. 7:8, 12-16.

11 Nuuvira iyaakha sowiiraka 500, Yehova aahimuruma profeta Daniyeli wira otthokiherye mwaakha ene aarowa awe okhumelela valaponi Mesiya wala Owoottihiwa. (Dan. 9:25) Yehova aanimoona Daniyeli okhala ‘ophenteya wavikana atthu akina’. Mwaha wa xeeni? Mwaha wa Daniyeli omuttittimiha saana Yehova ni omurumeela moohihiyererya.​—Dan. 6:16; 9:22, 23.

12. Etthu xeeni Daniyeli yaarummwale awe wira opake, nto mwaha wa xeeni?

12 Nnaamwi Yehova aarumme maprofeta oororomeleya ntoko Daniyeli wira alepe kamosa-kamosa voohimya sa osuulu waalaiheriwe, niire so, Mesiya, nlelo khiwaaphiyale okathi wa Yehova wira arumeyi awe yiiwexexe itthu sotheene saarummwale aya olepa. Mwa ntakiheryo, nuumala Daniyeli woonihiwa okhalihiwa wa Omwene wa Muluku, owo aahileeliwa wira otthukwe eprofesia ele mpakha okathi othanliwe ni Yehova. Nto okathi wa muhoolo atthu yaarowa ‘wunjererya osuwela waya’.​—Dan. 12:4.

Yehova aaharuma atthu oororomeleya ntoko Daniyeli wira alepe itthu kamosa-kamosa voohimya sa Mesiya

Yesu Onnikumiherya Omwaleya Onooniherya Soolakela sa Muluku

13. (a) Ti pani aari osuulu waalaiheriwe? (b) Yesu aakhweihenrye sai eprofesia ya Maphattuwelo 3:15?

13 Mowiiweya saana Yehova aahimuhimya Yesu okhala osuulu aalaiheriwe, mwaana a Davidi aarowa olamulela ntoko Mwene. (Luka 1:30-33; 3:21, 22) Okathi Yesu aapacenrye awe muteko awe, waakhala ntoko wira nsuwa, naahipacerya omwaleela osuwela wa apinaatamu voohimya sa soolakela sa Muluku. (Math. 4:13-17.) Mwa ntakiheryo, Yesu aahitthokiherya saana moolumo yaahela muhina “enowa” ehimmwale ni Maphattuwelo 3:14, 15, maana aahimuhimya Diabo okhala “mulipa-òwiva” ni “tithi a wothá”. (Yoh. 8:44) Masu a wisupulula Yesu anvaherenrye awe Yohani, aahihimya ‘enowa ya khalai’ okhala ‘Diabo ni Satana’. * (Mmusome Wisupulula 1:1; 12:9.) Moolumo mamosaru awo a wisupulula, Yesu ahooniherya moota owo ntoko osuulu aalaiheriwe, sinrowa awe waakhwaniherya eprofesia yaahimmwale wEdeni, ni omunyakela Satana wira ompwetexe.—Wis. 20:7-10.

14-16. Niireke awiixutti a eseekulu yoopacerya khuta okathi yaniiwexexa yootaphulela ya ikeekhai saahimmwa ni Yesu? Mutthokiherye.

14 Ntoko soonale ahu eliivuru yeela muru 1, Yesu aamakela olavula sa Omwene. Masi khahiyo wira aamuhimya khuta etthu awiixutti awe yaaphavela aya osuwela. Hata okathi aaleela awe itthu kamosa-kamosa, sihaavo itthu sikina sahiiwexexa aya; nto wahaana ovira okathi vakhaani wala iseekulu sinceene wira atthareli a Kristu apacerye wiiwexexa saana ikeekhai saahimmwale ni Pwiya aya. Nrowe nithokorerye matakiheryo makina.

15 Mwaakha wa 33 EC, Yesu aahiiwanyeiha saana wira anamalamulela akhwa awe yaale yaarowa omukhaliherya Mwene a Omwene wa Muluku, yaarowa okuxiwa valaponi ahihimuxiwaka ntoko soopattuxiwa somunepani wira yakhaleke wiirimu. Masi awiixutti awe khayiiwexenxe. (Dan. 7:18; Yoh. 14:2-5) Mwaakha yoole, orumeelaka nlikanyiho, Yesu ahaaleela wira Omwene khiwaarowa otikitheriwa mpakha ovira okathi munceene nuumala Yesu orowa wiirimu. (Math. 25:14, 19; Luka 19:11, 12) Awiixutti khayiiwexenxe ekeekhai ela yuulupale, tivonto muhoolo mwaya nuumala ohihimuxiwa Yesu yaahimukoha ariki: “Ti yola okathi onrowanyu otthikiherya omwene wa Isarayeli?” Nto okathi ole, Yesu aathanlale ohihimya etthu ekina. (Mit. 1:6, 7) Yesu aahiixuttiha-tho wira saamukhala “ipwittipwitthi sikina”, sihaarowa wiirela mpantta “nikoto namukhani” na anamalamulela akhwa awe. (Yoh. 10:16; Luka 12:32) Atthareli a Yesu khiyaasuwela saana atthu ene yaarowa wiirela mpantta igrupu iyo, mpakha okhalihiwa Omwene mwaakha wa 1914.

16 Yesu aahikhalana itthu sinci sakhanle awe owahimeerya awiixutti awe okathi aryaawe valaponi, masi owo aahisuwela wira khiyaawerya wiiwexexa. (Yoh. 16:12) Ohimya vohihoverya, eseekulu yoopacerya saahuupululiwa itthu sinci sa Omwene. Masi owo khahiyo waari okathi wowuncererya osuwela.

Osuwela Wekeekhai Onnincerereya ‘Mahiku Òkiserya’

17. Nipakeke exeeni wira niiwexexe ikeekhai sa Omwene, masi etthu xeeni ekina enitthuneya?

17 Yehova aahimulaiherya Daniyeli wira ‘mahiku òkiserya’ atthu anceene ‘anosoma n’utthokelela’ nto osuwela voohimya sa Muluku onrowa wuncerereya. (Dan. 12:4) Nto ale aniphavela okhalana osuwela iwo ahaana wiimananiha wira aphwanye. Eliivuru ekina enihimya wira nuulumo na eHeeberi nitaphuleliwe-va ‘osoma n’utthokelela’, nimmuhimya mutthu onivarerya saana eliivuru enisoma awe. Hata nimananihaka onvarerya saana Biibiliya, hiyo khanniwerya wiiwexexa ikeekhai sotheene sa Omwene nihikhaliheriwe ni Yehova.​—Mmusome Matheyo 13:11.

18. Ale animoova Yehova yoonihenrye sai waamini ni wiiyeviha?

18 Ntoko siisaale Yehova suupulunle awe ekeekhai vakhaani-vakhani voohimya sa Omwene waattamelaka 1914, owo onnivikaniha  wuupulula ekeekhai okathi ola wookiserya. Ntoko sinrowa ahu woona muru 4 ni 5 wa eliivuru ela; mwa iyaakha sinivikana 100 sivinre, atthu a Muluku aalokiherya wiiwexexa waya ikwaha sinceene. Nto niireke eyo enooniherya wira khaneettihiwa ni Yehova? Nnaari! Yehova onnaakhaliherya. Mwaha wa xeeni? Mwaha woowi ale animoova Yehova annooniherya mikhalelo sinimusivela: waamini ni wiiyeviha. (aHéb. 11:6; Yak. 4:6) Arumeyi a Yehova annikupali wira soolaiherya sotheene sa Nuulumo na Muluku sinimwiiraneya. Awo towiiyeviha okathi onaakhulela aya wira khayiiwexexa saana moota soolaiherya saarowa aya waakhwanela. Muupuwelo owo wowiiyeviha onnooneya mwa erevista ya The Watch Tower ya 1 a Março 1925, yaahimyale so: “Ninnisuwela wira Pwiya tonitthokiherya nuulumo nawe, ni wira owo onrowa waatthokiherya atthu awe okathi onoona awe ophwanelela”.

“Pwiya . . . tonitthokiherya nuulumo nawe, nto owo onrowa waatthokiherya atthu awe okathi onoona awe ophwanelela”.

19. Etthu xeeni Yehova yeemyale awe wira vano niiwexexe, nto mwaha wa xeeni?

19 Nuumala Omwene otikitheriwa 1914, osuwela wa atthu a Muluku voohimya sa moota iprofesia sa Omwene saarowa aya wiiraneya waari vakhaani. (1 aKor. 13:9, 10, 12) Nto mwaha wa nthiti nahu noophavela woona wiiraneya wa soolaiherya sa Muluku, wooniiriha ohimya etthu yahaakhanle yeeyo. Mwa iyaakha sinci, moolumo makina anooniherya miruku yaakhumenle va erevista The Watch Tower , ettima emanle ahu oromola ahooneya okhala ekeekhai. Mwaha owo waahimya so: “Vanooneya wira mweettelo owo tori wa miruku, maana wiiraneya wa eprofesia onnooneya paahi nuumala wiiraneya wala okathi oniiraneya aya eprofesia eyo”. Vano vatempe ahu okhala mahiku ookiserya, iprofesia sinceene sa Omwene sihiiraneya ni sinniiraneya. Okhala wira atthu a Muluku toowiiyeviha ni anniphavela olakiheriwa, Yehova oheemya wira wiiwexexa wahu ikeekhai sa soolakela sawe okhale woomalela. Tthiri osuwela wekeekhai ohincerereya!

Oreerihiwa wa Wiiwexexa Wahu Onniwiriha Atthu a Muluku Oveeriwa

20, 21. MaKristau a eseekulu yoopacerya yoonenle sai oreerihiwa waya wira yiiwexexe ekeekhai?

20 Okathi Yehova onireeliha awe wiiwexexa wahu ikeekhai, eyo ennooniherya etthu eri vamurimani vahu. Nuumala wiireya eyo niireke waamini wahu onooniiriha okhala oowiiyeviha ni waakhulela marukunuxo? MaKristau yaakhala eriyari ya eseekulu yoopacerya yaahikumanana muxankiho owo. Mwa ntakiheryo, niire so, nyuwo mwa muKristau muYuda onikhala okathi ole. Nyuwo munnittittimiha saana Nlamulo na Moise, ni munnoona okhala mutthu ooreeriwa mwaha wooyariwa munlokoni na aYuda. Vano nyuwo munaakhela ewarakha ya murummwa Paulo yowuupuxeriwa, enihimya wira khivantthuneya-tho weettela Nlamulo nle, ni wira Yehova ohaaruna aIsarayeli a werutthuni nto oniphavela omuthukumanya Isarayeli omunepani, ni waahela muhina aYuda ni atthu ahikhanle a nloko na aYuda. (aRom. 10:12; 11:17-24; aGal. 6:15, 16; aKol. 2:13, 14) Nyuwo mwaarowa woonela sai?

21 MaKristau oowiiyeviha yaheemya moolumo owuupuxeriwa yaatthokiheriwa ni Paulo, nto yaahireelihiwa ni Yehova. (Mit. 13:48) Akina khiyaasiveliwe olokiheriwa wa enamuna eyo, nto khuyaphavela ovarexexa moonelo aya paahi. (aGal. 5:7-12) Akhala wira khiyaarowa orukunuxa moonelo aya, atthu ale yaarowa oyeleela eparakha yoorowa olamulela ni Kristu.​—2 Ped. 2:1.

22. Nyuwo munoonela sai oreerihiwa wahu wira niiwexexe soolakela sa Muluku?

22 Mwa iyaakha sivinre ninaano, Yehova oolokiherya wiiwexexa wahu myaha sa Omwene. Mwa ntakiheryo, owo oonikhaliherya wiiwexexa saana okathi onrowa aya ovalaanyiwa atthu anrowa olamuleliwaka ni Omwene ari ntoko ipwittipwitthi; ni ale anikhootta ari ntoko ipuri. Owo ooniixuttiha-tho okathi onrowa aya omalela nummero na 144.000, ele enitaphulela aya nlikanyiho na Yesu voohimya sa Omwene, ni okathi onrowa awe wiirimu munna oowoottihiwa ookiserya. * Nyuwo munoonela sai enamuna eyo ya olokiheriwa wiiwexexa wahu? Niireke waamini wanyu woolipa? Niireke munnoona wira eyo enitaphulela wira Yehova onnivikaniha owiixuttiha atthu awe oowiiyeviha? Akhala wira munoona siiso, nto myaha sinittharelana sa eliivuru ela sinrowa olipiha okupaleela wanyu wira Yehova onnuupulula vakhanai-vakhani soolakela sawe wa ale animoova.

^ etti. 4 Nuulumo na eHeeberi ninrumeeliwa mwa nsina na Muluku, nintaphulela “okhala”. Nto nsina noowi Yehova, nintaphulela wira owo Onnaakhwaniherya soolaiherya sawe. Nwehe ekaaxa eni: “Ele Enitaphulela Aya Nsina na Muluku”, epaaxina 43.

^ etti. 6 Nnaamwi iyaakha iya sikhalaka sootepexa waatta olelo-va, nihaana wuupuwela wira khalai apinaatamu yaanikhala iyaakha sinceene; okhuma Adamu mpakha Abrahamu nimphwanya okumi wa atthu axexe paahi waalikanela ni okumi wa akina. Okumi wa Adamu waalikanenle ni Lameki, tiithi awe Nowe. Okumi wa Lameki walikanela ni Semi, mwaana a Nowe. Okumi wa Semi waalikanela ni Abrahamu.—Maph. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.

^ etti. 13 Nuulumo noowi “Satana” nenlo ninrumeeliwa wira ohimmwe mutthu ene, ninnikhumelela ikwaha 18 mwa Soolempwa sa eHeeberi. Masi, nuulumo nlo noowi “Satana” ninnikhumelela ikwaha 30 mwa Soolempwa sa eGriki sa eKristau. Woonasawene, Soolempwa sa eHeeberi khisaaphavela ottittimiherya voohikhalela nsina na Satana, masi saattittimiherya itthu saamuthoonya Mesiya. Nto nuumala Mesiya ophiya, owo ahooniherya saana sowiira sa Satana, seiyo siri mwa Soolempwa sa eGriki sa eKristau.

 ^ etti. 22 Wira moone myaha sikina mwa ikeekhai ni wiiwexexa wahu olokiheriwe, nwehe myaha sa erevista Owehaweha: 15 a Outubro, 1995, ipaaxina 23-28; 15 a Janeero, 2008, ipaaxina 20-24; 15 a Julyo, 2008, ipaaxina 17-21; 15 a Julyo, 2013, ipaaxina 9-14.