Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Muthanle nttaava Emakhuwa

Ororomeleya Onnimwiiriha Mutthu Weemereriwa ni Muluku

Ororomeleya Onnimwiiriha Mutthu Weemereriwa ni Muluku

“Mutthareke mwettelo w’atthu ale anamini ni arina nthiti, ni siso anakhela sohiyeriwa Muluku salaihenryawe”.—AHÉB. 6:12.

ISIPO: 3, 54

1, 2. Muxankiho xeeni aarina awe Yefte ni mwanawe muthiyana?

MWALI onnimutthimakela paapa awe. Aahihakalala vanceene onweha paapa awe ohokolowaka okhottoni mukumi. Otteeliwe ene murima mwaha wa paapa we oxintta okhottoni, mwali ole onniipa ni wiina. Masi etthu paapa awe aapanke awe, yaahimutikiniha. Owo aahikhera ikuwo sawe, khukhuwela: “Kotakhaliwa miyo, mwan’aka! Nyuwo mohonona murim’aka”. Nuumala vo, aahimuhimeerya mwanawe wira aahimmanela natiri Yehova, yoowo aarowa orukunuxa okumi wa mwali ole okathi wotheene. Natiri owo aataphulela wira muthiyana ole khaarowa otheliwa hata waayara anamwane. Masi, mowaakuveya mwali ole aahaakhula omulipihaka tiithi awe wira ohimunteerye natiri ommanenle awe Yehova. Waakhula wa mwali ole waahooniherya wira aanimuroromela Yehova ni murima wotheene, okupaliki wira khula etthu Yehova eninvekela awe, yaarowa omukumiherya mureerelo. (Makh. 11:34-37) Nuumala oweha ororomeleya wa mwanawe, paapa ole  aahihakalala vanceene, maana aanisuwela wira wiivahererya ni murima wotheene mwanawe oonihenrye awe, waarowa omuhakalaliha Yehova.

2 Yefte ni mwanawe yaanimuroromela Yehova ni murima wotheene, ni yaaniroromela enamuna Yehova onipaka awe itthu. Yaahiroromeleya hata vahaakhweyale opaka eyo. Yaaniphavela weemereriwa ni Yehova, tivonto yaahilakela oleva khula etthu.

3. Xeeni ntakiheryo na Yefte ni mwanawe ninrowa aya onikhaliherya olelo-va?

3 Khivanikhweya ororomeleya wa Yehova okathi wotheene. Nohaana ‘owanela wamini wahu’. (Yuda 3) Wira nikhaliheriwe opaka eyo, nrowe noone moota Yefte ni mwanawe yaavilenle aya mixankiho yaarina aya. Yaawenrye sai ovikaniha ororomeleya wa Yehova?

OVIKANIHA OROROMELEYA NNAAMWI AKINA AHIROROMELEYAKA

4, 5. (a) Etthu xeeni Yehova aarumme awe aIsarayeli opaka okathi yaakela aya Elapo Yooleiheriwa? (b) Moovarihana ni Esalimo 106, etthu xeeni yaakhumelenle aIsarayeli mwaha wa ohimwiiwelela Yehova?

4 Khula nihiku, Yefte ni mwanawe yaanuupuwelela maxakha yaakhumelenle aIsarayeli mwaha woohimwiiwelela Yehova. Iyaakha 300 ottuli, Yehova aahaaruma aIsarayeli owiivakasa atthu otheene yaakokhorela amuluku a ethiru Elapo Yooleiheriwa, masi awo khiyaiwelenle. (Otum. 7:1-4) Nto aIsarayeli anceene yaahipacerya waatakiha aKanani, yaawo yaakokhorela amuluku a ethiru ni yaarina mweettelo woohiloka.Musome Esalimo 106:34-39.

5 Mwaha woohimwiiwelela Yehova, aIsarayeli khiyaakiheriwe awanani aya. (Makh. 2:1-3, 11-15; Esal. 106:40-43) Mweettelo owo, wanaaxankiha ale yamphenta Yehova, ovikaniha ororomeleya. Hata vari siiso, Biibiliya onnaaromola atthu yaari oororomeleya ntoko Yefte ni mwanawe, Elikana, Hanna ni Samuweli. Atthu awo yaahilakela omuhakalaliha Yehova.—1 Sam. 1:20-28; 2:26.

6. Itthu xeeni soohiloka sikhanle olelo-va, nto nooneleke sai itthu iyo?

6 Mahiku ala, atthu anuupuwela ni anipaka itthu ntoko aKanani. Animakela wuupuwelela itthu ntoko orupihana, otakhala ni musurukhu. Masi Yehova onninlopola vanceene. Oniphavela onaakiherya itthu iyo, ntoko aaphavela awe owaakiherya aIsarayeli khalai. Nto niireke nnimwiixutta etthu? (1 aKor. 10:6-11) Niimananiheke wira nisyake muupuwelo wa mulaponi. (aRom. 12:2) Niireke nnimwiimananiha opaka eyo?

YEFTE AAHIVIKANIHA OROROMELEYA NNAAMWI AAKHUMUNWE

7. (a) Etthu xeeni yoohiloka Yefte iireliwe awe ni atthu a nloko nawe? (b) Nto Yefte aapanke exeeni?

7 Okathi wa Yefte, aIsarayeli yaanihaaxiwa ni aFilisti vamosa ni Amoni, okhala wira aIsarayeli yaahimurukunuwela Yehova. (Makh. 10:7, 8) Ohiya-vo, Yefte aahikhalana mixankiho ni atthu a nloko nawe ni ahooleli a Isarayeli. Mwaha wa omunyokha ni omukhalela nrima, awo yaahimoomola, khimwaakha mathala aahiyeriwe awe ni tiithi awe. (Makh. 11:1-3) Yefte kheemerenrye wira mweettelo aya wootakhala ohonone mweettelo awe. Nto ninsuwela sai? Okathi akhulupale a nloko yaamuxonttenle aya wira aakhaliherye, owo aahipaka eyo mowaakuveya. (Makh. 11:4-11) Exeeni yaamukhalihenrye Yefte opaka eyo?

8, 9. (a) Malakiheryo xeeni yaarina aya Nlamulo na Moise, yaawo yaamukhalihenrye Yefte? (b) Etthu xeeni Yefte oona awe okhala yootepa otthuneya?

8 Yefte aari nakhotto oowerya, ni aanisuwela sowiiraneya sotheene sa wIsarayeli ni Nlamulo na Moise. Enamuna Yehova onaakhapelela  awe atthu awe, yaahimwiixuttiha Yefte ele Muluku onoona awe okhala yooloka ni yoohiloka. (Makh. 11:12-27) Nto osuwela itthu iyo, waanimukhaliherya Yefte okathi aapaka awe soothanla. Aanisuwela moota Yehova oonela awe onanariwa ni wunla ikuhu ni wira Yehova oniphavela wira atthu awe aphentaneke. Nave-tho Nlamulo naahimwiixuttiha moota wowaathokorerya akina, waahela muhina ale animunyokha.Mmusome Okhuma 23:5; Onamukuttho 19:17, 18.

9 Ntakiheryo na Yosefe, naahimukhaliherya-tho Yefte. Woonasa wene aahiixutta moota Yosefe aamorenle awe ikharari axinnawe, nnaamwi awo yaamunyokha. (Maph. 37:4; 45:4, 5) Wuupuwelela ntakiheryo nno, waahimukhaliherya Yefte opaka itthu mwa enamuna enimuhakalaliha Yehova. Etthu annawe yaamwiirenle aya, yaaninwereya Yefte. Masi etthu oona awe okhala yootthuneyexa waari waakiherya nsina na Yehova ni owaakiherya atthu awe, ovikana itthu sanwereya. (Makh. 11:9) Owo aahilakela ovikaniha ororomeleya wa Yehova. Nto mweettelo owo, waahimukumiherya mireerelo owo mwaneene ni nloko na Isarayeli.aHéb. 11:32, 33.

10. Malakiheryo a Muluku anrowa onikhaliherya sai weetta ntoko maKristau olelo-va?

10 Niireke ninniixutta etthu ntakiheryo nna na Yefte? Nipake exeeni akhala wira annihu annininyoonyiha wala nnoona wira awo khannithokorerya saana? Niiheemereryeke wira itthu iyo sinihiihe omurumeela Yehova. Muhihiye orowela mithukumano ni okhaliherya miteko sa mmulokoni. Nimutakiheke Yefte ni nimwiiweleleke Yehova. Wira siiso onoonikhaliherya oxintta mixankiho, nave-tho nnimwaavaha ntakiheryo nooloka akina, ntoko iirale awe Yefte.aRom. 12:20, 21; aKol. 3:13.

OLEVA ITTHU ONNOONIHERYA WAAMINI WAHU

11, 12. Natiri xeeni Yefte ammanne awe, nto aahela muhina exeeni?

11 Yefte aanisuwela wira aahaana okhaliheriwa ni Muluku wira owoopole aIsarayeli mmatatani mwa Amoni. Aahimmana natiri wira Yehova amukhaliherya oxintta okhottoni, aarowa onvaha Muluku mutthu oopacerya okhuma mpaani mwawe okathi aatthika awe okhottoni. Mutthu owo aarowa okhala ntoko “mukuttho wopahiwa”. (Makh. 11:30, 31) Eyo yaataphulela exeeni?

12 Yehova onninyokha wiiviwa atthu wira apakiwe mukuttho, tivonto Yefte khaarowa omwiiva mwanawe wira ompake mukuttho. (Otum. 18:9, 10) Ntoko Nlamulo na Moise naahimya aya, mukuttho woopahiwa, yaari yoovaha ya vameekhaaya yeeyo mutthu anvaha awe Yehova moomalela. Tivonto, mutthu Yefte aamuleihenrye awe onvaha ntoko mukuttho, aarowa omurumeelaka Yehova otabernaakulu mahiku otheene. Yehova aahimwaakhula Yefte, nto aahiwerya oxintta okhottoni. (Makh. 11:32, 33) Nto mutthu xeeni Yefte aarowa awe onvaha Yehova?

13, 14. Moolumo ari Makhulupale 11:35, anooniherya exeeni voohimya sa waamini wa Yefte?

13 Muupuwele ele ehimmwale wanipacerya wa mwaha ola. Okathi Yefte aahokolonwe awe okhottoni, mutthu oopacerya okhuma mpaani mwawe omutthimakelaka, aari mwanawe muthiyana, mmoseene! Niireke Yefte anvikaniha ni natiri awe? Niireke aamunvaha mwanawe mmoseene wira amurumeeleke Yehova otabernaakulu, okumi awe wotheene?

14 Ekwaha ela-tho, Nlamulo na Muluku naahimukhaliherya Yefte othanla etthu yooloka. Woonasa wene aahuupuwela moolumo a  Okhuma 23:19, yaawo anaatumererya arumeyi a Yehova ophavelaka onvaha itthu soolokexa arina aya. Nlamulo naanihimya-tho wira okathi mutthu onimmanela awe natiri Yehova, ‘ohivirikanye molumo awe. Ohana omaliherya sothene simanenlyawe natiri’. (Moth. 30:3) Ntoko Hanna, yoowo woonasa wene aakhala okathi omosaru ni Yefte, mulopwana ola khaatthikenle ottuli, nnaamwi aasuwela ele yaarowa omukhumelela owo ni mwanawe. Mwaha woowi mwanawe aarowa orumeelaka otabernaakulu, owo khaarowa waayara anamwane. Nto khaavo aarowa ohalana nsina na Yefte ni mathala awe. (Makh. 11:34) Masi hata vari siiso, Yefte aahimmye so: “Miyo kihalaphela Apwiya: vano nkinwerya otthikela ottuli”. (Makh. 11:35) Yehova aahimwaakhela natiri a Yefte ni aahimureeliha. Niireke nyuwo mwaamwiira ntoko Yefte siirale awe?

15. Natiri xeeni anceene a hiyo nimmanne ahu, nto ninrowa owerya sai wooniherya ororomeleya?

15 Okathi naivaherenrye ahu wa Yehova hiyo naahimmanela natiri wira naarowa opakaka yootthuna awe okathi wotheene. Naanisuwela wira khivaarowa okhweya opaka eyo. Nnoonela sai akhala wira ninnivekeliwa ovara muteko ohinnisivela? Akhala wira nnimwiimananiha wira nisiveliwe ni nimwiiwelele Muluku ni murima wotheene, nnimooniherya wira ninniroromeleya ni ninniphavela waakhwaniherya yooleiherya ahu. Hiyo pooti woonaka owereya ikwaha sikina sinileva ahu etthu, masi mareeliho a Yehova toowaatta ovikana itthu sinileva ahu. (Mal. 3:10) Masi ankhi mwaana a Yefte? Aamonenle sai natiri a tiithi awe?

Ninrowa wooniherya sai waamini ntoko wa Yefte ni mwanawe muthiyana? (Nwehe ittima 16, 17)

16. Mwaana a Yefte aamonenle sai natiri tiithi awe ammanne awe? (Nwehe elatarato yoopacerya.)

16 Natiri ammanne awe Yefte aahivirikana ni ole a Hanna. Hanna aahimmanela natiri Yehova wira aarowa onvaha mwanawe, wira amurumeeleke Yehova otabernaakulu ntoko muNaziri. (1 Sam. 1:11) MuNaziri aaneemereriwa othela. Masi mwaana a Yefte, aari “mukuttho  wopahiwa”, nto khaarowa otheliwa hata waayara anamwane. (Makh. 11:37-40) Muupuwele ela: mwali ole woonasa wene aarowa otheliwa ni mulopwana ootthuneyexa a elapo awe, maana tiithi awe aari muhooleli a wIsarayeli. Masi vano, owo aarowa okhala murumeyi paahi otabernaakulu. Mwali ole oonenle sai? Moolumo awe yaahooniherya wira muteko wa Yehova oniphwanela oheliwa nipuro noopacerya. Owo aakhunle so: “Tithi, wona muhalaphela Apwiya, mukìriheke ntoko salaphenlyanyu”. (Makh. 11:36) Owo aahileva wiihakalaliha, ahiyaka otheliwa ni waayara anamwane wira omurumeele Yehova. Nto ninrowa omutakiha sai?

17. (a) Ninrowa otakiha sai waamini wa Yefte ni mwanawe? (b) AHéberi 6:10-12 onookhaliheryani sai ophavelaka oleva itthu?

17 MaKristau manceene amiravo, alopwana ni athiyana, annileva othela wala otheliwa, nave annithanla ohaayara anamwane, ninaano vaava. Mwaha wa xeeni? Okhala wira aniphavela omurumeelaka Yehova moomalela. MaKristau makina oowunnuwela annileva oviriha okathi ni anaaya wala axisulu aya. Ohiya vo, annirumeela okathi ni ikuru saya wira avareke muteko wa Yehova. Akina anikhaliherya otekiwa mapuro anikhaliherya muteko wa Omwene wala orowa Exikola Eniwiixuttiha Anamalaleerya a Omwene ni othaamela miloko soothowa anamalaleerya. Akina annimpaka palano wira yincererye muteko aya woolaleerya okathi onaattamela Niira na Wuupuwelela Okhwa wa Yesu. Yehova khoniliyala wiimananiha atthu awo oororomeleya anipaka aya. (Mmusome aHéberi 6:10-12.) Ankhi nyuwo? Niireke munoowerya oleva itthu sikina wira mmurumeeleke Yehova moomalela?

ITTHU XEENI NIIXUTTALE AHU?

18, 19. Exeeni niixuntte ahu ntakiheryo na Yefte ni mwanawe, nto ninrowa waatakiha sai?

18 Exeeni yaamukhalihenrye Yefte oxintta mixankiho sawe? Aahemererya wira Yehova omuhooleleke okathi aapaka awe soothanla sawe. Kheemerenrye wira ohapuxiwe ni atthu. Yefte aahivikaniha ororomeleya nnaamwi atthu akina yaamwiiriha okhumuwa. Yehova aahimureeliha Yefte ni mwanawe mwaha wa itthu yaalenve aya ni aahaarumeela oowanli aya wira akhaliherye okokhorela wekeekhai. Hata atthu akina yaahiyale omwiiwelela Yehova, Yefte ni mwanawe, yaahivikaniha ororomeleya.

19 Biibiliya onihimya so: “Mutthareke mwettelo w’atthu ale anamini ni arina nthiti, ni siso anakhela sohiyeriwa Muluku salaihenryawe”. (aHéb. 6:12) Otheene nimutakiheke Yefte ni mwanawe nisuwelaka wira navikaniha ororomeleya, Yehova onoonireeliha.