Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Owehaweha  |  N.° 3 2016

 BIIBILIYA ONNIRUKUNUXA MIRIMA SA ATTHU

Kihiixutta waattittimiha athiyana ni ottittimiha okumi aka

Kihiixutta waattittimiha athiyana ni ottittimiha okumi aka
  • MWAAKHA OYARIWE AWE: 1960

  • ELAPO OYARIWE AWE: FRANÇA

  • MWAHA ENE: AARI OOTAKHALA, AANILYA MIRETTE SOOHAPALA NI KHAATTITTIMIHA ATHIYANA

MWEETTELO AKA WA KHALAI:

Kiyariwe oMulhouse epantte enikhuma nsuwa oFrança, muttetthe waavara aya muteko atthu oohaawa ni woovuwa mwaha wa otakhala waya. Kuupuwelelaka onamwane aka kinnitthokelela imusi sa muttetthe ole saakhulanaka ni owana. Emusi ahu khiyaawoonela vatthu athiyana; nave awo khiyaavekeliwa miruku ni alopwana. Kaaxuttihiwe wira athiyana muteko aya waari waapeyasa, omukhapelela iyaya ni anamwane.

Onamwane aka waahisareya mixankiho. Kirina ene iyaakha 10, apaapa yaahikhwa mwaha woohapaliwa. Nuuvira iyaakha 5, mmosa a axuulupale aka aahiixiiva. Mwaakha mmosaru, kaahimoona mmusi aiviwe mwaha wa onyakulihana amusiru ni kaahiriipiwa murima vanceene. Amusi aka yaahikiixutttiha orumeela mwaalo, omoopa kapwitthi ni moota woowana. Nto kaahipakeya mmiravo ootakhala, kaahipophasa erutthu aka ni kaari namuhapaliwa.

Kirina ene iyaakha 16 kaaniwurya igarafa 10 aahiiso 15 sa sereveja khuta nihiku, ni kaahipacerya olya mirette soohapala. Wira kiphwanye mirette iyo, kaanitumiha iyuuma soovirikana, nuumala-vo kinaiya. Okathi kaarina aka iyaakha 17, kiira kitthukweliwe ene ikwaha sinceene. Kapaka ikontha, kimphwanya wira soophiya ikwaha 18.

Nuumala ophiyeriha iyaakha 20 murima aka waahitepa otakhala. Kaanipaha isuruma ikwaha 20 khula nihiku, ni kaanilya heroína, ni mirette sikina soohapala. Ikwaha sikina kaahala vakhaani okhwa, maana kaanivikaniha mitita. Okhala wira kaatumiha mirette soohapala, kaamakela weetta ni mwaalo aahiiso kapwitthi. Mukwaha mmosa kaahimutheteerya kapwitthi mulopwana mmosa, masi moohakalaliha kapwitthi ole khaarina ibaala! Kirina ene iyaakha 24, amaama yaahikhwa, nto kaahitepa onanariwa. Okathi keetta aka mustaraatani, kaanooviwa vanceene. Miyo kaari mutthu oosiveliwa owana. Nto, wuumalani wa esumana kaamakela okhala mukhatteya aahiiso oxipiritaali kilooliwaka nuumala ovulalihiwa.

Kirina ene iyaakha 28, kahithela. Nto nkaamuttittimiha mwaaraka. Kaaninveeha mootakhala. Khiivo etthu naapaka ahu hoothe, ntoko anamathelana. Miyo kuupuwela wira vaaniphiyerya paahi omuruuhela itthu sa faita seiyo kaiyaka. Nto nihiku nimosa yaahiireya etthu kahaalipelela aka. Mwaaraka aahipacerya omusoma Biibiliya ni Anamoona a Yehova. Nuumala yoosoma yoopacerya, owo aahimuhiya ompaha soona, aahipacerya okhootta musurukhu kaiyaka kinanvaha, ni aahikittikiherya itthu sotheene sa eweero. Nto kaahinanariwa vanceene. Kaanimulupattha mwaha wa yoosoma ele ya Biibiliya ni kaanimuumulela mwiixi wa soona owiitho wawe. Nave-tho kaaninveeha ohoolo wa anamwaattamanani ahu.

 Ohiyu omosa kihapaliwe ene, kaahipaha enupa ahu. Amwaaraka tiyaakooponle miyo ni mwanihu mwaamuthiyana a iyaakha 5. Nuumala ovira eviinyu ele, kaahiivaha nthowa. Koona wira Muluku khaarowa okilevelela. Kaahuupuwela okathi muhooleli a etiini aahimmye awe wira atakhali anrowa omooroni. Hata meediku aaloola oretta aka wa muupuwelo aahimyale so: “Nyuwo moomala-mala! Khamurina murette aya!”

MOOTA BIIBILIYA ORUKUNUNXE AWE OKUMI AKA:

Nuumala ehasara ele naahithaamela waaxipapaya amwaaraka. Okathi Anamoona a Yehova yaarwiiye aya waaxukurya amwaaraka, kaahaakoha akhala wira Muluku aamukilevelela itampi saka sotheene. Awo yaahikooniherya 1 aKorinto 6:9-11. Yoolepa eyo enniromola mweettelo onimunanara Muluku, ni ennihimya-tho wira: “Akinaku a nyuwo yetta siso”. Moolumo awo yaahikikupaliha wira vaaniweryaneya opaka marukunuxo. Anamoona ale yaahikileela moolipiherya wira Muluku aanikiphenta, nto khukooniherya 1 Yohani 4:8. Kaahiphwanya ikuru ni kaahaavekela wira ekisomiheke Biibiliya ikwaha piili khuta esumana. Nave kaahipacerya orowa mithukumano sa eKristau. Kaaninvekela Yehova moohihiyererya.

Moohivira mweeri mmosa, kaahihiya olya mirette soohapala ni ohapaliwa. Moohipisa kaahoona ekhotto mwerutthuni mwaka! Kaahikhalana oretta woohiphwanyaka ikhove, okiwereya muru, othukumelasa, ni itthu sikina. Okathi omosaru kaanoona wira Yehova aanikiwiriyana ni okilipiha. Okumi aka waamulikana ni wa murummwa Paulo. Nuumala Paulo woona moota Muluku aamukhalihenrye awe, aalempe so: “Kinniwerya sothene mwa Kristu onkivaha ikuru”. (aFilipi 4:13) Nuuvira okathi, kaahihiya ompaha soona.—2 aKorinto 7:1.

Khahiyo paahi Biibiliya okikhalihenrye ottittimiha okumi aka, masi-tho oolokiherya emusi ahu. Kaahipacerya onvaha efaita mwaaraka ni kaahipacerya omphenta vanceene kihimyaka so: “Xontte” aahiiso: “Kooxukhuru”. Nave, kaahipacerya okhala paapa ooloka. Nuuvira eyaakha emosa kimusomaka Biibiliya, kaahivahererya okumi aka wa Yehova, khubatiziwa kittharaka ntakiheryo na mwaaraka.

MOOTA OTTOTTENLE AKA MUREERELO:

Tthiri Biibiliya ohoopola okumi aka. Hata amusi aka yaale ahikhanle Anamoona, anihimya wira waaniheryasa kaamookhwa mwaha wa olya mirette soohapala aahiiso owana.

Sowiixuttiha sa Biibiliya sookhaliherya etthoko aka okhala yoohakalala vanceene, maana kinnisuwela miritti saka vatthokoni ntoko mulopwana oothela ni tiithi. (aÉfeso 5:25; 6:4) Nto ninnipaka itthu hoothe ntoko etthoko. Vano amwaaraka muteko aya khahiyo waapeyasa paahi, masi-tho moohakalala kinnaakhaliherya miteko sikina ntoko olaleerya ihapari sooreera okathi wotheene. Awo-tho annikikhaliherya vanceene waakhwaniherya miritti saka mmulokoni ntoko mutokweene.

Ophenta ni omoriwa ikharari wa Yehova Muluku woorukunuxa okumi aka. Kinnihakalala waaleela akina voohimya sa mikhalelo sawe vanceenexa atthu yaale arina mweettelo wootakhala, maana miyo-tho kaari siiso. Koosuwela wira Biibiliya ookhalana owerya woomukhaliherya khuta mutthu ophwanya ohakalala mookumini mwawe. Biibiliya ookixuttiha waaphenta ni waattittimiha atthu, (alopwana ni athiyana), vamosa ni ottittimiha okumi aka.