Diabo ti pani, aahiiso exeeni?

NIIREKE MUNAAKHULA WIRA owo ti . . .

  • Nlaikha?

  • Ethoonyeryo yootakhala eri vamurimani vahu?

  • Aahiiso etthu yowoothiwa paahi?

ELE BIIBILIYA ONIHIMYA AWE

Diabo aahimweehererya Yesu ni aahimananiha omutthekiha. (Matheyo 4:1-4) Nto, Diabo khahiyo etthu yowuupuweleliwa, aahiiso, ethoonyeryo yootakhala eri vamurimani vahu. Owo ti nlaikha wala mutthu oomunepani.

EXEENI-THO BIIBILIYA ONIHIMYA AWE?

  • Wanipacerya, Diabo aari nlaikha nooloka, masi “owo khanakhale n’ikekhai”. (Yohani 8:44) Owo aahikhala nawoothe nto khuhiya omwiiwelela Muluku.

  • Malaikha makina yaahimutakiha Satana.Wisupulula 12:9.

  • Diabo onniwala maitho a atthu wira ahikupaliki wira owo ookhala.2 aKorinto 4:4.

Niireke Diabo onniweettiha atthu?

ATTHU AKINA ANIHIMYA WIRA eyo etthu yowoothiwa paahi, masi akina annoova ovariwa ni minepa sootakhala. Nyuwo munoonela sai?

ELE BIIBILIYA ONIHIMYA AWE

“Elapo yothene enniweriwa ni mutakhali”. (1 Yohani 5:19) Diabo onniweettiha atthu anceene, masi khahiyo khula mutthu.

EXEENI-THO BIIBILIYA ONIHIMYA AWE?

  • Diabo onniwoototha atthu wira akupaliki wira owo onnimweettiha khula mutthu.2 aKorinto 11:14.

  • Okathi mukina, minepa sootakhala sinoowerya oweettiha atthu.Matheyo 12:22.

  • Mukhaliheriwaka ni Muluku, munoowerya ‘omukhotta Satana’.Yakobo 4:7.