“Muhana onvekela Muluku ni wamini, muhanyiheryaka etthu”.​YAKOBO 1:6.

ISIPO: 54, 42

1. Exeeni yaamwiirinhe Kayini opaka yoothanla yoohiloka, nto exeeni yaamukhumelenle?

KAYINI aahaana opaka yoothanla yuulupale. Owo anwerya othanla okhalana murima wooloka, waarowa omwiiriha opaka etthu yooloka. Aahiiso anwerya othanla okhalana murima woohiloka, waarowa omukumiherya ehasara. Biibiliya onihimya wira Kayini aahipaka yoothanla yoohiloka. Nto yoothanla awe yaahimwiiriha omwiiva muhima awe Abeli. Mwaha wa mweettelo awe, Kayini aahihonona wataana wawe ni Mpattuxa.​—Maphattuwelo 4:3-16.

2. Xeeni varyaaya vootthuneya opaka soothanla sooloka?

2 Moolikanasa, otheene ahu nihaana opaka soothanla mookumini mwahu. Soothanla sahu pooti okhala suulupale aahiiso saamukhaani. Nave soothanla sahu pooti onikumiherya mireerelo aahiiso maxakha. Vaavo nimpaka ahu soothanla sooloka, pooti ovukula mixankiho ni okhalana murettele munceene. Masi vaavo nimpaka ahu soothanla soohiloka,  okumi ahu onrowa osareya mixankiho ni onyoonyiheya.​—Miruku 14:8.

3. (a) Nikupaliki exeeni wira nipake soothanla sooloka? (b) Makoho xeeni ninrowa ahu othokorerya?

3 Exeeni enrowa onikhaliherya opaka soothanla mwa miruku? Nihaana omwaamini Muluku, niroromelaka wira onoonikhaliherya ni onivaha ankhili wira nipake soothanla sooloka. Nave, nihaana okupali wira Nuulumo nawe ninrowa onivaha miruku. (Mmusome Yakobo 1:5-8.) Vaavo nintepa ahu omwaattamela Yehova ni otepa ophenta Nuulumo nawe, enoonikhaliherya woona wira Yehova oniphavela mureerelo ahu. Nto ninrowa opaceryaka otokosa Nuulumo nawe nihinatthi opaka soothanla. Masi ninrowa olokiherya sai mukhalelo ahu wira niweryeke opaka soothanla sooloka? Niireke nihaana oturuka soothanla naapanke ahu?

OTHEENE AHU NINNIPAKA SOOTHANLA

4. Yoothanla xeeni Adamu aapanke awe, nto exeeni yaamukhumelenle?

4 Okhuma okathi yoole pinaatamu opattuxiwa awe, atthu annipaka soothanla suulupale. Mulopwana oopacerya, Adamu aahaana othanla onwiriyana Yehova, yoowo aari Mpattuxa awe, aahiiso onwiriyana Eva yoowo aari mwaarawe. Masi Adamu aathanlale onwiriyana Eva, yoowo aamwiirinhe opaka yoothanla yoohiloka. Tivonto, Yehova aahimoomola Adamu ejardim ya wEedeni, nto ohoolo waya aahikhwa. Nave, olelo-va, ninnihaawa mwaha wa yoothanla yoohiloka ya Adamu.

Yehova oonivaha Nuulumo nawe ninniixuttiha moota woopaka soothanla mwa miruku

5. Nooneleke sai otthuneya waya opaka soothanla?

5 Atthu akina anuupuwela wira vaamukhweya vaakhanle wira apinaatamu ale khiyaapaka soothanla. Ankhi nyuwo munuupuwela siiso? Masi ti vooloka wuupuwela wira Yehova khonipanke ntoko eroboti, yeeyo ehinuupuwela aahiiso opaka soothanla. Yehova oonivaha Nuulumo nawe ninniixuttiha moota woopaka soothanla mwa miruku. Nave oniphavela wira nipakeke soothanla, maana eyo enninikhaliherya. Nrowe nuupuwelele matakiheryo anittharelana.

6, 7. Yoothanla xeeni aIsarayeli yaarina aya opaka, nto xeeni yaari aya etthu yoovila opaka? (Nwehe elatarato yoopacerya.)

6 Okathi aIsarayeli yaakhala aya Elapo Yooleiheriwa, awo yaahaana othanla omukokhorela Yehova aahiiso amuluku eethiru. (Mmusome Yoxuwa 24:15.) Eyo pooti okhalaka ntoko yaari yoothanla yookhweya. Masi yoothanla aya yaataphulela okumi aahiiso okhwa. Okathi wa Makhulupale, aIsarayeli yaahivikaniha opaka soothanla soohiloka. Maana yaahihiya omukokhorela Yehova, anaakokhorela amuluku eethiru. (Makhulupale 2:3, 11-23) Muhoolo mwaya, okathi wa profeta Eliya, atthu a Muluku yaahaana othanla omukokhorela Yehova aahiiso muluku Bayali. (1 Mamwene 18:21) Pooti woonaka wira omurumeela Yehova yaari yoothanla yookhweya, okhala  wira omurumeela Yehova ti etthu yooloka. Mutthu a miruku khaarowa ophavela waarumeela amuluku eethiru. Masi aIsarayeli khiyaapanke yoothanla mwa miruku. Maana Biibiliya onihimya wira aIsarayeli yaavara “itthu pili”. Mwa miruku, Eliya aahaatumererya atthu ale othanla omukokhorela Yehova, Muluku eekeekhai.

7 Xeeni yaari aya etthu yoovila aIsarayeli opaka yoothanla mwa miruku? Yoopacerya, mwaha woowi khiyaamwaamini Yehova ni khiyaaphavela onwiriyana. Nave, khiyaamuroromela Yehova ni khiyaasoma Nuulumo nawe wira akhale atthu a miruku. Vaakhanle wira yaahipaka eyo, ele yaarowa aya wiixutta yaamwaakhaliherya opaka soothanla sooloka. (Esalimo 25:12) Yanenli, aIsarayeli yaahihapuxiwa ni atthu a maloko makina. Nave, yaahitthara muupuwelo wa anamurwa ni yaanaahiya yaapakelaka soothanla. Nto eyo yaahiwiiriha aIsarayeli waatthara amalapo ni waakokhorela amuluku eethiru. Masi, Yehova aahaalopola aIsarayeli iyaakha sinceene vahinatthi.​—Okhuma 23:2.

NIIREKE TI VOOLOKA WAAHIYA AKINA APAKAKA SOOTHANLA SAHU?

8. Ntakiheryo na aIsarayeli ninniixuttiha exeeni?

8 Ntakiheryo na aIsarayeli ninniixuttiha wira akhala wira nimphavela opaka soothanla sooloka, nihaana orumeela Nuulumo na Muluku. Nave aGalasia 6:5, onninuupuxerya wira khula mutthu onookohiwa mwaha wa soothanla sawe. Tthiri, nihaahiyeke atthu akina anipakelaka soothanla. Masi, nihaana wiixutta ele Muluku onihimya awe okhala yooloka ni othanla opaka eyo.

Akhala wira ninnaahiya atthu anipakelaka soothanla, eyo enooniherya wira nithanlale waatthara atthu awo

9. Xeeni varyaaya vootakhala waahiya atthu akina anipakelaka soothanla?

9 Naarowa waahiya sai atthu akina apakaka soothanla sahu? Akhala wira ninnaahiya anikhanyereryaka opaka soothanla soohiloka. (Miruku 1:10, 15) Nto eyo etthu yootakhala. Maana otthara yowuupuxerya ya murima ahu yiixuttihiwe ni Biibiliya, muritti ahu. Akhala wira ninnaahiya atthu anipakelaka soothanla, eyo enooniherya wira nithanlale waatthara atthu awo. Nto opaka eyo pooti onikumiherya maxakha.

10. Paulo aaloponle sai anna a muloko wa oGalasia?

10 Murummwa Paulo aahaalopola anna oGalasia wira ahaahiyeke atthu akina yaapakelaka soothanla. (Mmusome aGalasia 4:17.) Anna akina a oGalasia yaaneererya waapakela soothanla atthu akina mmulokoni. Exeeni yaawiiriha opaka eyo? Mwaha woowi yaari ananrima, ni yaaphavela wira atthariweke ohiya otthariwa arummwa. Nave yaari atthu oowiixinnuwiha, ni khiyaattittimiha ehakhi ya anna ya opaka soothanla saya.

11. Ninrowa waakhaliherya sai akina okathi onipaka aya soothanla?

11 Ntakiheryo nooloka na murummwa Paulo, nnoowerya oniixuttiha etthu.  Owo aanisuwela wira anna ale yaahikhalana ehakhi yoopaka soothanla saya, nto aanittittimiha moonelo aya. (Mmusome 2 aKorinto 1:24.) Olelo-va, axitokweene anoowerya otthara ntakiheryo nno, okathi anaavaha aya anna miruku voohimya sa soothanla sa mutthu mwaneene. Awo annisiveliwa waaleela anna ni arokora ele yiixuntta aya mBiibiliyani. Hata vari siiso, axitokweene ahaana waahiya maKristau apakaka soothanla saya, okhala wira maKristau awo anoohepha sookhumelela sa soothanla saya. Nto, etthu eniixutta ahu tiila: Hiyo pooti waakhaliherya anna woona miruku sa mBiibiliyani sinivarihana ni mwaha aya. Nnaamwi vari siiso, anna ni arokora tarina ehakhi yoopaka soothanla saya. Okathi anipaka aya soothanla mwa miruku, annittottela mureerelo. Mwekeekhai, nihikhala-khale nuupuwelaka wira nookhalana ehakhi ya waapakela soothanla anna ni arokora.

Axitokweene oophenta annaakhaliherya anna opaka soothanla saya Nwehe ettima 11)

MUHIPAKEKE SOOTHANLA MUTTHARAKA MURIMA ANYU

12, 13. Xeeni varyaaya vootakhala opaka soothanla nnanariwe ene aahiiso nikhulumunwe ene?

12 Olelo-va, atthu anceene anitthara murima aya okathi anipaka aya soothanla. Masi eyo pooti okumiherya ehasara. Biibiliya onnilopola wira nihipakeke soothanla nittharaka murima ahu woohiloka aahiiso moonelo ahu. (Miruku 28:26) Nihiroromeleke murima ahu okhala wira “khivo etthu yotakhala envikana murima” woowoka. “Murim’owo khunttharuwa”. (Yeremiya 17:9) MBiibiliyani aakhala matakiheryo manceene anooniherya otakhala waya ororomela murima woohimalela. (1 Mamwene 11:9; Yeremiya 3:17; 13:10) Nto, exeeni  enrowa okhumelela natthara murima ahu okathi nimpaka ahu soothanla?

13 Yehova onnivekela wira nimphenteke ni murima ahu wotheene ni omphenta namwaattamanani ahu ntoko siniiphenta ahu. (Matheyo 22:37-39) Nto nihaana okhalana ephoole. Soolepa sithokorenrya ahu ittima sivinre, sihooniherya wira ti vootakhala opaka soothanla nittharaka murima ahu. Mwa ntakiheryo, mutthu onanarinwe vanninvila opaka yoothanla yooloka. (Miruku 14:17; 29:22) Nave, ti voovila mutthu okhulumunwe opaka soothanla mwa miruku. (Mothakoni 32:6-12; Miruku 24:10) Nihaana ohiya malamulo a Muluku yeettihaka muupuwelo ahu. (aRoma 7:25) Okathi nimpaka ahu soothanla suulupale, nihitthareke murima ahu.

OKATHI VANIREERELA AYA OTURUKA SOOTHANLA SANYU

14. Ninsuwela sai wira ti vooloka okathi mukina oturuka soothanla sahu?

14 Nihaana opaka soothanla mwa miruku. Nave, mutthu a miruku onnisuwela wira okathi mukina, ohaana ovarerya soothanla aapanke awe khalai ni oturuka yoothanla awe akhala wira vannireerela. Yehova Muluku oonivaha ntakiheryo nooloka. Nkuupuwelani moota Yehova aathokorenrya awe atthu a oNiinive, okathi wa Yona: “Muluku ahòna miteko saya s’ottharuwa, ehiyaka iphiro saya sotakhala. Tivó ahihiya ehukhumu yalakenlyawe wakumiherya, khuhahukhumu”. (Yona 3:10) Vaavo Yehova oonale awe wira atthu a oNiinive yaahihiya opaka itthu soohiloka, owo aahituruka yoolakela awe. Eyo enooniherya wira Yehova tooreera murima, oowiiyeviha ni toothunku. Moovirikana ni apinaatamu, Yehova khonipaka soothanla ohuupuwenle hata okathi onnanariwa awe.

Vaavo Yehova oonale awe wira atthu a oNiinive yaahihiya opaka itthu soohiloka, owo aahituruka yoolakela awe

15. Xeeni okathi mukina vanireerela aya oturuka yoothanla ahu?

15 Woonasa wene okathi mukina, vannireerela ovarerya soothanla naapanke ahu moovarihana ni mikhalelo sikhumelenle. Nuupuweleke wira okathi mukina Yehova onnituruka soothanla sawe. (1 Mamwene 21:20, 21, 27-29; 2 Mamwene 20:1-5) Nave okathi ninvahiwa ahu malakiheryo masya vannireerela oturuka soothanla sahu. Muupuwele ntakiheryo na Mwene Davidi. Owo aahipaka yoothanla ottharaka soohimmwa soohiloka aaleeliwa awe voohimya sa musulwaawe Sawuli iitthaniwa Mefiboxethi. Muhoolo mwaya, vaavo Davidi aaleeliwa awe ekeekhai, aahituruka yoothanla awe. (2 Samuweli 19:24-29) Okathi mukina, hiyo pooti opaka etthu emosaru.

16. (a) Malakiheryo xeeni anikhaliherya okathi onipaka ahu soothanla? (b) Xeeni vanitthuneya ahu ovarerya soothanla naapanke ahu, nto ninrowa opaka sai eyo?

16 Biibiliya onihimya wira nihikhummweke murima okathi nimpaka ahu soothanla suulupale. (Miruku 21:5) Nihinatthi opaka  soothanla, nihaana wuupuwelela saana wira nipake soothanla mwa miruku. (1 aTesalonika 5:21) Ohinatthi opaka yoothanla, muhooleli a etthoko ohaana otokosa saana Soolempwa ni iliivuru sa mutthenkeso ahu. Nave-tho, ti vooloka owiriyana muupuwelo wa atthu akina a vatthokoni. Muupuweleke wira Muluku aahimutumererya Abrahamu onwiriyana mwaarawe. (Maphattuwelo 21:9-12) Nave axitokweene ahaana otokosa mwaha owo ahinatthi opaka yoothanla. Nto akhala wira axitokweene anoona wira vannitthuneya oturuka yoothanla yaapanke aya mwaha wa malakiheryo masya, ahooveleleke opaka eyo yuupuwelaka wira khanrowa ottittimihiwaka. Axitokweene ooreera murima ni oowiiyeviha, annituruka muupuwelo aya ni yoothanla aya vaareerelaka. Nave, otheene ahu nihaana otthara ntakiheryo naya. Eyo enookhaliherya muloko okhalana murettele ni ovikaniha okhala wowiiraana.​—Miteko 6:1-4.

MPAKEKE ELE ETHANLALE ANYU

17. Exeeni enrowa onikhaliherya opaka soothanla sooloka?

17 Soothanla sikina pooti okhala suulupale aahiiso saamukhaani. Mwa ntakiheryo, ophavela othela aahiiso otheliwa ni omuthanla ole onireerela othelana, yoothanla yuulupale. Yoothanla ekina yuulupale, ti ophavela okela muteko wa orummwa wa okathi wotheene. Nto nihinatthi opaka soothanla iyo suulupale, nihaana wuupuwelela oratteene mwaha owo, ni onvekela nikhaliheryo Yehova. Pooti ovira okathi, masi akhala wira nimphavela opaka yoothanla mwa miruku, nihaana omuroromela Yehova, wiiwelela Nuulumo nawe ni otthara malakiheryo awe. (Miruku 1:5) Orumeelaka Nuulumo nawe, Yehova onninivaha miruku sooloka. Tivonto, ti vootthuneya otokosa ni onvekela Yehova malakiheryo. Owo onoonikhaliherya opaka soothanla sinivarihana ni otthuna wawe. Nihinatthi opaka soothanla suulupale, okathi wotheene nihaana wiikoha so: ‘Yoothanla aka enimooniherya wira kinnimphenta Yehova? Kiireke enookumiherya ohakalala ni murettele vatthokoni vaka? Nave enimooniherya wira kinnipixa murima ni ooreera murima?’

18. Xeeni Yehova oniphavela awe wira nipakeke soothanla sahu?

18 Yehova khonnikhanyererya omphenta ni omurumeela. Maana oonivaha eparakha yoopaka yoothanla eyo mootaphuwa. Owo onninihiya nipakaka soothanla sahu, maana onnittittimiha ophavela wahu omurumeela aahiiso nnaari. (Yoxuwa 24:15; Musuweli 5:4) Nave oniphavela wira nipakeke soothanla sinivarihana ni Nuulumo nawe. Nto, akhala wira ninniroromela malakiheryo a Yehova ni weettela, ninrowa opaka soothanla mwa miruku. Nave ninrowa wooniherya wira ninniroromeleya mwa mikhalelo sotheene.​—Yakobo 1:5-8; 4:8.