WANIKISA wa mweeri wa Novembro 1932, Epooma ya oMéxico, yaahikhala atthu anivikana emilyau emosa. Moohakalaliha, esumana ele evinre, aaheliwa asemaaforo epooma ele. Masi yookhala etthu ekina eniwiiriha ohakalala atthu a muttetthe ole. Majornalista annimulipelela muletto a vameekhaaya ostasau wa komboi akunxe ene maakina aya. Muletto xeeni? Joseph F. Rutherford, presidenti a Sociedade Torre de Vigia. Nave Anamoona a elapo ele, annimwaakhela Munna Rutherford, yoowo omurwenle kongresu a mahiku mararu.

Erevista The Golden Age, (yeeyo vano eniireliwa Nvenye!) yaahimmye so: “Moohaaniherya, kongresu ola, khonrowa oliyaliwa, maana eri yowiiraneya yuulupale”, nto anna ahiimananiha omwara-mwarya ekeekhai oMéxico. Masi muthukumano ole waari mwaamukhaani, okhala wira yaari atthu 150 paahi. Nto xeeni ohalaka okhala wootepa otthuneya?

Okhala wira, ohinatthi kongresu ole, ekeekhai khiyuulaanale oMéxico. Nnaamwi okhuma mwaakha wa 1919 saapakiwa mithukumano saamukhaani sa asembeleya, masi nummuru na miloko naahivukuwa ohoolo waya. Vaavo efiliyaali ya Epooma ya oMéxico yaapacenrye aya ovara muteko 1929, vaakhala ntoko wira itthu saarowa oloka, masi saahikhala mixankiho. Mutthenkeso ahu waahaalakiherya makolportore, nsina naavahiwe mapioneero, wira ahimweetteke nakoso. Kolportore mmosa aahinanariwa mwaha wa yoolakiherya eyo, nto aahihiya ekeekhai khupaka egrupu awe ya omusoma Biibiliya. Nave, okathi owo, muhooleli a ofiliyaali aahirantteliwa mwaha wa mweettelo awe woohiloka. Nto, anna oororomeleya oMéxico, yaahaana olipihiwa.

Okathi Munna Rutherford aaxukurya awe, aahaalipiha vanceene anna ale oororomeleya, olavulaka myaha miili soolipiha okongresuni ni myaha mithanu saakumiheriwe muraadioni. Ela yaari ekwaha yoopacerya anna yaamurumenle aya raadio wira amwara-mwarye ihapari sooreera oMéxico. Nuumala kongresu, aahithanliwa muhooleli musya a efiliyaali wira eettiheke miteko. Vano Anamoona yaahipacerya oluttuweliwa muteko ni akhaliheriwaka ni Yehova, yaahivikaniha olaleerya.

Kongresu aapakiwe Epooma ya oMéxico, 1941

Mwaakha waattharelana, 1933, yaahipakiwa akongresu anli elapo ele, mmosa oVeracruz mukina Epooma ya oMéxico. Muttetthe ole, anna yaaniluttuweliwa olaleerya, nto muteko waanirowa vahoolo. Mwa ntakiheryo, 1931, yaari anamalaleerya 82 paahi. Mwaakha wa 1941, yaahikhala anamalaleerya anivikana 820! Nto mwaakha ole wa 1941, atthu 1.000 yaahirwa Epooma ya oMéxico wira anwehe Asembleia Teocrática.

 “OLALEERYA NI IKARTAZ MUSTRADANI”

Mwaakha wa 1943, Anamoona yaahipacerya omulaleya Asembleia Teocrática da “Nação Livre”, yoowo aarowa opakiwa ipooma 12 sa oMéxico. * (Nwehe enoota.) Awo yaanimulaleya asembeleya ole arumeelaka ikartaz. Ikartaz iye saapakiwe mwa enamuna vaaweryaneya aya owara enooniwa ottuli ni ohoolo. Anamoona yaanirumeela ikartaz iye wira yaalaleyeke akongresu okhuma mwaakha wa 1936.

Erevista La Nación ya 19 a Agosto 1944/Hemeroteca Nacional de México

Olaleeriwa sirumeeliwaka ikartaz iye Epooma ya oMéxico, waahikhumela saana mpakha erevista La Nación, olepa voohimya sa Anamoona yaamurowenle asembeleya ole eriki: “Nihiku noopacerya yaari atthu vakhaani paahi. Masi nihiku naattharelana, yaahirwa atthu anceene khusareya opuro ole”. Okhala wira yaahirwa atthu anceene opuro ole, Ekerexa Katoolika khiyaasiveliwe, nto yaahipacerya waalupattha Anamoona. Masi anna ni arokora khiyoovale etthu. Awo yaahivikaniha omulaleya kongresu ole. Nave-tho, erevista La Nación, yaahimmye so: “Atthu otheene a epooma yaahisuwela”. Yaahimmye-tho wira anna ni arokora “yaahisareya mustradani alaleyaka ni ‘ikartaz’”. Erevista ele yaahiwooniherya anna alaleyaka Epooma ya oMéxico, awanre ene ikartaz saalempwale so: “Olaleerya ni ikartaz mustradani”.

IKHAAMA “SOOVIHA OVIKANA ALUKAMASA”

Myaakha iye, Anamoona anceene yaahaana wiimananiha vanceene wira yaarowele akongresu yaapakiwa oMéxico. Anna ni arokora anceene, yaakhuma mittetthe soorakamela seiyo sihaamwaattamenle xipooro nnakhala estrada. Anna a muloko mmosa yaalempe so: “Etthu yaattamenle opuro waakhala anna ale saari ifiiyu sa energia”. Tivonto, anna yaahaana owela ikhavalo aahiiso weetta mwentto mahiku manceene wira yanwele kamboi aarowa waapixa epooma aarowa awe opakiwa kongresu.

Okhala wira Anamoona anceene yaari amasikhini, nto yaahaana wiimananiha wira arowe okongresuni. Nuumala ophiya, anna yaamaka itthoko sa anna a opuro ole, yaawo yaawaakhela saana ni moophenta. Akina yaarupa Ipa sa Omwene. Okathi omosa, anna 90 yaamanke ofiliyaali, nto yammaathenle ikaaxa sa iliivuru. Anuário ole, aahimmye wira anna yaahixukhurela mwaha woorumeela ikaaxa seiyo saari “sooviha ovikana alukamasa”.

Anamoona ale yaanoona wira ti vootthuneya wiimananiha wira akhaleke vamosa ni anna ni arokora. Olelo-va, aakhala 850.000 Anamoona oMéxico, nto awo annooniherya oxukhurela omosaru. * (Nwehe enoota.) Nto Anuário a 1949, aahimmye wira nnaamwi anna ni arokora yaarakamenle mapuro yaapakiwa kongresu, eyo khiyaavukunle oluttuweliwa waya omukokhorela Yehova. Nave, khula asembeleya yaamurowela aya, “yaanivaanela myaha sa muthukumano owo mahiku manceene”. Tivonto, anna yaamakela opaka nikoho nla: “Ninrowa Okhalana Silini Asembeleya Mukina?”​—Myaha sa arkivo ahu, wAmérica Central.

^ etti. 9 Moovarihana ni Anuário a 1944 a enkelexi, asembeleya ole aahikhaliherya osuweliwa saana Anamoona a Yehova, oMéxico.

^ etti. 14 Atthu yaarwenle wuupuwelela okhwa wa Yesu 2016 oMéxico, yaari 2.262.646.