Skip to content

Heeni ontthuneyaya omuxuttera Biblya? — Yookhwanela

Biblya onnakhavihera atthu antxipale ilapo soothene ophwanya waakhuliwa wa makoho matokweene a mwekumini. Mwaanitthuna okhala a mmoha yaawo?

Omuxuttera Biblya ti heeni?

Ilapo sothene, Anamoona a Yehova ennamuxuttiha Biblya mutthu ti mutthu woohiliva etthu. Moone moota nnamuxuttihahu.

Eheeni enereya Empa ya Omwene?

Murowe Empa ya Omwene moone mwaneene anyu.

Nveke yooxuttera ya Biblya woohiliva etthu

Nveke yooxuttera ya Biblya woohiliva etthu ehuhu ni nipuro muntthuna anyu.

Mithukumano sa muloko wa Anamoona a Yehova

Musuwele ninthukumanahu-wo, ni moota ninvekelahu.

Miteko sinvariwa elapo yoothene

  • Ninnalaleya ilapo: 240

  • Anamoona a Yehova eri: 8.579.909

  • Sooxuttera sa Biblya nneeriha ahu siri: 10.079.709

  • Atthu yonne muthukumano wa Wuupuwelela okhwa wa Yesu Kristu kata eyaakha: 20.329.317

  • Miloko: 119.954