Murowe mpantta wa sirimuhina

Murowe mpantta wa menu a nenli

Murowe mpantta wa myaha sirimuhina

Anamoona a Yehova

Emakhuwa

Owehaweha  |  N.° 1 2016

Nyuwo Mwaanisuwela?

Nyuwo Mwaanisuwela?

Okathi wa Biibiliya, saapakiwa sai iroolu, nave-tho saavariheliwa sai muteko?

Eroolu ya khalai Estheri, eseekulu 18 EC

Evangelyo ya Luka enihimya wira nuumala Yesu okhunula eliivuru ya Yesaya, aahisoma ni aahikhuneela. Wanikisa wa Evangelyo awe, Yohani onnilavula sa “elívuru” aahiiso eroolu, moovarihana ni nuulumo noopacerya na eGriki, ohimyaka wira khaawerya olepa itthu sotheene Yesu aapanke awe.Luka 4:16-20; Yohani 20:30; 21:25.

Saapakiwa sai iroolu? Saanirumeeliwa isapala sa axinama, pergaminho, wala ipapiro khutakaahiwaka wira epakiwe eroolu. Nuumala-vo yaanikuxiwa eroolu enavitikeleliwa vakoponi, nto epantte yoolempwa yaakhala muhina. Nto moolumo aya yaanilempwa okhuma osulu arowaka vathi epantte yotheene ya eroolu. Eroolu yaakhala yoorakama ni yaanikhalana ikopo piili wanipacerya ni wanikisa. Okathi mutthu aasoma awe, aanirumeela wira ovitikelele eroolu ni ntata nimosa ni okhunula ni ntata nikina, mpakha ophwanya masu aaphavela awe.

Eliivuru The Anchor Bible Dictionary, eni: “Eroolu yaahikhalana mureerelo aya mwaha woorakama. Ikwaha sinceene yaaniphiya imeeturu 10 orakama waya, nave vaaniweryaneya olepa eliivuru ntero murooluni mmo, nto nuumala ovitikeelela yaakhala etthu yaamukhaani”. Mwa ntakiheryo, vannihimmwa wira eroolu ya Luka yaarina imeetru 9.5 erakamelo aya. Ikwaha sikina, eroolu yaaniikitthiwa epantte ya osulu ni ya vathi, nuumala-vo enareerihiwa ni nluku na vameekhaaya wira moolumo aya yooneyeke saana.

Ti pani yaari ‘alupale ànamukuttho’ yaawo aniromoliwa mwa Soolempwa sa eGriki sa eKristau?

Okhuma okathi wIsarayeli opacenrye aya othanliwa anamukuttho, mutthu mmosa paahi taakhalana eparakha yookhala muulupale anamukuttho okumi awe wotheene. (Mothakoni 35:25) Aroni taapacenrye ovara muteko owo. Muhoolo mwaya, eparakha eyo aanivahiwa mwaana mwaamulopwana oopacerya oyariwa. (Okhuma 29:9) Alopwana anceene a osuulu wa Aroni yaahirumeela ntoko anamukuttho, masi vakhaani a yaawo, ti yaarumenle ntoko aalupale aanamukuttho.

Okathi aIsarayeli yaalamuleliwa aya ni awanani aya, amalapo awo yaanaathanla ni waakumiha aalupale aanamukuttho aYuda. Masi, vanikhala ntoko wira atthu awo yaathanliwa, yaakhala a emusi ya osuulu wa Aroni. Nuulumo noowi ‘alupale ànamukuttho’ woonasa wene naamuhimya mukhulupale aanamukuttho. Muhooleli aanamukuttho taahoolela igrupu 24 sa anamukuttho. Aakhala mutthu oovuwa a emusi ya anamukuttho; masi ikwaha sikina nuulumo noowi ‘alupale ànamukuttho’ naahimya atthu yaale yaatonko ovara muteko owo masi khuhiihiwa, ntoko Haná.—1 Wahala 24:1-19; Matheyo 2:4; Marko 8:31; Miteko 4:6.