Skip to content

Matxipo enavariheliwa muteko weera nimukokhorele Muluku

Mbaxari ni nwiriyane matxipo ookravariwa a maKristu weera munvuwihe ni mmukokhorele Muluku. Sokhala itxipo solikana sene sowipiwa, orquestra ni matxipo makina aneera oruma paahi.

 

Munlevelele etthu muntthunanyu khekhanle onlaini ni nulumo mutthunanyu.

Itthu siri vapaginani mmulumoni enttharelana: